Hvilke jobber kan man ha hjemmekontor?

Disse har mest hjemmekontor

Yrkene hvor det er vanligst å kunne jobbe hjemmefra minst en dag i uken og fortsatt gjøre en god jobb, er innenfor markedsføring, reklame, PR og informasjon (72 prosent). Deretter kommer ledelse (68 prosent), IT og data (67 prosent) og media/kultur (65 prosent).

Hvor mye tjener en Chatoperatør?

Det er vanskelig å si eksakt hvor mye lønnen vil bli, men en dyktig chatagent, som jobber 4-8 timer daglig, 5 dager i uken vil fort kunne tjene mellom 3 og 5000 kroner. De beste tjener over 40.000 kroner i måneden!

Hvilke jobber kan man få uten utdanning?

Start med blanke ark! Det finnes en rekke yrker der du kan starte uten utdanning. I noen yrker kan du ta utdanningen underveis. Her er noen eksempler: Konduktør, kabinbesetning (fly), trikkefører, gravferdskonsulent, barnehageassistent, vekter, butikkmedarbeider, fengselsbetjent.

Hva er ekstrajobb?

En ekstrajobb eller side hustle, er vanligvis en jobb der du driver med noe du brenner for eller elsker å holde på med som genererer en supplerende inntekt hjemmefra. Uansett om det er for å spare penger eller investere.

Hvilke jobber kan man ha hjemmekontor? – Related Questions

Er det lov å ha 2 100 stillinger?

Du kan ikke ha mer enn 100% stilling hos en og samme arbeidsgiver. Dersom du har mer enn 100% stilling hos samme arbeidsgiver regnes dette som overtid, og overtid er ikke tillatt som en fast ordning. Kommunen vil som regel anses å være en og samme arbeidsgiver.

Er det lov å jobbe 120%?

Så lenge du er over 18 år og ikke jobber innenfor veitransport, er det lovlig å ha flere arbeidsgivere hvor du til sammen jobber mer enn 100%. Arbeidsmiljøloven har grenser for hvor mange timer en ansatt kan jobbe hos én arbeidsgiver.

Er det lov å ha 2 jobber?

Se arbeidsmiljøloven § 10-4 (1). Grensene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 tar utgangspunkt i at du har en arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke ulovlig å ha mer enn en arbeidsgiver samtidig. Du kan derfor jobbe mer enn grensene for arbeidstid i kapittel 10, hvis det er fordelt på flere arbeidsgivere.

Kan arbeidsgiver nekte deg å ha en ekstrajobb?

Det enkle svaret på spørsmålet ditt er at en arbeidsgiver ikke bestemmer over fritiden tid og kan derfor ikke nekte deg å ta deg en ekstrajobb utenfor den avtalefestede arbeidstiden. Har du en avtalefestet skift- eller bakvaktordning, kan du heller ikke utføre jobb for en biarbeidsgiver i disse periodene.

Kan man jobbe et annet sted når man har ferie?

Det finnes ingen grense for hvor mange arbeidsgivere du kan jobbe for, eller hvor mange sykepleierstillinger du kan ha. Men du kan ikke jobbe ekstra i ferien, med mindre du er deltidsansatt.

Kan man ha flere arbeidsgivere?

Det er mulig å ha flere arbeidsgivere samtidig. En ansatt står derfor som utgangspunkt fritt til å arbeide hos en annen arbeidsgiver i sin fritid. Men når du har mer enn en jobb er du selv ansvarlig for å oppfylle betingelsene i begge arbeidsavtalene du har inngått.

Er det lov å jobbe 12 timer?

Se arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). Så ja, det er i utgangspunktet lovlig å jobbe 12,5 time i løpet av én dag. Men det er ikke lovlig å jobbe så mye uten pauser: Jobber du mer enn 5,5 timer har du krav på minst en pause.

Er det lov å jobbe mer enn 12 timer?

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstakeren å jobbe mer enn 9 timer per dag, og 40 timer i løpet av en uke, innenfor alminnelig arbeidstid. Merk at de fleste tariffavtaler fastsetter normalarbeidstiden til 37,5 timer per uke. Arbeidstaker kan likevel pålegges å arbeide overtid.

Leave a Comment