Hvilke indeksfond har DNB?

I 2018 lanserte DNB ytterligere sju indeksfond, fire av fondene er geografisk orientert, slik som globale vekstmarkeder, DNB USA Indeks, DNB Europa Indeks, DNB Norden Indeks og to er globale sektorfond (industrisektor- og materialsektorfond).

Hvilken indeks følger DNB Global Indeks a?

DNB Global Indeks A
Fond -3,4 25,5
+/- Kat 3,6 5,0
+/- Idx 0,7 3,4
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding
Referanseindekser: MSCI ACWI NR USD

Hvilke fond er best 2022?

Topp 10 fond hittil i 2022
 • 1- DNB Teknologi A.
 • 2- DNB Global Indeks A.
 • 3- KLP AksjeGlobal Indeks.
 • 4- Alfred Berg Gambak.
 • 5- Eika egenkapitalbevis.
 • 6- BlackRock Global Funds – World Technology Fund A2.
 • 7- DNB Miljøinvest A.
 • 8- Storebrand Renewable Energy S.

Hvilke indeksfond har DNB? – Related Questions

Hvordan investere 100 000 kr?

5 måter du kan investere 100 000 kr:
 1. Bygg deg en bufferkonto.
 2. Nedbetale lån med høy rente.
 3. Spar til pensjonen din.
 4. Investere i et indeksfond.
 5. Investere i enkeltaksjer.

Hvor mye penger bør man ha i fond?

Utsetter fondssparing for lenge

Starter du når du er 25 år må du sette av 5000 kr i måneden. Starter du når du er 35 år må du sette av nærmere 10 000 kr i måneden. Starter du når du er 45 år må du sette av over 20 000 kr i måneden.

Hva er det beste fondet å investere i?

Rangering av norske aksjefond som investerer i bredden

Fondet med den beste avkastning blant bredde-fondene var Danske Invest Norge II med 30,66 prosent. Dette fondet har et minsteinnskudd på 50.000 kroner. Det er også en annen variant av dette fondet Danske Invest Norge I med lavere minsteinnskudd og høyere kostnader.

Hva bør man investere i 2022?

Investeringsguide: Hvordan bør du investere penger i 2022?
 • Aksjer og aksjefond: Risikabelt, men god avkastning.
 • Rentefond: Lavere risiko og lavere avkastning.
 • Kombinasjonsfond: En dyr middelvei.
 • Sparekonto: Den sikreste måten å tape penger på
 • Crowdlending: God avkastning til moderat risiko.

Hva slags fond bør jeg velge?

Indeksfond er ofte tryggest

Selv sammenlignet med aktive fond som på papiret hadde bedre resultat innenfor samme periode. Ønsker du lav risiko og en noenlunde sikker avkastning, anbefaler vi at du velger indeksfond fremfor aktive fond. Et godt indeksfond bør ha så lave forvaltningskostnader som mulig.

Hvilke indeksfond skal jeg velge?

Ønsker du lavest mulig risiko innenfor aksjefondskategorien bør du velge et globalt indeksfond. Da får du bredest mulig eksponering og spredning av sparepengene dine. Ønsker du eksponering mot norske aksjer, skal du velge et indeksfond som investerer på Oslo Børs.

Er indeksfond trygt?

Indeksfond er populært og for mange det beste valget når det kommer til fondssparing i aksjemarkedet. Det er enkelt, trygt og rimelig. Indeksfond har lave kostnader og investeringen din blir spredt godt utover alle aksjene i indeksen. Dette gir relativt lav risiko på investeringen.

Hvor mange indeksfond bør man ha?

Det finnes ikke et eksakt tall på hvor mange fond man bør ha. En håndfull passer de fleste, 3-5 er en bra base. Har du funnet flere fond som du synes er spennende, ja så inkluder de i porteføljen også. Hvis du er lite interessert i fond og sparing, og vil ha kun ett fond, bør du velge et billig globalt indeksfond.

Hvordan investere i S&P 500 i Norge?

For å kunne investere i S&P 500 trenger du en megler som gir deg tilgang til handel med ETF eller børsnoterte fond.

Er ODIN fond bra?

ODIN Global C gikk til topps i Morningstar Fund Awards 2020, hvor fondet fikk prisen for beste globale aksjefond for 2019, samt siste 3 og 5 år. Fondet har levert en meravkastning på 5,0 prosentpoeng utover verdensindeksen(MSCI ACWI) i 2019, og ifølge Morningstar er nesten alt resultat fra aksjeplukking.

Når bør man kjøpe indeksfond?

Mindreavkastning i mer enn to år. Har du kjøpt et aktivt aksjefond, har du (og forvalter) et mål om at fondet skal slå referanseindeksen etter kostnader over tid. Taper fondet mot referanseindeksen i en lang periode, bør du bytte fond.

Hva er forskjellen på aksjefond og indeksfond?

Hovedforskjellen mellom et aksjefond og et indeksfond er at et aksjefond forvaltes aktivt, mens indeksfond forvaltes passivt. Dette betyr at forvalterne av aksjefond prøver å slå markedet ved å velge visse aksjer, mens forvalterne av indeksfond rett og slett prøver å gjenskape bevegelsene til en gitt referanseindeks.

Hvorfor spare i indeksfond?

Hvorfor spare i indeksfond? Grunnen for å spare i indeksfond, er fordi det viser seg at aktive aksjefond stort sett ikke klarer å slå sin referanseindeks. Når de samtidig er 6 ganger dyrere enn indeksfond, vil investorer få bedre avkastning av å spare i indeksfond.

Hvorfor kjøpe ETF?

Ved å handle ETF-er kan du få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva, samt økt eksponering gjennom gearing.

Hvilket marked følger S&P 500 indeksen?

S&P 500 Index er godt etablert på det amerikanske finansmarked. Indeksen er svært diversifisert da den har 500 ulike aktører. Det er anset som en sikker investering, med sannsynlighet for langsiktig gevinst.

Er Odin indeksfond?

Hos ODIN er vi aktive forvaltere

Ikke at vi rakker ned på indeksfond, men våre fond er satt sammen ganske annerledes enn indeksene. Skal man investere i aktivt forvaltede fond, så gjelder det å velge de som er aktive i sin reneste form – det mener nå vi.

Leave a Comment