Hva tjener kokk offshore?

For kokker ligger en årslønn offshore med tillegg på rundt 550.000-600.000, en forpleiningsassistent får rundt 500.000 kroner.

Hva tjener en rigger offshore?

Offshoreprosjekter krever offshore kurs og helseattest. Lønn: Grunnlønn NOK 148 – 163 brutto pr. time pluss gode tillegg som følger de ulike prosjektene.

Hva tjener forpleining offshore?

For offshorearbeidere med 962.000 kroner i lønn var 218.000 kronber tariffavtalt overtid og 142.000 kroner tekniske tillegg. Innen gruppen forpleining/renholdsarbeidere var gjennomsnittslønnen per person lik 661.000 kroner, herav 79.000 kroner i tariffavtalt overtid og 71.000 kroner i tekniske tillegg.

Hva tjener kokk offshore? – Related Questions

Hva tjener en vasker i Nordsjøen?

Vaskehjelper i Nordsjøen tjener i snitt mer enn stortingspolitikerne, og jobber mindre enn normalt. De 311 rengjøringshjelpene som jobber i Nordsjøen for Statoil tjente i fjor 751 000 kroner i snitt, inkludert tillegg og overtid, skriver NA24.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva gjør en Forpleiningsassistent?

Forpleiningsassistenter finnes i flere kategorier. Noen jobber med renhold, andre på kjøkkenet, mens noen deltar i beredskapsoppgaver. Arbeidsoppgaver kan være alt fra å ha ansvar for matservering og kosthold, til renhold og hygiene, resepsjonstjenester, kioskdrift, administrasjon av boligkvarter med mer.

Hva gjør en Forpleiningssjef?

Forpleiningssjefen forbereder og lager til mat på offshore installasjoner og om bord på skip. I arbeidsoppgavene kan inngå å: planlegge måltider og forberede og lage til mat. planlegge, ha oppsyn med og samordne kjøkkenarbeid.

Hva er en Forpleiningssjef?

Stuert, forpleiningssjef, overordnet yrkesutøver som har ansvaret for forpleiningen av personell og passasjerer på skip, fly og oljeplattformer. Forpleiningssjefen på skip er foresatt for kokker, bysse-, messe-, restaurant-, salgs- og lugarbetjening og har overoppsyn med det tilhørende inventar, utstyr og så videre.

Hvor mye tjener en elektriker på Nordsjøen?

– Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden. Du tjener ganske bra, og får betalt for erfaring.

Hvor mange timer jobber man i Nordsjøen?

Et arbeidsår i Nordsjøen er 1747,2 timer (inkl. ferie). Trekker man fra den betalte spisepausen blir effektiv arbeidstid 1487,2 timer. De færre arbeidede timer blir fullt ut kompensert av arbeidsgiveren slik at lønna er den samme som om vedkommende hadde jobbet på land og reist til og fra hjemmet daglig.

Hvordan få jobb i Nordsjøen?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hvor mye tjener en automatiker på oljeplattform?

Alt som skal styres automatisk kan være en mulig jobb. Både å bygge det, programmere det og drifte det. En automatiker tjener i snitt 603 480,- i året.

Hvor mye tjener en FU operatør?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Startlønnen for en fersk pilot er 540 000 kroner i året. Tillegg kommer utenom, som for eksempel nattillegg.

Hvor mye tjener en kuldemontør?

Gjennomsnittslønnen for en kuldemontør ligger på 46 980 kr i måneden. Det tilsvarer en årslønn på 563 760 kr.

Hva er lønnen til en ingeniør?

Stor stigning i lønn

Teknas lønnsstatistikk viser at lønnen i 2021 i gjennomsnitt var på 911 938 kroner i privat sektor, 727 755 kroner i kommune og 712 166 kroner i staten. I 2011 var årslønnen i privat sektor 724 056 kroner, 561 498 kroner i kommune og 536 294 kroner i staten.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener man som pilot?

Gjennomsnittslønnen for piloter er høy. I følge utdanning.no er den på 932.000 i året. Men det er mange faktorer som spiller inn på lønn for piloter, både hvor de er ansatt, hvor mye de flyr og hvor mye ansiennitet (erfaring) de har. Du må nok regne med å tjene mindre som nyutdannet, og at det stiger etterhvert.

Hvor mye tjener man på å være politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener man i Kripos?

fast stilling som politioverbetjent (SKO 0287), i lønnsspennet kr 565 500-607 700 (ltr. 64-68) eller som politiførstebetjent (SKO 0285), i lønnsspennet kr 505 800-565 500 (ltr.

Leave a Comment