Hvem Influencer tjener mest?

Hun holder seg på det høye nivået og økte i 2020 med 54.000 kroner. Med det lander Funkygine på 4.270.158 inntjente kroner i fjor. Funkygine plasserer seg som nummer to på listen over de som tjente mest i fjor, under Julie Varner (28), som topper influencer-oversikten med over 25 millioner kroner.

Hvilken Influencer i Norge tjener mest?

Ligningstallene for 2020 er klare. De viser sprik i inntekten til Norges største influencere. Treningsprofil og programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (32) håvet inn litt over 4,2 millioner i 2019. Hun holder seg på det høye nivået og økte i 2020 med 54.000 kroner.

Hvor mye tjener Isabell Eriksen?

Avslører inntektsfall

De lå begge på omtrent 260 000 kroner i inntekt. Eriksen og ektemannen, Lars Kristian Eriksens, inntjening på selskapet Treasures AS stupte også i fjor. Da lå de på 1,9 millioner i inntekter mot 3,6 millioner i 2019.

Hvem Influencer tjener mest? – Related Questions

Hvor mange tjener over 3 millioner i Norge?

De som tjener over 3 millioner kroner, kan i snitt regne med over 100.000 kroner i høyere skatter. Økt skatt på aksjeutbytte er ifølge regjeringen viktig grunn til at de med høy inntekt får høyere skatt. I alt 19.900 personer ventes å tjene over 3 millioner i neste år.

Hvor mye tjener Sofie Elise?

Tall fra Bisnode viser at den 27 år gamle influenseren, forfatteren og foredragsholderen i 2021 hadde en såkalt alminnelig inntekt på hele 7,2 millioner kroner. Det er opp fra 2,6 millioner i 2020, vi snakker om nærmest en tredobling av nettoinntekten.

Hva satt Isabell Eriksen i fengsel for?

Etter å ha blitt dømt til fengsel for to tilfeller av vold, måtte influencer og tidligere «Paradise Hotel»-deltager Isabelle Eriksen (24) inn for å sone i kvinnefengsel i årsskiftet 2019/2020. Dommen var på 120 dager. Eriksen, som mange andre, søkte om tidlig løslatelse og sonet totalt 80 dager.

Hvor mye tjener Atle Pettersen?

Atle Pettersen (32), som leder «Beat for Beat» på samme kanal, står oppført med en inntekt på 838.237 kroner i 2020.

Hvor mye tjener Kristoff?

Alexander Kristoff – som hadde toppet listen i fire strake år – er også dyttet ut av pallen, til tross for et inntektshopp. I 2020 hadde han 12,5 millioner kroner i inntekt, mens inntekten var 8,4 millioner kroner i 2019. 34-åringen var i 2020 den aktive idrettsutøveren i Norge med femte høyest inntekt.

Hvilket fengsel var Isabelle Eriksen i?

Etter det ble hun dømt til 30 dagers fengsel. Etter hun hadde hvert i fengsel, lagde hun en bok som heter innsatt nummer 19227 og fikk terningkast 2 av VG . Den handler om hennes historie og hvordan hun hadde det og opplevde det inne i Ravneberget kvinnefengsel.

Kommer Anders Behring Breivik til å slippe ut av fengsel?

Saken om prøveløslatelse ble derfor vurdert av retten i januar 2022. Retten mente at Breivik ikke hadde endret seg siden han ble dømt til forvaring, og at det var fare for at han ville gjennomføre nye alvorlige voldshandlinger hvis han skulle bli prøveløslatt. Han ble derfor ikke prøveløslatt av retten.

I hvilket fengsel sitter Anders Behring Breivik i?

Breivik har sonet i Skien fengsel siden 2013, hvor han er isolert i en egen avdeling bestående av tre celler.

Hvor mange år har Anders Breivik vært i fengsel?

Det er i hans fengsel 22. juli-terroristen har sittet de siste åtte årene. Breivik soner en forvaringsdom på 21 år. Regimet han sitter i, er det strengeste i Norge og kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå».

Blir Breivik prøveløslatt?

Telemark tingrett har avvist Anders Behring Breiviks begjæring om å bli prøveløslatt. Dommen var enstemmig. Han fikk dermed ikke medhold i sin begjæring om å bli løslatt etter å ha sonet minstetiden på 10 år av sin dom på 21 års forvaring.

Hva er den strengeste straffen i Norge?

Dersom ikke det enkelte straffebudet bestemmer noe annet, kan fengsel idømmes fra 14 dager inntil 15 år og inntil 20 år ved sammenstøt av flere straffbare forhold, såkalt konkurrens. Lovens strengeste straff er 21 års fengsel.

Hvor mye koster det å ha Breivik i fengsel?

Det koster 5,2 millioner kroner å ha Anders Behring Breivik innsatt i Skien fengsel hvert år. De øvrige innsatte i fengselet koster 1,2 millioner kroner i året.

Hvor mye koster en innsatt?

Norge betaler nest mest per innsatt i året i Europa, viser en ny oversikt fra Europarådet. I snitt kostet hver fange over 2.700 kroner dagen i 2017. Bare Sverige har høyere fangeutgifter enn Norge. Der koster en fange drøyt 3.600 kroner per døgn, mens danskene betaler i underkant av 2.000 kroner per fange i døgnet.

Hvor mye koster Brevik i året?

Breivik koster 5,2 mill. årlig – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet.

Har Breivik tilgang til nyheter?

Han har også mulighet for lufting i luftegård én time hver dag og tilgang til avis hver morgen. Under soningen har Breivik fått undervisning, studert og tatt eksamener på universitetsnivå med gode resultater.

Har Breivik schizofreni?

Diagnosen Behring Breivik har fått av de sakkyndige rettspsykiaterne er såkalt paranoid schizofreni, som gir seg utslag i vrangforestillinger som storhets- og forfølgelsesforestillinger. Han forteller at Breivik har fortalt til de sakkyndige at han begikk «henrettelsene» av kjærlighet til sitt folk.

Leave a Comment