Hva tjener man i DNB?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Startlønnen er på rundt 430 000 kroner i årslønn. Dette er grunnlønnen, utover det har man tillegg som overtid og bonusordninger.

Hvordan bli kunderådgiver i bank?

De fleste banker søker medarbeidere med utdanning innen økonomi eller finans på høgskole eller universitetsnivå. Det er også viktig å ha interesse for personlig økonomi.

Hvordan er det å jobbe som kundekonsulent?

En kundekonsulent arbeider med å kommunisere mellom en bedrift (f. eks et telefonselskap) og bedriftens kunder (kjøpere av tjenesten). Kundekonsulentens oppgave er å bevare bedriftens produkt og intensjoner utad på en slik måte at kunden synes produktet fremdeles er attraktivt.

Hva tjener man i DNB? – Related Questions

Hvor mye tjener en konsulent?

Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en konsulent (omtalt som “Organisasjonsrådgiver”) i snitt lønn på 625.800kr. Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn og antall år med erfaring som konsulent. Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig konsulent kan du lage en profil på Flexify her.

Hva kreves av en konsulent?

Det finnes ingen krav til utdanning for konsulenter, men de må besitte godt med kunnskap og erfaringer innenfor et gitt felt eller bransje. I tillegg bør de også ha en god portefølje med tidligere oppnåelser.

Hvem kan kalle seg konsulent?

Tittelen er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Stillinger som konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent krever ofte høyere utdanning. Konsulenter kan ha bakgrunn fra for eksempel samfunnsfag, økonomi, juss eller annen administrativ og organisatorisk utdanning.

Hva gjør en kundeveileder?

Hos oss vil dine primære arbeidsoppgaver være:

Ta imot eksterne og interne kunder som kommer til butikken. Ansvar for orden i kundeområdet. Hjelpe til med inn- og utlevering av biler. Andre administrative oppgaver.

Hvor mye tjener salg og service?

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men selgere kan ta fagbrev innenfor salg og service om de ønsker det. En salgs– eller markedssjef tjener i snitt 808 800 kr per år, salgskonsulent (tekniske eller medisinske produkter) 700 560 kr per år og salgskonsulenter for IKT-produkter 699 960 kr per år.

Hva er lønnen til en selger?

Selgere (engros) har en gjennomsnittlig månedslønn på 58 110 kroner. Her tjener kvinnene 52 860 kroner, mens menn tjener 60 200 kroner. I kategorien «andre salgsmedarbeidere» er den gjennomsnittlige månedslønnen på 39 280 kroner. For menn er den på 40 110 kroner, mens kvinner tjener 38 310 kroner i måneden i snitt.

Hvordan bli økonomisk rådgiver?

For å bli autorisert finansiell rådgiver kreves bestått kunnskapsprøve, praktisk prøve samt praktisk prøve i etikk («Samtalen»). Dette kurset vil gi et godt grunnlag for å bestå kunnskapsprøven i AFR og er også rettet inn mot praktisk prøve og «Samtalen».

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hva må til for å jobbe i bank?

De fleste banker søker medarbeidere med utdanning innen økonomi eller finans på høgskole eller universitetsnivå. Det er også viktig å ha interesse for personlig økonomi.

Er min rådgiver autorisert?

Gjør søk i autorisasjonsregisteret fra autorisasjonsordningens nettside. For å styrke den finansielle rådgivningen har Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO), Finansforbundet og Verdipapirfondenes forening etablert den nasjonale autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR).

Hva står AFR for?

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1. januar 2009. Ansatte i finansbedrifter som er tilsluttet AFR og som driver finansiell rådgivning overfor privatkunder, skal være autoriserte.

Hvordan bli autorisert Kredittrådgiver?

Hvordan bli autorisert? For å bli autorisert, må man bestå kunnskapsprøven, etikkprøven og praktisk prøve. Det er også et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis.

Hva skal til for å bli autorisert regnskapsfører?

For å søke om autorisasjon som regnskapsfører må du ha minst to års relevant regnskapspraksis. Praksisen må være opparbeidet de siste fem årene, regnet fra søketidspunktet (dato til dato). Kravet til to års praksis gjelder både varighet (totalt 24 måneder) og antall timer (totalt 3200).

Hva er lønn til regnskapsfører?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsfører i gjennomsnitt en lønn på ca kr 691 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske regnskapsførere. Lønnen for den enkelte regnskapsfører vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

Hvor mye tjener en regnskapsfører i måneden?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsmedarbeider en lønn på ca kr 690 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle regnskapsmedarbeidere. Lønnen for den enkelte regnskapsmedarbeider vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer.

Kan man jobbe som regnskapsfører uten autorisasjon?

Dersom du ansetter en person og betaler vedkommende lønn for å føre regnskapet ditt, kreves det ikke at personen har autorisasjon som regnskapsfører. Det er når du kjøper regnskapstjenesten og får faktura for oppdraget at det kreves autorisasjon.

Leave a Comment