Hvem er milliardær i Norge?

Dette er Norges ti rikeste, ifølge Kapital.
 • John Fredriksen (78): 124 milliarder kroner.
 • Odd Reitan (71): 64 milliarder.
 • Ole Andreas Halvorsen (61): 62,5 milliarder.
 • Johan Johannson (55): 61,5 milliarder.
 • Ivar Erik Tollefsen (61): 51,5 milliarder.
 • Gustav Witzøe (69): 50,6 milliarder.

Hvem er rikest i Norge 2022?

Fredriksen, som siden 2006 har hatt kypriotisk statsborgerskap, har en formue på 124 milliarder kroner. Det er 10 milliarder mer enn året før. Rema 1000-gründer Odd Reitan på andreplass, har også hatt et innbringende år og økt formuen sin med 13 milliarder til 64 milliarder kroner i 2022.

Hvor mange er milliardærer?

Ifølge Kapitals oversikt er det nå 444 milliardærer her i landet – og rikest av dem alle er John Fredriksen. Ifølge finansmagasinet Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste i landet, holder det ikke å bare være milliardær for å komme på listen.

Hvem er milliardær i Norge? – Related Questions

Hvor mye eier de 1% rikeste i Norge?

Slik ser utviklingen i Norge ut, når vi ser på hvor store andeler av den totale formuen som eies av de ti prosent og én prosent rikeste: Her ser vi at de ti prosent rikeste eier mer enn halvparten av all nettoformue i Norge. Slik har det vært de aller fleste årene siden 2010.

Hvem er millionær i Norge?

Dette er Norges ti rikeste, ifølge Kapital
 • John Fredriksen (77). Anslått formue i 2021: 114.
 • Ole A. Halvorsen (60).
 • Odd Reitan (70). Anslått formue i 2021: 51 milliarder kroner.
 • Johan Johannson (54). Anslått formue i 2021: 50,5 milliarder kroner.
 • Gustav Witzøe (68).
 • Johan H.
 • Ivar Tollefsen (60).
 • Kjell Inge Røkke (62).

Når er man milliardær?

En milliardær er en person med formue på en milliard valutaenheter eller mer. Begrepets betydning varierer altså kraftig avhengig av hvilken valuta det gjelder. Tidsskriftet Forbes publiserer en liste over verdens milliardærer i dollar hvert år.

Hvor mange i Norge har over 10 millioner?

Dollarmillionærer defineres som personer som har verdier som tilsvarende mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig. Én million dollar tilsvarer om lag 10 millioner kroner. Ifølge rapporten har Norge nå 200.000 dollarmillionærer.

Hvor mange dollarmillionærer i Norge?

Med 200 000 dollarmillionærer, ligger Norge på 20. plass i antall dollarmillionærer på verdensbasis. Det er opp én plass fra 2020. Sammenlignet med antall innbyggere, har Norge nesten 40 ganger så mange dollarmillionærer som Brasil, og 2,3 ganger så mange som Sverige.

Hvor mange dollarmillionærer i USA?

USA har klart flest dollarmillionærer med over 5,9 millioner. – World Wealth Report dokumenterer den sterke velstandsveksten vi har hatt i Norge. Andelen dollarmillionærer blant nordmenn er svært høy, sier Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent i en pressemelding.

Hvilket land har flest milliardærer?

Verdensbanken – kjøpekraftjustert BNP per innbygger, US$
Rang Land 2015
1 Monaco
2 Liechtenstein (2014) 179 479
3 Luxembourg 101 910
4 Sveits 80 990

Hvor mange dollar har Norge?

Ved utgangen av 2020 hadde Norge 186.200 dollarmillionærer og ligger på 21. plass globalt i antall dollarmillionærer på verdensbasis. Til sammenligning hadde Sverige 153.000 dollarmillionærer i fjor. For å bli dollarmillionær må du ha mer en én million amerikanske dollar i investerbar formue, utover egen bolig.

Hva vil det si å være millionær?

En millionær er en person med en formue på en million valutaenheter eller mer. Begrepets betydning varierer altså kraftig avhengig av hvilken valuta det gjelder.

Når kan man kalle seg rik?

Det betyr at dersom den samlede inntekten etter skatt for en husholdning er høyere enn 524 200 kr så kan man klassifiseres som rik. Er du en aleneboende under 45 år og har en inntekt etter skatt på over 303 800 kr så kan du klassifiseres som rik.

Hvor mye er det vanlig å spare i måneden?

Men hvor mye bør man spare i måneden? Å sette av 10% av inntekten din etter skatt til å bygge opp en bufferkonto og betale ned på boliglånet kan være noe å strekke seg etter. Studenter og personer med lav inntekt har ofte anledning til å spare mindre, og da er det viktig å huske at alle monner drar.

Hvordan investere 100 000 kr?

5 måter du kan investere 100 000 kr:
 1. Bygg deg en bufferkonto.
 2. Nedbetale lån med høy rente.
 3. Spar til pensjonen din.
 4. Investere i et indeksfond.
 5. Investere i enkeltaksjer.

Hvor mange fond er det lurt å ha?

Det finnes ikke et eksakt tall på hvor mange fond man bør ha. En håndfull passer de fleste, 3-5 er en bra base. Har du funnet flere fond som du synes er spennende, ja så inkluder de i porteføljen også. Hvis du er lite interessert i fond og sparing, og vil ha kun ett fond, bør du velge et billig globalt indeksfond.

Hvordan kan jeg bli rik i Norge?

Den vanligste måten for å bli rik er ved å bli selvstendig næringsdrivende og drive sin egen bedrift, men mange blir også rike av å ha en godt betalt jobb samt spare og investere pengene sine smart. Det kanskje viktigste er å leve på mindre enn hva man tjener, og spare og investere så mye man kan.

Hvordan kan man bli millionær?

Jo større prosent av inntekten du kan spare, jo raskere vil du bli millionær. Ved å spare 18 % av en inntekt på 500.000 kroner (371.000 etter skatt), vil du nå millionen innen 10 år. Det tilsvarer sparing på 5600 kroner i måneden med årlig avkastning på 8 %.

Hvor mye sparer nordmenn i snitt?

Den såkalte spareraten føk rett til værs fra mars i år, viser nye tall fra SSB. Den viser hvor stor andel av din disponible inntekt (etter skatt) du sparer. SSB anslår at den vil være 15 prosent i snitt for 2020.

Leave a Comment