Hvem må ha arbeidstillatelse i Norge?

EU/EØS-borger som planlegger å bo i Norge i mer enn 6 måneder, melde flytting senest åtte dager etter ankomst. Personer fra land utenfor EU/EØS må ha gyldig oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. UDI har informasjon om hvordan du går frem for å ansette en person fra land utenfor EU/EØS.

Hvordan får man arbeidstillatelse?

For at arbeidstakeren skal kunne søke om en oppholdstillatelse for arbeid må du gi han eller henne et konkret arbeidstilbud. Dette gjør du vanligvis ved å fylle ut UDIs arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB).

Hva skal til for å få oppholdstillatelse i Norge?

Er du utenlandsk statsborger og skal oppholde deg i Norge? Da må du enten registrere deg, søke om besøksvisum eller søke om oppholdstillatelse. Søke om oppholdstillatelse, registrering eller besøk i Norge på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI). Sjekk behandlingstiden hos politiet.

Hvem må ha arbeidstillatelse i Norge? – Related Questions

Hvem må søke om arbeidstillatelse?

Informasjon til arbeidsgivere

Hvis du er fra et land utenfor EU/EØS og ønsker å arbeide i Norge, du ha en oppholdstillatelse. Hvis du ikke allerede har en oppholdstillatelse, du søke om en oppholdstillatelse for arbeid. Tidligere ble dette kalt en arbeidstillatelse.

Hvor lang tid tar det å få arbeidstillatelse i Norge?

Innen 8 måneder etter at søknaden er mottatt i UDI, vil de aller fleste svar. Hvis du også har søkt om oppholdstillatelse, må du legge til ventetiden for svar på søknaden om opphevelse av innreiseforbudet til hvor lang tid det totalt tar før du får svar på søknaden din om oppholdstillatelse.

Hvor lenge må man bo i Norge for å få oppholdstillatelse?

Krav for å permanent oppholdstillatelse

Du ha hatt sammenhengende opphold i Norge de siste tre årene. For noen grupper er det et krav at du har oppholdt deg sammenhengende i Norge de siste fem årene. Du ha hatt oppholdstillatelser som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Hvor lenge må man være gift for å få oppholdstillatelse i Norge?

Hvis du har bodd i Norge i fem år med oppholdstillatelser som var gyldige i minst ett år hver, og i minst to av disse årene har vært gift med en norsk statsborger og bodd sammen med denne personen, vil oppholdstiden og ekteskapstiden din til sammen være på syv år. Da vil du oppfylle vilkåret om oppholdstid.

Hvor mye må man tjene for å få oppholdstillatelse?

Hva har inntekten din vært de siste 12 månedene?: under 278 693 kroner. de siste 12 månedene før du leverer søknaden til politiet og ikke ha fått økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene.

Hvor lenge kan en utlending oppholde seg i Norge?

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

Hvor mye koster oppholdstillatelse?

Permanent oppholdstillatelse
Type søknad Gebyr
Permanent oppholdstillatelse for voksne 3800,-
Permanent oppholdstillatelse for barn under 18 år 0,-

Kan man jobbe i Norge uten oppholdstillatelse?

Som regel må borgere av land utenfor EU/EØS søke om oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. I noen tilfeller trenger du ikke oppholdstillatelse hvis du skal arbeide i Norge i mindre enn tre måneder. Hvis du ikke faller inn under et av unntakene under, må du søke om oppholdstillatelse for arbeid.

Hvem kan oppholde seg i Norge?

Dersom du er nordisk statsborger kan du fritt reise til Norge for å bo og jobbe, uten at du trenger arbeids- eller oppholdstillatelse. Altså trenger du som nordisk borger ikke å registrere deg hos politiet når du flytter til Norge. Imidlertid må du forholde deg til Norges regler for folkeregistrering.

Hvor lenge må man bo i Norge for å bli norsk statsborger?

For å bli norsk statsborger du oppfylle flere vilkår. Ett av vilkårene er at du som hovedregel ha bodd i Norge med tillatelse i minst åtte år. Dette kaller vi vilkår om oppholdstid. Det er flere unntak fra denne hovedregelen.

Hva må man gjøre for å flytte til Norge?

Hvis du planlegger å bo i Norge i mer enn seks måneder må du senest åtte dager etter at du kom til Norge møte opp på et skattekontor for ID-kontroll og for å melde flytting (eksternt nettsted). Du må bestille en time hos skattekontoret før du møter opp. Nordiske borgere får ikke et registreringsbevis.

Hvor lenge varer en oppholdstillatelse?

Hvis du har permanent oppholdstillatelse er kortet gyldig i to år. Hvis du har varig oppholdsrett er kortet gyldig i ti år. Du må bestille nytt kort i god tid før det gamle kortet går ut. Hvis du mister oppholdskortet ditt, eller det blir stjålet eller ødelagt, må du bestille nytt kort.

Når kan jeg søke om oppholdstillatelse?

For å kunne søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt oppholdstillatelse i Norge i minst tre år og fylle noen andre krav. Du som har permanent oppholdstillatelse får et oppholdskort som er gyldig i to år av gangen.

Hvilken norskprøve trenger man for permanent?

Personer som skal søke norsk statsborgerskap må dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 i norsk. I tillegg må de ha bestått samfunnskunnskapsprøven på norsk eller tatt statsborgerprøven. Kravene gjelder for søkere mellom 18 og 67 år.

Kan man miste sin permanente oppholdstillatelse?

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet. Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer. Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.

Hva er forskjell på permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap?

Den største forskjellen mellom å ha permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap er at du ikke kan miste statsborgerskapet ditt selv om du er utenfor Norge i mer enn 2 år. En annen stor forskjell er at du kan utvises fra Norge når du har permanent oppholdstillatelse.

Leave a Comment