Hvem passer Tripletex for?

Regnskapsprogrammet Tripletex passer for små bedrifter med enkle behov til større bedrifter med mer komplekse behov. Dermed er det et system din bedrift kan vokse i. Du setter sammen de modulene du trenger, som lønn, faktura, timeføring, prosjektstyring og lager og logistikk.

Når er det vanlig å få lønn?

Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig. Lønn utbetales til konto i bank eller ved utbetalingsanvisning.

Kan en ansatt uten systemtilgang i Tripletex få tilgang til sin egen lønnsslipp?

Alle lønnsmottakere, både med og uten systemtilgang til Tripletex, kan hente sin lønnsslipp via Tripletex app. Lønnsslipp via app settes opp i den ansattes “Arbeidsforhold”. Du kan også oppdatere for alle eller et utvalg ansatte via “Selskap>Ansattoversikt”.

Hvem passer Tripletex for? – Related Questions

Hvordan åpner man lønnsslipp?

Lønnslipper som sendes på e-post blir alltid sendt med kryptert passord. Har du ikke registrert passord på den ansatte, er det fødselsnummer (11 siffer) til den ansatte som blir brukt for å åpne lønnsslippen.

Er det lov å sende lønnsslipp på mail?

Datatilsynet har vurdert ulike løsninger for oversendelse og kryptering av lønnslipper på e-post. Lønnslipp vil som regel inneholde informasjon om fødselsnummer. Elektronisk sending av fødselsnummer må sikres slik at det ikke er tilgjengelig for andre enn adressaten (jf. personvernforordningen artikkel 5 nr.

Hvor kan jeg finne min lønnsslipp?

Lønnsslipp får du fra arbeidsgiver, og det er enkelt å hente siste skattemelding hos Altinn.

Hvor ser man lønn?

Her ser du hvilke opplysninger arbeidsgiveren din har sendt oss. Arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre sender hver måned opplysninger om dine inntekter og arbeidsforhold til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Opplysningene sendes i en a-melding.

Hvor mye er min årslønn?

Finne årslønn når du vet timeslønn

For å omgjøre fra timeslønn til årslønn ganger du timeslønnen med 1950. Dette forutsetter at du har normal arbeidsuke på 7,5 timers arbeisdager, fem ganger i uken, med et totalt antall arbeidsdager på 260. Eksempel: Eva tjener 162,5 kr/timen.

Hvorfor har jeg ikke fått lønnsslipp?

Alle arbeidstakere har krav på en lønnslipp fra sin arbeidsgiver. Se arbeidsmiljøloven § 14-15 (5). Hvis du ikke får lønnslipp fra din arbeidsgiver kan du eventuelt sende saken inn til Arbeidstilsynet for hjelp. Arbeidstilsynet kan gi pålegg til din arbeidsgiver i følge arbeidsmiljøloven § 18-6.

Skal man gå opp i lønn hvert år?

Rett til årlig lønnsvekst? Arbeidstaker har ikke nødvendigvis en ubetinget rett til årlig lønnsvekst. Men noen ganger kan slik rett utledes av arbeidsavtale og eventuelt tilhørende personalhåndbok. Dernest kan arbeidstakere være bundet av tariffavtale som gir rett til årlig lønnsvekst.

Hvor ofte går man opp i lønn?

Lønnsøkningen din skjer to ganger i løpet av et år; fra arbeidsgiver og i det sentrale lønnsoppgjøret. Størstedelen av lønnsøkningen får du fra arbeidsgiveren din. Her er det prestasjonen din og hvor bra det går for bedriften som vil avgjøre muligheten for å gå opp i lønn.

Når går man opp i lønn?

Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet. Trinnene varierer fra tariffområde til tariffområde.

Hva kan man forvente i lønnsøkning 2022?

Det generelle lønnstillegget på kr 4,- gjelder fra 1. april 2022.

Resultatet av forhandlingene i frontfaget

  • Sentrale tillegg (generelt tillegg på kr.
  • Overheng på 0,9 prosentpoeng.
  • Anslag på samlet lønnsvekst fra såkalt glidning anslås til 1,5 prosentpoeng.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva er tarifflønn 2022?

Dette medfører at arbeidstakere med kort ansiennitet får et høyt sentralt tillegg – opp til kr 36.000 pr. 1.5.2022.

Hva er laveste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvem har lønnstrinn 6?

Ansatte som har minst fem års ansiennitet ligger på lønnstrinn 5, mens ansatte som har seks års ansiennitet eller mer, ligger på lønnstrinn 6.

Hvor mye tjener en butikkansatt i timen?

Minstelønnssatser
Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn
Lønnstrinn 1 26 574 163,53
Lønnstrinn 2 26 712 164,38
Lønnstrinn 3 (25 år) 27 050 166,46
Lønnstrinn 4 27 958 172,05

Hvor mye tjener en kiwi ansatt?

Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Leave a Comment