Hva trenger man studiekompetanse til?

Du oppnår
  • sykepleier, lege eller veterinær.
  • ingeniør, jurist eller økonom.
  • lærer, psykolog eller forsker. Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Kan man komme inn på høyskole uten studiekompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene.

Hvordan få generell studiekompetanse som voksen?

For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må den voksne oppfylle tre vilkår: fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak. dokumentere fullført og bestått alle dei seks studiekompetansefaga. dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Hva trenger man studiekompetanse til? – Related Questions

Er det for sent å studere?

Man er aldri for gammel for å begynne å studere! Det finnes utrolig mange muligheter for å studere selv om du har tatt noen (1,5,10 eller 20) friår. Både i Norge, utenlands og på nett. Du kommer mest sannsynligvis ikke til å være den eneste som starter sent, selv om de fleste kanskje vil være yngre enn deg.

Når får man studiekompetanse?

Når du har fullført og bestått alle fag og eksamener på et studieforberedende utdanningsprogram, har du fått generell studiekompetanse.

Hva må til for å få generell studiekompetanse?

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:
  1. A. Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  2. B. Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
  3. C. 23/5-regelen.

Kan man få generell studiekompetanse som privatist?

Hvordan få generell studiekompetanse som privatist? For å oppnå generell studiekompetanse som privatist må du bestå privatisteksamen i fagene du mangler. Hvilke fag du må ta kommer an på hvilke fag du eventuelt har fra før. Vi hjelper deg gjerne å finne ut hvilke fag du trenger.

Hvordan laste ned generell studiekompetanse?

23/5-regelen er en måte å oppnå generell studiekompetanse på. Det er mulig å oppnå generell studiekompetanse hvis du fyller minst 23 år i søknadsåret, dekker de 6 obligatoriske studiekompetansefagene og kan dokumentere minst 5 års heltids praksis.

Hva er 23 5 regelen?

23/5regelen sier at dersom du fyller 23 eller mer det året du søker opptak til høyere utdanning, og kan dokumentere minst fem års praksis, vil seksfagspakken gi deg generell studiekompetanse.

Hvilke karakterer teller på vitnemålet?

For å komme inn på et studie er det de siste karakterene (standpunkt) som teller. Det kan av og til være slik at et fag blir avsluttet etter første termin, men det er aller mest vanlig at standpunkt blir gitt til sommeren etter termin 2. Karakteren som teller i et fag, er siste gang du har det.

Hvordan få bedre snitt?

Det er flere måter å øke snittet ditt på. Alderspoeng og tilleggspoeng vil øke snittet ditt. Du kan også vurdere å ta opp fag og forbedre karakterene dine. Dersom sykdom, eller andre tungtveiende grunner, har påvirket karakterene dine kan du søke om særskilt vurdering .

Hvor lang tid tar generell studiekompetanse?

Du kan få generell studiekompetanse ved fullført og bestått studieforberedende utdanningsprogram . De tar normalt tre år, og har hovedvekt på teoretisk kunnskap.

Er kompetansebevis og vitnemål det samme?

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole. De fleste videregående skoler har tilgang til privatistkarakterer.

Hvordan får man 120 studiepoeng?

Ettårig studium (heltid) gir 60 studiepoeng. Toårig studium (heltid) gir 120 studiepoeng. Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen avsluttende vurderinger gis karakter bestått/ikke bestått.

Har studiekompetanse vil ta fagbrev?

Fagbrevutdanningene finnes bare på videregående skole. De tar vanligvis fire år, to år på skole og to år som lærling. Hvis du ønsker en fagutdanning etter Studiespesialisering må du søke vg1 i videregående skole på nytt, men din søknad vil da bli vurdert først etter at alle de som har rett har fått plass.

Hvor mye koster det å ta fagprøve?

Første gang du melder deg opp til fag- eller svenneprøve koster det 1037 kroner. Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2080 kroner for andregangsprøve. (Husk at du må vente seks måneder før du kan melde deg opp til andregangsprøve.)

Hvor mye går man opp i lønn med fagbrev?

Med fagbrevet blir du lønnet som fagarbeider, og det innebærer som regel at man går opp ca. kr. 20 000 i årslønn. Hvor mye du kan gå opp varierer mellom offentlig og privat virksomhet, og mellom virksomheter med og uten tariffavtale.

Er studiespesialisering vanskelig?

Mange opplever at det blir ganske mye vanskeligere på videregående ja. Studiespesialiserende er nok en av de vanskeligste linjene man kan velge, likevel er det forskjellige fag man kan velge innenfor studiespesialiserende igjen.

Hva er snittet for å komme inn på studiespess?

Hvis du mente hvilket snitt du må få når du går på studiespesialisering, så er det ikke et fast snitt du må få. For å få godkjent utdanningen, må du bestå i alle fag. Å bestå i alle fag, betyr minimum karakteren 2. Hvis du ikke består alle fag, må du ta opp fag som privatist for å få godkjent utdanningen.

Leave a Comment