Hvem kan få hjelpemidler fra NAV?

Hvem kan få hjelpemidler? Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse, kan du stønad til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden.

Hva må ligge til grunn for å kunne få hjelpemidler fra NAV?

Vilkår for å innvilget tekniske hjelpemidler
  • Funksjonsevnen være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.
  • Funksjonsevnen være både vesentlig og varig nedsatt.
  • Stønaden være både nødvendig og hensiktsmessig for at funksjonsevnen skal bedres.

Hvordan får man hjelpemidler?

Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne kan søke om hjelpemidler fra NAV. Brukeren fyller som oftest ut søknadsskjemaet i samarbeid med en fagperson, og sender det til NAV Hjelpemiddelsentral for vurdering og vedtak.

Hvem kan få hjelpemidler fra NAV? – Related Questions

Er hjelpemidler gratis?

Koster det noe? Det er gratis for lån av hjelpemidler, bortsett fra noen få unntak. Du får vanligvis hjelpemiddelet utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet selv.

Hvem kan søke på hjelpemidler?

Hvem kan hjelpe deg å søke? Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor.

Hvordan bestille behandlingshjelpemidler?

Du kan bestille på telefonnummer 33 34 21 42 eller på helsenorge.no. Første gang du skal bestille forbruksmateriell digitalt må du kontakte behandlingshjelpemidler for å få tilsendt et velkomstbrev på helsenorge.

Hvordan bli godkjent bestiller NAV?

For å bli godkjent bestiller må du gjennomgå og bestå «Godkjenningskurs for bestillingsordningen» som du finner på www.kunnskapsbanken.net. Personer som ikke er godkjente bestillere, må sende søknad om hjelpemidler.

Hvem kan få grunnstønad?

Du eller barnet kan få stønad fordi det er nødvendig å ha spesialdiett. En spesialist må stille diagnosen og beskrive dietten. Flere sykdommer, som for eksempel cøliaki og cystisk fibrose, gir rett til grunnstønad etter faste satser uten krav om å dokumentere ekstrautgiftene.

Hvorfor vi bruker hjelpemidler?

Hjelpemidler kan bedre funksjonen til den som bruker dem, eller kompensere for tapt funksjon. Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom kan gjennom folketrygden få støtte til hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige.

Hvilke oppgaver har NAV Hjelpemiddelsentral?

NAV Hjelpemiddelsentral har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Hvem har ansvar for transport av hjelpemidler?

Hjelpemiddelsentralen har ansvar for montering og demontering av hjelpemidler. Enkel montering og demontering som ikke krever særskilt kompetanse eller godkjenning kan gjøres av kommunen. Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer.

Hvordan få tak i rullator?

– Alle som har varig behov for hjelpemidler kan søke hjelpemiddelsentralen gjennom kommunen, sier Liv Welde Johansen direktør for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Det første du må gjøre er å kontakte den kommunale helsetjenesten. De har god erfaring med å utrede behov og søke om hjelpemidler.

Hvem gir ut hjelpemidler?

NAV har hjelpemiddelsentral i hvert fylke. NAV Hjelpemiddelsentralen har ansvar for anskaffelse, formidling, service og reparasjoner for hjelpemidler som eies og finansieres av folketrygden ut over enklere tiltak som kan ivaretas av kommunene.

Hvordan få låne rullestol?

Har du behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, må du ta kontakt med bydelen din. Du vil da hjelp til å søke hjelpemidler ved langvarig behov fra NAV hjelpemiddelsentral.

Hvor får man låne krykker?

Varig lån av krykker.

Må du kontakte fastlegen din eller ergoterapeuten i kommunen du bor i. De vil hjelpe deg med å fylle ut riktig skjema, for de hjelpemidlene du trenger som krykker. Søknaden blir sendt til NAV hjelpemiddelsentralen i din kommune. Som vil behandle søknaden din.

Når må man gå med krykker?

Under. Når du har forstuet ankelen, kan riktig førstehjelp redusere skaden og tiden det tar før den blir bra igjen. R: Skadestedet bør få ro de første 48 timene etter skaden. Bruk gjerne krykker.

Leave a Comment