Hvem kommer med forslag til ny lov?

I Norge starter lovarbeidet som oftest med initiativ fra sittende regjering. Enten på egen hånd, eller med basis i et Stortingsvedtak. Lovforslag kan også komme fra det enkelte medlem av odelstinget, såkalte representantforslag. Disse kalles ofte dokument 8 forslag.

Hva heter den viktigste loven i Norge?

Grunnloven, gitt av Riksforsamlingen i 1814 er først i lovsamlingen. Deretter følger lovene i kronologisk orden, begynnende med Christian Vs Norske Lov av 1687.

Hvor kan man lese Norges lover?

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata. Viser 1-20 av 7409 treff.

Hvem kommer med forslag til ny lov? – Related Questions

Hva er Norges eldste lov?

Kong Christian Den Femtis Norske Lov ble vedtatt 15. april 1687 og trådte i kraft 29. september 1688.

Hva betyr dobbel paragraf?

Når vi viser til flere paragrafer, bruker vi vanligvis to paragraftegn: jf. §§ 10 og 15. se §§ 10 til 20.

Kan du straffes hvis du har handlet uaktsomt når du har begått den straffbare handlingen?

Faktisk uvitenhet. Enhver skal bedømmes etter sin oppfatning av den faktiske situasjonen på handlingstidspunktet. Er uvitenheten uaktsom, straffes handlingen når uaktsomt lovbrudd er straffbart.

Hvor mange paragrafer finnes det?

Grunnloven består i dag av 121 paragrafer. I 1814 besto den av 110 paragrafer, hvorav hele 61 paragrafer omtaler Stortinget og de folkevalgte.

Hvordan henvise til en lov?

I TEKSTEN:

Oppgi korttittel og årstal til den opprinnelege lova. Opplysningar om korttittel finst under kvar lov i Lovdata. Dersom du viser til ein bestemt paragraf i lova, skal denne også refererast.

Hvor mye er et paragraf?

Et paragraf (forkortet §) (fra gresk paragraphos, skrevet ved siden av, tilføyet) er en inndeling i en tekst. Betegnelsen brukes ved utforming av lover, vedtekter, traktater og lignende, og hver paragraf beskriver en enkelt bestemmelse i regelverket. Hver paragraf kan bestå av flere ledd (avsnitt) eller setninger.

Hvordan skriver man paragrafer?

Normalt er paragraftegnet til venstre for tallet 1 på tastaturet. Dersom du ikke har paragraftegn på ditt tastatur, kan du (på Windows-maskiner) skrive det ved å holde ALT-tasten nede samtidig som du taster 0167 på det numeriske tastaturet.

Hva er et ledd i en paragraf?

Paragrafene kan bestå av flere ledd, som betyr det samme som avsnitt.

Hvordan finne paragraf på IPhone?

@Politiadvokaten hold inn &-tegnet på IPhone og denne § popper opp.

Hvordan skrive tegnet for grader?

Sette inn symbolet for grader ved hjelp av en hurtigtast

Plasser markøren der du vil sette inn symbolet for grader. Trykk på ALT+0176 på tastaturet.

Hvordan få tysk dobbel s på iPhone?

Du kan endre språkinnstillingene på iPhone eller iPad hvis de er feil, eller hvis du utilsiktet har byttet til et språk du ikke forstår.
  1. Åpne Innstillinger-appen.
  2. Trykk på Generelt.
  3. Velg Språk og region.
  4. Trykk på Legg til språk.
  5. Velg språk.
  6. Velg primærspråket ditt.

Hvordan velge tastatur?

For å endre tastatur, gå til Meny -> Innstillinger -> Språk og tastatur og velg inndatametode. Her kan du også endre instillinger for tastaturet. Hvis du har den norske ordlisten må du aktivere den i tastaturinnstillinger for å få ordforslag i løpet av skriving.

Hvordan skrive 1 2 på PC?

ALT+0189 ½ Spesialtegn for en halv. Se for øvrig en innføring i hvordan du skriver brøk i Word.

Hvordan få æ ø å på engelsk tastatur?

På Windows’ oppgavelinje (nederst på skjermen) har du sannsynligvis en liten knapp med bokstavene EN eller ENG. Det står for engelsk tastaturoppsett. Klikk på den, og velg NO/NOB/NON (norsk) i stedet. Da burde du få tilbake æ, ø og å igjen.

Hvordan få tegnet på PC?

For å skrevet «det tredje tegnet» på PC-ens tastatur, holder du Alt Gr-tasten inne mens du trykker på det tegnet du vil skrive. Alt Gr er en forkortelse for Alternate Graphic. (Du kan også bruke Ctrl+Alt i stedet for Alt Gr.)

Hva betyr >

Det skal være mellomrom før og etter disse tegnene! Det mest avgjørende er på hvilken side av tegnet tallet står, men det mest logiske og vanlige er å skrive tallet som er større enn eller mindre enn noe på høyre side av tegnet.

Leave a Comment