Hva tjener regnskapsmedarbeider 2021?

Gjennomsnittlig per i 2021 var 50 790 kroner. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 610 000 kroner. Hvor mye tjener en regnskapsfører i året? Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsfører i gjennomsnitt en lønn på ca kr 691 000 i året.

Hvor mye tjener en regnskapsfører i året?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ligger gjennomsnittslønnen til en regnskapsfører i Norge på ca. 691 000 kroner i året. Lønnen for hver enkelt regnskapsfører vil avhenge av en rekke faktorer som for eksempel antall år med erfaring, utdanning og ansvarsområder.

Kan man jobbe som regnskapsfører uten autorisasjon?

Dersom du ansetter en person og betaler vedkommende lønn for å føre regnskapet ditt, kreves det ikke at personen har autorisasjon som regnskapsfører. Det er når du kjøper regnskapstjenesten og får faktura for oppdraget at det kreves autorisasjon.

Hva tjener regnskapsmedarbeider 2021? – Related Questions

Hvordan bli regnskapsmedarbeider?

Fagskoleutdanningen Regnskapsmedarbeider gir deg en bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning. Utdanningen åpner i januar 2023.

Hvor mye tjener en revisor?

I følge Statistisk Sentralbyrå tjener en revisor i gjennomsnitt 690 000 kroner i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer, og lønnen vil avhenge av erfaring, utdanning og bedrift.

Hvem kan jobbe som regnskapsfører?

Hvem kan jobbe som regnskapsfører?
 • Du er analytisk, nøyaktig og interessert i tall.
 • Du har evnen til å sette deg inn i lover og regler.
 • Du liker å bruke ulike IT-systemer.
 • Du har interesse for hvordan teknologi kan gjøre regnskapsproduksjonen mer effektiv.

Hva kreves for å være regnskapsfører?

Krav til utdannelse som regnskapsfører

Et overordnet minimumskrav til utdannelse som regnskapsfører er en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på 180 studiepoeng. Videre stilles det krav til utdannelsens profilering, ofte kalt «profilering regnskapsfører».

Hvem må ha regnskapsfører?

Alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver som hovedregel ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper.

Hvor mye tjener en autorisert regnskapsfører?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsfører i gjennomsnitt en lønn på ca kr 691 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske regnskapsførere. Lønnen for den enkelte regnskapsfører vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en økonomisjef?

Lønnsbetingelser: Stillingen har tittel enhetsleder og lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211) i lønnsspennet kr 720 000 –870 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes.

Hvor mye tjener en økonomikonsulent?

Hva kan man forvente i lønn som økonomikonsulent? – Lønnen i dette yrket vil variere i forhold til utdanning, ansiennitet , om man jobber privat eller i det offentlige og hvor i landet du jobber. De fleste starter på en lønn på rundt 400 000, mens en autorisert regnskapsfører kan tjene opp mot 800 000 kroner.

Hvor mye tjener en siviløkonom i året?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvor mye tjener en siviløkonom i måneden?

Siviløkonomer og masterutdannede økonomer har gode startlønninger. Grunnlønnen for nyutdannede økonomer i privat sektor var ifølge Econa 464.000 kr i 2018. I tillegg kommer bonus og andre goder. Tilsvarende tall for dem som valgte arbeidsgiver i offentlig sektor var 456.000 kroner.

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hvilke jobber tjener over 1 million?

Yrke 2020 Endring
Handels- og skipsmeglere 1 487 760 -7,2 %
Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 301 880 2,2 %
Finansmeglere 1 159 320 8,2 %
Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 197 720 3,5 %

Hvilken jobb tjener man minst på?

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 337.000 kroner.
Yrke 2020 Endring
Melke- og husdyrprodusenter 380 760 4,7 %
Hotellresepsjonister 389 280 0,9 %
Bingoverter, bookmakere mv. 381 840 2,7 %
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjo 372 120 4,5 %

Hva er minste lønn i Norge?

I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse avtalene i lønnsoppgjørene. I motsetning til mange andre land fins det ingen lovfestet minstelønn i Norge.

Hvor mye tjener du på Mcdonalds?

Medarbeidere over 20 år har en begynnerlønn på kr. 156,03 per time + tillegg. For medarbeidere under 18 år varierer lønnen fra kr. 101,98- 111,98 per time (avhengig av alder) + tillegg.

Leave a Comment