Hva vil det si å være russ?

Russ og russefeiring er i Norge betegnelsen på feiringen for avgangselever på videregående skole. Russetiden bygger den dels på en dansk tradisjon hvor elevene som avslutter videregående skole kaller seg russ, og markerer dette med en feiring.

Hva kommer russ fra?

Ordet russ er trolig en forkortet form av latin depositurus, som er futurum partisipp av verbet deponere ‘avlegge’. Det man i sin tid skulle avlegge, var ikke eksamen, men hornene, cornua. Det fullstendige uttrykket var cornua depositurus.

Hvordan kan man være russ?

Russ er noe du kan velge å være når du nærmer deg ferdig med videregående. Man kan være russ alene, eller med en gruppe. Begge deler fungerer like fint. Mange velger å bestille russedress og russekort.

Hva vil det si å være russ? – Related Questions

Hvor mye koster det å være russ?

I gjennomsnitt bruker russ 20.000 kroner i russetiden, ifølge en DNB-undersøkelse fra 2016. 14 prosent får spandert russetiden av foreldrene, mens de fleste sparer til egen russetid selv. For de 24 medlemmene i Vesten, har kostnadene kommet på mellom 55.000 og 60.000 per person.

Hva gjør man når man er russ?

I russetiden er det helt opp til deg selv hva du velger å være med på – og om du velger å være med på noe i det hele tatt. Du må ingenting, og kan gjøre det som passer deg. Unntaket er kanskje hvis du er på bil eller buss med noen. Da er dere antakelig nødt til å inngå noen avtaler for at det skal fungere for alle.

Hvordan blir man svartruss?

Svartruss. Svartruss er opprinnelig de som går på yrkesfaglige studier, utenom service og samferdsel. For eksempel er det de som går elektro, bygg og anlegg eller helse og sosial.

Kan man være russ alene?

Du trenger selvfølgelig ikke være russ, om du ikke vil. Samtidig er det mange som er russ uten å være del av en russebuss! Du kan fortsatt dra på stevner og fester, og der kan du jo møte folk du kan være med. Det blir jo litt sosialt utfordrende, men det kan jo fortsatt bli hyggelig og spennende.

Kan man være russ selv om man ikke går på skole?

Det å være russ er ikke noe skolen har noe med. Dette er det elevene selv som ordner. Du kan gjerne være russ med ditt eget kull 02, selv om du går andre klasse opp igjen.

Hvor mange år må man være for å være russ?

Elever på studieforberedende utdanningsprogram blir russ i Vg3 (18-19 år). Elever som går yrkesfaglige utdanningsprogram og skal bli lærling kan normalt bli russ når de fullfører Vg2 (18 år), eller etter fullført læretid.

Er det mulig å vaske russedressen?

Det å vaske russedressen din skal gå helt fint. De som selger russedressene vet veldig godt hva disse plaggene går gjennom i en russetid, og derfor er stoffet ganske slitesterkt. Det tåler ikke hva som helst, men en vask skal gå greit.

Hvor mye koster det å lage en russesang?

– Russen betaler meg vanligvis fra 130.000 til 150.000 kroner for en sang. Resten av inntektene kommer blant annet fra avspillinger på Spotify.

Hva er forskjellen på rød og blå russ?

Blåruss er ofte elever som tar studiespesialisering med økonomi, eller elever som går salg, service og reiseliv. Rødruss er tradisjonelt sett elever som har tatt studieforberedende program på videregående skole. Svartruss er ofte elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående skole.

Kan man bli russ i Vg2?

De fleste som går yrkesfag er russ i vg2, mens de ennå går på skole. Det er ikke så mange som er det i læretiden sin. Det å være russ er ikke noe som skolen har noe med. Det er eleven selv som ordner dette.

Hvordan bli gull russ?

Sølv- og gullruss

For å oppnå status som sølvruss må man ta minst 50 ulike knuter. For gullruss er tallet 70. Det vil si at man må ta rundt to knuter hver dag hele russetiden skal man oppnå gullfarget dusk på lua.

Hvem kan ha gull russekort?

Farge på russekort

Rødruss er hovedsaklig de som har oppnådd generell studiekompetanse, blåruss er de som har gått service- og økonomi-fag, sortruss er de som har gått yrkesfag og grønnruss er de som har gått naturfaglig videregående. Dersom du er med i russestyret eller i Russens Hovedstyre kan velge å være gullruss.

Kan man være russ flere ganger?

Det er altså opp til deg når du vil være russ og om du vil være det flere ganger. Det vanligste er likevel å bare være russ én gang, og at man er det når man går ut av videregående, enten til læretid eller til generell studiekompetanse.

Hva er ikke lov å ha på russekortet?

Forbudet mot diskriminerende eller hatefulle ytringer overfor noen på grunn av deres hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering, eller nedsatte funksjonsevne (straffeloven § 185 ).

Hvor mye koster 500 russekort?

Dette produktet er ikke egnet for å legge til flere nye elementer med tekst og bilder. For mer kreative russekort-design, vennligst gå til Russekort – fritt design.

Produkter.

Antall Enhetspris Sum
500 stk 1,- 500,-
750 stk 0,86 640,-
1.000 stk 0,78 780,-

Hvilken farge russ er jeg?

Det er ingen regler for hvilken farge man må ha på russedressen sin, men det er likevel noen etablerte normer de fleste følger. Opprinnelig representerer blårussen handel- og økonomifag, rødrussen representerer allmenn studiespesialisering, grønnrussen representerer landbruk og svartrussen representerer yrkesfag.

Leave a Comment