Hva tjener offiserer i Forsvaret?

Lønn varierer på de ulike type jobbene i forsvaret. Du finner en oversikt på utdanning.no . Befal med sersjant grad kan f. eks tjene rundt 440 000 kr i året, mens offiserer fra fenrik og høyere grad kan tjene rundt 660 000 kr i året.

Når får man lønn i militæret?

Ekstra viktig om du ikkje får lønn under tenesta. Utbetaling i Forsvaret skjer den 12. i kvar månad.

Hva er lønnen til forsvarssjefen?

I 2019 var Haakon Bruun-Hanssen forsvarssjef, og han hadde en inntekt på 1,7 millioner kroner.

Hva tjener offiserer i Forsvaret? – Related Questions

Hvem tjener mest i Forsvaret?

Ordningen for militært tilsatte (OMT) og økt øvingsaktivitet har dratt opp sersjanters snittlønn de siste årene. Sersjant er yrket med størst prosentvis økning i lønn de siste fem årene.

Hva tjener en kaptein i hæren?

Dette tjener offiserene
Grad Årslønn (gj.snitt) Øvelse per time (helligdager)
Kaptein/rittmester/kapteinlt 358.816 251
Major/orlogskaptein 407.700 283
Oberstlt./komm.kapt. 460.604 320
Oberst/kommandør 505.910 350

Hvilken grad har forsvarssjefen?

Forsvarssjefen har siden 1972 hatt grad av general eller admiral. Før 1972 var det bare kongen, landets øverstkommanderende, som hadde slik grad. Kvalifiserte kandidater til embedet som forsvarssjef er alle to- og trestjerners generaler eller admiraler som ikke går av for aldersgrensen innen to år etter tiltredelse.

Hvor mye tjener spesialstyrker?

De norske soldatene kommer best ut. Med alle tillegg vil en 20-årig soldat uten samboer og utenlandserfaring få i overkant av 53.000 kroner i månedslønn før skatt, skriver avisen. Det er 23.000 kroner mer enn hva de svenske soldatene får, og 10.000 mer enn de danske.

Hvem er sjefen til forsvarssjefen?

Eirik Johan Kristoffersen (født 3. april 1969 i Bjerkvik ved Narvik) er en norsk general som 17. august 2020 tiltrådte som Norges forsvarssjef.

Hvor mye tjener man i Telemarksbataljonen?

Grunnlønn avhenger blant annet av faktorer som stilling, grad, tidligere arbeidserfaring, fagbrev og tilsvarende. En spesialist (OR2) kan forvente en grunnlønn i overkant av 320 000,– brutto.

Hvor mye tjener man som fallskjermjeger?

Fallskjermjegere er soldater inne til førstegangstjeneste, så de mottar ikke lønn, men vanlig tjenestetillegg. Dette tillegget er på drøyt 5000,- kroner i måneden pluss andre tillegg man kan søke om.

Er det lov å ha tatovering i militæret?

Så lenge tatoveringene dine ikke strider mot Forsvarets verdier, vil dette etter all sannsynlighet gå fint. På studier vil også dette svært sjeldent ha noe å si. Det er sikkert noen som ikke har fått jobb p.g.a. tatovering, men det varierer fra sted til sted.

Hva tjener en admiral?

På militær side er lønningene for ledende offiserer i snitt 894.064 kroner, med lederlønnstillegg som fastsettes basert på stillingens innhold og omfang. De ti stillingene i Forsvaret på nivå OF 7 til OF 9, altså generalmajor og kontreadmiral til general og admiral, har inntekt på i snitt 1.343.569 kroner.

Hvor mye tjener en fenrik?

Dette er lønnsnivået i 350 forskjellige yrker.
Yrke 2020 Endring
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 800 160 11,7 %
0210 Befal med sersjant grad 625 800 16,3 %
1111 Politikere 832 200 6,0 %
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 195 800 3,5 %

Hvor mye tjener en jagerflypilot i året?

Nyutdannede kommersielle piloter har ofte en startlønn på rundt 450 – 550 000 kroner i året, og over tid vil denne kunne øke til over 1 million. Gjennomsnittslønna er på 1,1 million i året, og piloter med lang erfaring kan komme nærmere 1,5 millioner i årslønn. Det er med andre ord store variasjoner i lønna.

Hvor mye tjener en politimann?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener en LIS lege?

En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg. En legespesialist blir lønnet cirka 200.000 – 300.000 over dette, men variasjonene kan være store.

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
  • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
  • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
  • Finansmeglere, 104.520.
  • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
  • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
  • Flygeledere, 99.050.
  • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
  • Flygere, 94.240.

Hvor mange tjener over 3 millioner i Norge?

De som tjener over 3 millioner kroner, kan i snitt regne med over 100.000 kroner i høyere skatter. Økt skatt på aksjeutbytte er ifølge regjeringen viktig grunn til at de med høy inntekt får høyere skatt. I alt 19.900 personer ventes å tjene over 3 millioner i neste år.

Leave a Comment