Hvem er høyeste sjef i NATO?

Jens Stoltenberg (født 16. mars 1959 i Oslo) er en norsk politiker (Ap) som siden 1. oktober 2014 har vært generalsekretær i NATO. Han var Norges statsminister 2000–2001 og 2005–2013, Norges finansminister 1996–1997, Norges energi- og næringsminister 1993–1996 og leder i Arbeiderpartiet fra 2002 til 2014.

Hvor lenge sitter Jens Stoltenberg?

Sittende

Jens Stoltenberg har vært generalsekretær siden 1. oktober 2014.

Hvilken sykdom har Jens Stoltenberg?

Kjente personer med Bekhterevs sykdom

Egil «Drillo» Olsen, tidligere landslagstrener for Norge. Tore Sagen, norsk komiker og radioprofil. Jens Stoltenberg, Norges statsminister 2000–2001 og 2005–2013.

Hvem er høyeste sjef i NATO? – Related Questions

Hva gjør kona til Jens Stoltenberg?

Ingrid Schulerud
Jens Stoltenberg / Kone (g. 1987)

Ingrid Schulerud er en norsk diplomat. Hun var fra 2015 til 2019 ambassadør ved Norges ambassade i Brussel. Hun var fagdirektør i Utenriksdepartementet da hun i statsråd 19. april 2015 ble utnevnt til ambassadør i Brussel.
Schulerud er utdannet cand.mag. og begynte i utenrikstjenesten i 1988.

Wikipedia

Hvem regjerte i 2011?

Jens Stoltenbergs andre regjering, ofte omtalt som «den rødgrønne regjeringen», var Norges regjering fra 17. oktober 2005 til 16. oktober 2013. Den var en koalisjonsregjering som utgikk av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp), som sammen fikk flertall ved stortingsvalget 2005.

Hvor bor Robert Stoltenberg?

Med unntak av noen år på barne- og ungdomsskolen i Fetsund, har Stoltenberg bodd i Oslo hele sitt liv.

Hvor er Jens Stoltenberg født?

16. mars 1959 (alder 63 år), Oslo
Jens Stoltenberg / Født

Hvem er Jens Stoltenberg gift med?

Ingrid Schulerud
Jens Stoltenberg / Ektefelle (g. 1987)

Hva heter tvillingbroren til Robert Stoltenberg?

I 1990 ledet han popmusikkprogrammet Panorama på NRK-TV (sammen med sin tvillingbror, Harald Stoltenberg).

Hvor kommer navnet Stoltenberg fra?

Stoltenberg er en norsk slekt som stammer fra kirkeverge i Tønsberg, Henrich Mogensen (f. ca 1590). Han var far til kjøpmann, skipsreder og borgermester i Tønsberg, Mogens Henrichsen Stoltenberg (1610–1673). Sistnevnte var far til skipsreder og kjøpmann i Tønsberg, Henrik Mogenssen Stoltenberg (1649–1705).

Hvem er statsminister i Norge?

Jonas Gahr Støre
Norge / Statsminister

Jonas Gahr Støre er en norsk politiker som har vært Norges statsminister siden 14. oktober 2021. Han er partileder i Arbeiderpartiet siden 2014 og stortingsrepresentant for Oslo siden 2009.

Wikipedia

Hvor mye makt har statsministeren?

Statsministerens makt

Evnen til å styre regjeringens agenda, og dermed bestemme hva som skal diskuteres. Evnen til å utnevne og avskjedige regjeringsmedlemmer. Innflytelsen som kommer av posisjonen som leder av et (eventuelt) flertall i Stortinget. Makten som kommer fra å stå sentralt i all beslutningstagning.

Hvem er Norges lengstsittende statsminister?

Einar Gerhardsen troner øverst med over 17 år i statsministerstolen, mens forgjengeren Johan Nygaardsvold ligger på andreplass. Gro Harlem Brundtland manglet bare to måneder på å ta igjen Nygaardsvold da hun gikk av, og er dermed på tredjeplass.

Hvem var Norges første statsminister etter 1905?

Statsministre 1873–1945
Bilde Fra Parti
Francis Hagerup (1853–1921) 22. oktober 1903 H
Christian Michelsen (1857–1925) 11. mars 1905 Saml.
Jørgen Løvland (1838–1922) 23. oktober 1907 V
Gunnar Knudsen (1848–1928) 19. mars 1908 V

Hvem utropte seg selv til statsminister i Norge i 1940?

I en radiotale 9. april 1940 erklærte Vidkun Quisling seg selv som Norges nye statsminister, og hevdet at videre motstand mot tyskerne var «nyttesløs». Quislings kupp-regjering ble imidlertid kun sittende en snau uke, før den ble erstattet av Administrasjonsrådet.

Hva skjedde i 1884 i Norge?

I 1884 ble starten på innføringen av parlamentarismen i Norge, og markerer slutten på det som i historieskrivingen er kjent som «embetsmannsstaten». De folkevalgte delte seg i to partier, Venstre og Høyre, og i perioden frem til 1905 kjempet disse partiene særlig om rammeverket for unionen med Sverige.

Hva er 7 juni vedtaket?

Stortinget hadde vedtatt opprettelse av et eget konsulatvesen, men Kong Oscar II nektet å sanksjonere – noe som endte med at den norske Regjeringen gikk av. Da Kongen ikke maktet å utnevne en ny regjering, var unionen mellom Norge og Sverige i realiteten brutt. 7. juni 1905 vedtok Stortinget å oppløse unionen.

Når ble Norge fri?

Det var i 1814 Norge igjen ble selvstendig stat etter tiden som del av det dansk-norske rike siden 1536-1537. Regjering, regjeringssekretariat og departementer ble etablert i Christiania i mars, riksforsamlingen vedtok grunnlov og valgte konge på Eidsvolds Værk i mai.

Når ble Norge ut av Sverige?

Unionen ble først oppløst ensidig av Norge den 7. juni 1905 og deretter formelt av begge parter den 26. oktober samme år. Unionsoppløsningen fant sted etter flere år med uenigheter om flere politiske forhold mellom de to riksdelene Norge og Sverige.

Leave a Comment