Hvem tjener mest lege eller tannlege?

Legene kommer ut med en livslønn på 22,8 millioner, mens tannlegene lander på 17,8 millioner. Til sammenligning tjener tannpleierne 12,7 millioner i løpet av sitt yrkesliv. De som begynner å jobbe rett etter videregående ender på 14,6 millioner.

Hva er snitte for å bli tannlege?

Studiet er populært, og det har de siste årene hatt et høyt snitt. I 2020 var snittet ca. 5,6 for å komme inn.

Hvor mye tjener en tannlege assistent?

– Når man begynner som tannhelsesekretær har man en lønn på litt under 370 000 kr i året. Jobber man i det offentlige, følges det en fast tariff . Lønnen stiger med ansiennitet , og ved full ansiennitet ligger man på 446 000 kr i året. Dette endres årlig i forbindelse med lønnsforhandlinger.

Hvor mye tjener en tannlege kirurg?

– Jobber man som tannlege i det offentlige, ligger nok lønnen mellom 600 000–700 000 kroner i året. På privat klinikk kan man forvente kanskje 100 000 kroner mer enn det igjen.

Hvor mange timer jobber en tannlege?

Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer (også ofte kalt mønsteravtalen) sier eksempelvis at den ordinære, effektive arbeidstiden ikke skal overstige ni timer per dag og 37, 5 timer per uke. For arbeid utover denne tiden skal det betales et overtidstillegg på 50 prosent.

Hva gjør en tannlegeassistent?

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken. Tannhelsesekretæren jobber tett på pasienter og pårørende. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken.

Kan man bli tannlege med P matte?

For å søke opptak til utdanningen i odontologi for å bli tannlege må du ha generell studiekompetanse med realfagene matematikk R1 (eller S1+S2) og fysikk 1 og kjemi 1+2. De fleste som skal velge realfag har T-matte på vg1, men du kan gå videre med S-matte selv om du har Pmatte i år.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Er det mulig at tannpleie kan bli tannlege?

Det er riktig at det er vanskelig å komme inn på tannlegeutdanningen , og at du trenger gode karakterer og realfagene. Tannpleier er også et flott yrke – men det vil ikke hjelpe deg noe for å bli tannlege, du må fortsatt søke tannlegeutdanningen på grunnlag av karakterene dine og realfagskombinasjonen.

LES OGSÅ  Hvor mye tjener en kirurg i året?

Er tannlege doktor?

Tannlege er en kirurg som utøver faget odontologi, det vil si behandling av tenner og sykdommer i tannkjøttet og munnhulen hos mennesker. I Norges kreves det statlig autorisasjon eller lisens for å utøve yrket som tannlege og bruke tittelen, og andre land har tilsvarende krav om offentlig godkjennelse.

Hvor mye koster tannlege utdanning?

Her i Norge er også tannlegeutdanningen gratis! Den er en del av den offentlige utdanningen, som i Norge er gratis, i motsetning til utdanninger på privatskoler, som gjerne koster skolepenger.

Hvor mange tannleger er det i Norge?

I årene 2017 til 2020 var antallet relativt jevnt og i gjennomsnitt 44 årsverk. Dette er ikke et betydelig antall av totalt 1 348 tannlegeårsverk i 2020 (allmenn- og spesialisttannleger).

Hvor mye koster tannlege 21 år?

Tannbehandling for unge voksne (19–20 år og 21–22 år)

Dersom du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, og går til den offentlige tannhelsetjenesten, må du betale 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige dekker de resterende 75 prosentene etter takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Er det gratis tannlege i Sverige?

I Sverige er tannbehandling gratis til og med året man fyller 23. Og i motsetning til i Norge har de et såkalt høykostnadsskydd. Dette skal bidra til at de med svak økonomi også skal ha mulighet til å opprettholde en god tannhelse. Det betyr at svenskene betaler opp til 3000 svenske kroner selv.

Hva koster tannlege i Polen?

Priser tannlegetjenester
Rotfyllinger, tanntrekking, rens m.m. NOK*
Tannrens inklusive sandblåsing & scaling (tannsteinfjerning) med ultralyd kr 720,-
Hvit fylling (kompositt), avhengig av størrelse kr 460 – kr 1.160,-
ICON – fjerning av hvite flekker, pris pr tann kr. 580,-
Inlay / Overlay kr 2.770 – kr 4.160,-

Hvem er tannlege gratis for?

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?
  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
  • Personer med en utviklingshemming.
  • Eldre, langtidssyke og uføre.
  • Rusmiddelavhengige.
  • Personer med sterk tannlegeangst.

Hvordan ha råd til tannlege?

NAV er behjelpelig med penger til akutt nødvendig tannbehandling, særlig ved smerter. Dette er inntektsprøvd, så du må i så fall snakke med ditt lokale NAV. Tannlegen vil nok være behjelpelig med at du kan dele opp behandlingen slik at du kan betale litt etter litt, for eksempel en fylling av gangen.

Hvor mye koster det å borre et hull?

Privat tannlegepris på fyllinger starter på 600 kr og opp til 1500 kr. Pass opp for gebyrer. Ofte kommer bedøvelse og hygienetillegg, noe som fort endrer prisen.

Leave a Comment