Hvem bor på Skaugum gård?

Kong Olav V bodde på Skaugum fram til 1968, da han i forbindelse med bryllupet mellom daværende kronprins Harald og Sonja Haraldsen ga gården videre. Tradisjonen med å bruke Skaugum som residens for kronprinsparet fortsatte, og det er nå kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit som bor der.

Hvor mye får Mette-Marit i apanasje?

Kronprins Haakon og kronprinsesse MetteMarit får mer penger av staten. Kongeparet får 13,4 millioner kroner i apanasje i forslaget til statsbudsjett. Kronprinsparet får 11,2 millioner, noe som gir en samlet «lønnsøkning» på 3,6 prosent, melder NTB.

Når brant Skaugum?

Brant i 1930

Skaugum ble gitt som bryllupsgave til kronprins Olav og kronprinsesse Märtha i 1929 av grev Wedel Jarlsberg. Stedet brant ned til grunnen i 1930, men ble bygd opp igjen i moderne stil.

Hvem bor på Skaugum gård? – Related Questions

Hvor bor prinsesse Ingrid Alexandra?

Ingrid Alexandra bor på Skaugum i Asker

Der bor hun sammen med familien, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus, i tillegg til deres to hunder Milly Kakao og Molly Fiskebolle.

Hvem bor på Slottet?

Først og fremst er Slottet stedet der Kongen og Dronningen bor og arbeider. Kronprinsen og Kronprinsessen har også kontorer her, men de bor med barna sine på gården Skaugum i Asker. Det finnes en egen leilighet – Kongeleiligheten – inne i Slottet, og der bor Kong Harald og Dronning Sonja.

Hvordan får Kongefamilien penger?

Den Kongelige Civilisten hadde en inntekt på 312 millioner kroner i 2021 hvor 311 millioner kommer fra en bevilgning fra Stortinget. Civilistens budsjett går blant annet til å dekke ansattes lønninger. Kommunikasjonssjef Guri Varpe forteller til Nettavisen at Det kongelige hoff følger statens lederlønnssystem.

Hvor bor prinsesse Martha Louise?

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kunngjorde sin forlovelse 7. juni 2022. Prinsessen og døtrene bor i Lommedalen i Bærum kommune.

Hvem eier slottet?

Det kongelige slott eies av staten og stilles til disposisjon for landets statsoverhode. Det er bolig og arbeidsplass for Kongefamilien. Her holder Hans Majestet Kongen statsråd, mottar audienssøkende og holder offisielle middager. Mange utenlandske statsoverhoder som kommer til Oslo på statsbesøk, bor på Slottet.

Hvor bor kronprins familien?

Kongefamilien har også private eiendommer. Det gjelder Kronprinsfamiliens bosted Skaugum i Asker, Prinsehytta i Sikkilsdalen, Kongssetra på Voksenkollen i Oslo og sommerstedet Mågerø på Tjøme utenfor Tønsberg. I tillegg eier Kronprinsparet feriested i Uvdal og på Flatholmen i Risør.

Hvor mye tjener en konge?

Kongeparet får 13,4 millioner kroner i apanasje i forslaget til statsbudsjett. Kronprinsparet får 11,2 millioner, en samlet «lønnsøkning» på 3,6 prosent. Den totale apanasjen for kongehuset var i år snaut 23,8 millioner kroner og økes i statsbudsjettet for 2022 til 24,6 millioner kroner.

Hvor rik er Kongen?

Tidsskriftets oversikt over økonomien til europeiske kongehus viser at kong Harald er god for 82,2 millioner kroner. Og overraskende nok, den rikeste i kongefamilien skal være kronprins Haakon, med en formue på 140 millioner kroner. Prinsesse Märtha Louise er ifølge EuroBusiness god for 24,6 millioner.

Hvor mye koster Slottet?

Prosjektet har en samlet ramme på drøyt 608 millioner kroner og skal ferdigstilles neste år. Når alle utgiftene til hoffet tas med, er det satt av litt i overkant av 335 millioner kroner til kongehuset i forslaget til neste års statsbudsjett.

Hvor mange soverom har Slottet?

Det er 173 rom på Slottet.

Hvor mye tjener Dronning Elizabeth?

Normalt får monarken 15–25 prosent av overskuddet til The Crown Estate. Det britiske finansdepartementet beholder resten. For inneværende regnskapsår mottok dronning Elizabeth 86,3 millioner pund, nesten 1 milliard kroner, gjennom det britene kaller Sovereign Grant .

Hvem får apanasje i Norge?

Apanasje er den årlige ytelse som Stortinget bevilger til Kongen og Dronningen og til Kronprinsen og Kronprinsessen. Ytelsen er ment å dekke de kongeliges private utgifter. Ved statsbudsjettet for 2014 ble kongeparet bevilget kr 10 453 000, mens beløpet for kronprinsparet var kr 8 700 000.

Blir man konge hvis man gifter seg med en dronning?

En mann som gifter seg med en dronning kan bli kalt konge (i Norge). Det er ikke noe i veien for det, men det vil være et brudd på hva som har vært gjort tidligere.

Hva tjener en lakei på Slottet?

Lakeiene bistår gjester som skal i audiens til H.M. Kongen». – Slottet burde endret stillingstittelen, for dette lokker ikke søkere, fastslår nestlederen i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet. Lønnen ligger mellom kroner 239.000 og 268.500, og stillingen krever sikkerhetsklarering.

Er Kongen fritatt norsk lov?

Ansvarligheten påligger hans råd. Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav. Ansvaret faller i stedet på regjeringen og statsrådene. Loven tilsier ikke at kongen står over loven, men at han ikke kan straffes om overtredelser skulle skje.

Kan kongen få bot?

Kong Harald kan imidlertid ikke straffes for sine handlinger. Paragraf fem i Grunnloven gir ham immunitet. Han kan derfor ikke få bot for fartsoverskridelsen.

Leave a Comment