Hva tjener man som flymekaniker?

Som ferdig utdannet flymekaniker tjener man 686.280 kroner i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå . Dernest kan man videreutdanne seg til flytekniker. De tjener 783.861 kroner i snitt, inkludert tillegg, ifølge NHO.

Hvor mye fikk flyteknikerne i lønnsøkning?

Rammen for årets lønnsoppgjør er 3,7 prosent, en ramme som danner normen for alle yrkesgrupper i Norge. Da flyteknikerne ba om en lønnsøkning på rundt 17 prosent, var det milevis over alle andre. – Dette lønnsoppgjøret gikk til konflikt på grunn av flyteknikernes altfor høye lønnskrav.

Hvor mye krever flyteknikerne?

Det kan de se langt etter nå. Tirsdag gikk regjeringen til tvungen lønnsnemnd. Dermed kan flyteknikerne tape på alle kravene sine.

Hva tjener man som flymekaniker? – Related Questions

Hva tjener en flymekaniker i forsvaret?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – I Forsvaret kan du forvente rundt 500.000 kroner i fast lønn. Det er også en del tillegg.

Hvor lang utdannelse har en flytekniker?

Det begrunner NFO blant annet med at en flyteknikerha minst syv års utdanning. Men disse fordeler seg med tre år videregående utdanning og to år i praksis som lærling.

Hva kreves for å bli flytekniker?

Utdanning
 • Bestått alle relevante flytekniske eksamener på en godkjent videregående skole. Godkjente skoler i Norge er de som har flyfag linje. Det er Bardufoss, Bodø, Skedsmo og Sola.
 • 3 års praksis.
 • Fylt 21 år.
 • Bestått kurs i en flytype, f. eks. Widerøes propellfly (Dash-8), eller SAS sine jetfly (Boeing 737).

Hva kreves for å bli flymekaniker?

Utdanning
 • Flymotormekanikerfag. Tre år på skole og to år i bedrift.
 • Flysystemmekanikerfag. Tre år på skole og to år i bedrift.
 • Flystrukturmekanikerfag. Tre år på skole og to år i bedrift.
 • Avionikerfag. Tre år på skole og to år i bedrift.

Hvilken utdanning har en flytekniker?

VG1 Elektrofag i hvilken som helst videregående skole som tilbyr dette. VG2 Flyfag på en godkjent Part-147-skole. VG3 Flyteknisk eller Avionikk på godkjent en Part-147-skole. Minimum 3 år praksis på operativt flymateriell i en godkjent Part-145 vedlikeholdsorganisasjon.

Hvor mye tjener en Flymotormekaniker?

Dette er en topplønn man kan opparbeide seg etter mange år i yrket. Startlønnen vil variere, men ligger på cirka 420 000 kroner i året.

Hvor mye tjener en jagerflypilot i året?

Nyutdannede kommersielle piloter har ofte en startlønn på rundt 450 – 550 000 kroner i året, og over tid vil denne kunne øke til over 1 million. Gjennomsnittslønna er på 1,1 million i året, og piloter med lang erfaring kan komme nærmere 1,5 millioner i årslønn. Det er med andre ord store variasjoner i lønna.

Hvor mye tjener en lokfører?

SSBs oversikt viser at gjennomsnittslønn for en lokfører ligger på 570.000 kroner, men ettersom mye av jobben består av turnus og helgejobb, er det mange som har godt over 700.000 kroner i årslønn. Selve utdanningen varer cirka ett år og gjennomføres ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva er en god lønn i Norge?

I tillegg har over 60 prosent av lønnstakere lavere lønn enn gjennomsnittet. Det er fordi noen få lønnstakere med veldig høy lønn drar gjennomsnittet opp.

Tabell 1. Månedslønn. Median og gjennomsnitt for radiografer og finansmeglere. 2021. Kroner.

Median Gjennomsnitt
3211 Radiografer mv. 47 890 47 850

1 more row

Hva er en normal lønn?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge 48.750 kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn kvinner – 51.630 kroner for menn mot 45.190 for kvinner. Det er selvsagt store forskjeller fra yrke til yrke, og fra næring til næring.

Hva regnes som lav lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1. juli 2021):
 • For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvor mange tjener over 750 000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 500 000?

Om du tjener 500,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 123,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 376,402 kr per år, eller 31,367 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 24.7% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Hvilken jobb tjener du minst på?

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 337.000 kroner.
Yrke 2020 Endring
Melke- og husdyrprodusenter 380 760 4,7 %
Hotellresepsjonister 389 280 0,9 %
Bingoverter, bookmakere mv. 381 840 2,7 %
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjo 372 120 4,5 %

Hvem har høyest lønn i Norge?

Det er Handels og skipsmeglere som fortsatt we det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.380.720 kroner, selv om innektren falt med 7,2 prosent fra 2020 (denne yrkesgruppen har varierende inntekter). Ledere av olje og gassutvinning ligger som nummer to, med en gjennomsnittsinntekt som er 50.0000 kroner lavere.

Leave a Comment