Hva tjener en rådgiver i offentlig sektor?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – 435.000 kroner i året og oppover.

Hvor mye tjener en rådgiver i året?

Gjennomsnittslønn
Stillingsgruppe: Gjennomsnittslønn: Respondenter:
Seniorådgiver (andre) 718 409 55
Kommunikasjonsrådgiver 627 700 415
Rådgiver (andre) 699 143 55
Kommunikasjonskonsulent 562 296 23

Hva tjener en rådgiver i fylkeskommunen?

Det er også et stort spenn i lønn for de som arbeider som rådgiver i kommune og fylkeskommune. Her er gjennomsnittet 618 360 kroner i året. Tallene viser gjennomsnittlig lønn for forbundets medlemmer ved årsskiftet.

Hva tjener en rådgiver i offentlig sektor? – Related Questions

Hva gjør en rådgiver i kommunen?

En rådgiver kan gjøre analyser, vurderinger og komme med forslag til løsninger. Andre oppgaver kan være opplæring, utredning eller forberedelse av saker for ledelsen.

Når er man senior rådgiver?

For stilling som rådgiver kreves det som hovedregel minst to års relevant yrkeserfaring og god innsikt i fagområdet. For stilling som seniorrådgiver kreves som hovedregel minst 4 års relevant erfaring og god innsikt i fagområdet.

Hva er forskjellen på konsulent og rådgiver?

Tittelen konsulent har i utgangspunktet samme betydning som rådgiver; ordet førstekonsulent dukket opp i norsk i første halvdel av 1900-tallet i betydningen den viktigste (faglige) rådgiveren typisk innen et bestemt saksfelt eller for en organisasjon, bedrift eller myndighetsorgan («sjefrådgiver»).

Hvor mye tjener en veileder i NAV?

Den gjennomsnittlige lønnen for en veileder eller rådgiver i NAV er på omtrent 493 000 kroner i året. Hvis man har en mastergrad kan man regne med alt fra 50 til 100 000 kroner ekstra i året. Det er altså ganske grei lønn i forhold til hvor lang utdanning som kreves.

Hvordan bli en god rådgiver?

Her er Skjelbreds liste av egenskaper du bør ha som god konsulent:
 1. Evnen til å lytte.
 2. Evnen til å bygge og vedlikeholde tillitsfulle relasjoner.
 3. Evnen til å begeistre.
 4. Stayerevne.
 5. Analytiske evner.
 6. Evnen til empati og til å være inkluderende.
 7. Tørre å være rådgiver.
 8. Selvgående, se muligheter og benytte dem.

Hva betyr det å være rådgiver?

en person med mye kunnskap innen et spesifikt område. Personen jobber ofte for organisasjoner eller politikere. Rådgiver er en yrkesbeskrivelse og -tittel for en person som tilbyr sin ekspertise innenfor et visst fagfelt gjennom rådgivning eller veiledning.

Hva er forskjellen på rådgivning og veiledning?

Rådgivning og veiledning

En rådgiver gir forslag til løsninger på problemer, mens en veileder stiller spørsmål til den som eier problemet. Spørsmålene stilles på en slik måte at de skaper refleksjon og kan hjelpe den som eier problemet, til å finne mulige løsninger.

Hvor mye tjener en konsulent?

Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en konsulent (omtalt som “Organisasjonsrådgiver”) i snitt lønn på 625.800kr. Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn og antall år med erfaring som konsulent. Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig konsulent kan du lage en profil på Flexify her.

Hva tjener en HR medarbeider?

Snittlønn i ulike HR-stillinger:

Strategi- og planleggingssjef: 71 910 kr. Administrative ledere: 74 100 kr. Personal- og karriererådgivere: 59 390 kr. Personalkontormedarbeider: 50 640 kr.

Hva er en HR rådgiver?

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, oppfølging av sykefravær og å utarbeide personalpolitiske dokumenter. Stillingen kalles også HRrådgiver, personalmedarbeider eller personalkonsulent.

Hvor mye tjener man på å være politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hvor mange tjener over 750 000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hva er en normal lærerlønn?

Nå er snittlønnen for en grunnskolelærer på 561 000 kroner. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har gitt ut de siste beregningene før lønnsoppgjøret. Der kommer det fram at de kommunalt ansatte hadde en lønnsvekst på 1,7 prosent i 2020.

Hva er Norges best betalte jobb?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva regnes som lav lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1. juli 2021):
 • For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Leave a Comment