Hva tjener skipsagent?

En kan forvente seg begynnerlønn på rundt 400 000–500 000 kroner i året, men generelt lønnsnivå er oftest bonusregulert ut ifra individuell produktivitet.

Hvor mye tjener en skipsmegler i måneden?

Handels- og skipsmeglere tjente i snitt 122 030 kroner i måneden i 2020. Dette tilsvarer en årslønn på 1 464 360 kroner. Mannlige handels- og skipsmeglere tjener mer enn kvinnelige. Menn tjener i snitt 132 030 kroner i måneden, kvinner tjener 62 640.

Er det vanskelig og bli skipsmegler?

Skipsmegler er en jobb med stort internasjonalt fokus. Som skipsmegler bør man derfor ha god kulturforståelse og gode språkkunnskaper. Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket. Skipsmeglere har ofte en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Hva tjener skipsagent? – Related Questions

Hva er Norges best betalte jobb?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvilket yrke tjener man mest penger på?

De 10 best betalte yrkene i Norge
Plassering Yrke Gjennomsnittlig årslønn
1 Ledere av olje- og gassutvinning mv 1.344.480 kr
2 Handels og skipsmeglere 1.334.280 kr
3 Finansmeglere 1.195.560 kr
4 Toppledere i offentlig administrasjon 1.175.280 kr

Hvor mye tjener skipsmeglere?

Det er Handels og skipsmeglere som fortsatt we det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.380.720 kroner, selv om innektren falt med 7,2 prosent fra 2020 (denne yrkesgruppen har varierende inntekter).

Hva må til for å bli skipsmegler?

Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket. Skipsmeglerforbundet har likevel retningslinjer for hvordan skipsmeglere bør utføre jobben. Skipsmeglere har ofte en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Hva skal til for å bli aksjemegler?

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet.

Hva skal til for å bli eiendomsmegler?

En bachelorgrad i eiendomsmegling og to års praksis etter dette, kvalifiserer deg til å jobbe som eiendomsmegler. Du har også mulighet til å jobbe som eiendomsmegler hvis du er advokat. Hvis du er jurist kan du jobbe som eiendomsmegler etter at du har fått en spesiell tillatelse fra Finanstilsynet.

Har eiendomsmegler fastlønn?

Med garantilønn og provisjon, vil megleren få en fast lønn hver måned, i tillegg til provisjon for sine salg. Her vil lønnen variere stort og strekke seg fra 20 000 kroner til 40 000 kroner.

Er det mye matte i eiendomsmegling?

Kravet er generell studiekompetanse for å komme inn, og det er ikke noe krav om at du har tatt S-matte eller andre spesielle fag. Så lenge du har generell studiekompetanse kan du søke, og trenger ikke tenke på hvilke fag du har valgt. Du trenger altså ikke være spesielt god i matte!

Er det lett å få seg jobb som eiendomsmegler?

— Mange nyutdannede eiendomsmeglere opplever at det ikke er lett å få jobb. Det er kommet flere meglere enn det markedet trenger og klarer å ansette. I tillegg er boligmarkedet utfordrende flere steder nå. I Oslo er omsetningsvolumet fallende, fordi det er for boliger.

Hvor mye tjener en eiendomsforvalter?

Vi vet ikke hva gjennomsnittslønnen er for en eiendomsforvalter dessverre, yrket står ikke oppført på utdanning.no , som samler statistikk. Men snittlønnen for en eiendomsmegler er per i dag rundt 715.000,- i året.

Hvor mye koster det å studere eiendomsmegler?

Å studere ved BI har åpenbart mange fordeler, som at de har en nær tilknytning til næringslivet og dyktige lærere. Ulempen er at det koster fleks, nærmere bestemt 30 til 40 000 kroner per semester. Og utdanningen strekker seg over seks semestre.

Hvor mye må man ha i snitt for å bli eiendomsmegler?

Fylke
Tittel Studienivå Førstegang
Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyser Bachelor og høgskolekandidat 37.80
Bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi Bachelor og høgskolekandidat
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat 37.50
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat 38.20

1 more row

Hvor mye tjener en aksjemegler?

Aksjemeglere arbeider i dag både i meglerhus, banker og på nett, og det er et svært populært yrke takket være høy lønn. I snitt tjener meglere over 800.000 kroner i året i tillegg til at de har gode bonusordninger.

Hva er vanlig provisjon for meglere?

Provisjon – som er det vanligste – betyr at megleren får en på forhånd avtalt prosentandel av boligens salgssum. Størrelsen på provisjonen varierer, men ligger gjerne på ca 2%. Selger du en bolig til 6 millioner og har avtalt en provisjon på 2%, vil honoraret til megleren bli 120.000 kr.

Hvordan bli eiendomsmegler i USA?

For å jobbe som eiendomsmegler i Norge må du ha autorisasjon fra Finanstilsynet. For å få dette må du ta norsk utdannelse som gir deg kunnskap om boligmarkedet og norske lover. I USA trenger man ofte ikke høyere utdanning, og det kan være tilstrekkelig å gå på kurs for å jobbe som megler.

Kan man bli eiendomsmegler uten utdanning?

Kan jeg bli eiendomsmegler uten utdanning? Nei, du må ha en bachelorgrad innen eiendomsmegling, samt toårig praksis som eiendomsmeglerfullmektig. Du må bestå eksamen og du må søke om eiendomsmeglerbrev fra Finanstilsynet. De eneste som kan jobbe uten utdanning, er de som allerede er advokater eller jurister.

Leave a Comment