Hva vil det si å være svartelistet?

En svarteliste er en fortegnelse over personer eller annet som av en eller annen grunn er dårlig likt eller under mistanke, og som derfor andre blir advart mot.

Hva er en svarteliste i russetiden?

PÅ INSTAGRAM: Russegrupper kan sette opp svartelister over personer som skal «tas» i løpet av russetiden, eller som ikke får «rulle» med dem. At russebusser har en svarteliste er ikke uvanlig, men flere skoler har valgt å forby dette, da det kan føre til utestenging og mobbing.

Hvilke planter er svartelistet i Norge?

Disse artene er på forbudslisten i forskriften om fremmede arter i Naturmangfoldloven:
 • Rynkerose.
 • Kjempebjørnekjeks.
 • Tromsøpalme.
 • Hagelupin, sandlupin og jærlupin.
 • Kjempespringfrø
 • Gullregn og alpegullregn.
 • Parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne.
 • Grønnpil og skjørpil.

Hva vil det si å være svartelistet? – Related Questions

Er gullris svartelistet?

Kanadagullris er oppført på Fremmedartslista 2018 og er risikovurdert til å utgjøre svært høy økologisk risiko på grunn av stort invasjonspotensial og store negative økologiske effekter for naturmangfoldet i Norge. Forskrift om fremmede organismer har forbud mot innførsel, utsetting og spredning av kanadagullris.

Er Thuja svartelistet?

Fra lav til høy risiko

Nå, seks år etter, mener de at risikoen er høy eller svært høy. Det betyr at tuja-planten havner på svartelista når Artsdatabanken i juni presenterer den nye lista over fremmede arter med høy risiko for å spre seg, blande seg med norske arter eller ha med seg sykdommer.

Hvilke planter er forbudt i Norge?

28 forbudte planter
 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)
 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)
 • Filtarve (Cerastium tomentosum)
 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)
 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)
 • Gravbergknapp (Phedimus spurius)*
 • Sibirbergknapp (Phedimus hybridus)*

Hva er svartelistede planter?

Svartelisa er altså en liste over arter som utgjør høy eller svært høy risiko for å påvirke hjemmehørende norske bestander i norsk natur. Denne er i likhet med Rødlista utarbeidet av Artsdatabanken. Men svartelistede planter er ikke nødvendigvis merket uønsket eller forbudt.

Hvilke dyr er på svartelista i Norge?

Blant de som befinner seg i kategorien høy risiko på svartelista, er ribbemanet, vinterflått, kongekrabbe, og rømt oppdrettslaks. Et annet eksempel fra dyreriket er pinnsvin, som kan gjøre stor økologisk skade når de havner utenfor sitt naturlige utbredelsesområde.

Er Krypfredløs svartelistet?

Den er i Artsdatabankens fremmedartsliste beskrevet som en plante med svært høy risiko. Naturvernforbundet fant denne til salgs hos tre av de 11 hagesentrene de undersøkte. Krypfredløs er i Artsdatabankens fremmedartsliste beskrevet som en plante med svært høy risiko.

Er skogskjegg svartelistet?

Skogskjegg, Aruncus dioicus, er en flerårig urt i skogskjeggslekta i rosefamilien. Planta blir 1–2 meter høy og blomstrer med gulhvite blomster i en stor topp i juni–juli. Skogskjegg er svartelista i Norge.

Hvilke Lupiner er svartelistet?

SVARTELISTET: Hagelupin er en fremmed art i norsk natur og har siden 2007 vært svartelistet, likevel er det svært mange som fortsatt planter dem i hagene sine. Rådgiver Toril Moen i Artsdatabanken. Frø til lupiner selges fortsatt på hagesentre over hele landet.

Er Berberis forbudt?

Tidligere ble det drevet utstrakt dyrking av busken i Europa også, men fordi den er mellomvert for en rustsopp som også angriper korn, ble det på 1800-tallet innført forbud i flere europeiske land mot dyrking av berberis i nærheten av kornåkre. Fra 1916 ble det derfor forbudt å plante vanlig berberis i Norge.

Er gullregn forbudt?

Faktaboks. Artene er fremmede i Norsk natur, og de to artene gullregn (Laburnum anagyroides) og alpegullregn (L. alpinum) er vurdert av Artsdatabanken til å utgjør en svært høy økologisk risiko mot norsk natur. Disse artene er forbudt å innføre, sette ut og omsette i Norge.

Er det lov å selge stiklinger?

Mattilsynet er urolige

De skriver i en e-post til Aftenposten at det er ok med privat salg av stiklinger så lenge selger har kompetanse, følger regelverket og hindrer spredning av skadedyr og plantesykdommer.

Er Landøyda svartelistet?

Landøyda er i utganspunktet ein plante som har eksistert lenge i Norge, og han er derfor ikkje kategorisert som uønska, eller svartelista. Det er imidlertid artane kjempespringfrø og parkslirekne, som Ryfylke skreiv om i 2019.

Hvor giftig er Landøyda?

Landøyda er ikke giftig for småfe, men for storfe og hest er plantene giftige også etter tørking og ensilering. Landøyda bør derfor fjernes fra åker og eng slik at den ikke havner i tørrforet til dyr. Landøyda har frø med fnokk som sprer seg lett med vinden, og etablerer seg i eng i nærheten av beiter med mye landøyda.

Er buksbom giftig for hund?

Populære hageplanter som er giftige for hunden din inkluderer: Buksbom.

Hvordan bli kvitt Landøyda?

Planten sprer seg lett dersom den får sette frø, en plante har i gjennomsnitt 2100 frø. Nå når planten er i blomstring kan man hindre spredning ved å rive den opp eller skjære av blomsterstengelen og fjerne den. Planten må da kastes i restavfallet, ikke i matavfall eller kompost. Det anbefales å bruke hansker.

Hvordan ser planten Landøyda ut?

Landøyda er en flerårig plante som tilhører slekten svineblom i kurvblomstfamilien. Den blir fra 30 cm – 1 meter høy. Bladene er opp til 20 cm lange og flikete. Blomstene er fra 15 – 25 mm og er radialt symmetriske med fra 8 – 13 randkroner.

Leave a Comment