Hva tjener en helsesekretær i 2022?

mai 2022 er på ansiennitetsnivå for seks år og ligger på laveste garanterte årslønn på 393 200, og krysser ansiennitetsnivået til åtte år, så får man en lønnsøkning til 404 600 (404 600 – 393 200 = 11 400), en lønnsøkning på 11 400.

Hvor mye tjener en helsesekretær i måneden?

Hvor mye tjener en helsesekretær i måneden?
Ansiennitet/erfaring 0 – 1 år 10 – 15 år
Årslønn 363 700 30 434 100

Hvor mye tjener man som medisinsk sekretær?

Generelt tillegg og heving av garantilønnsnivåene
Ansiennitet 0 år 16 år
Årslønn per 1. juli 2019 350800 430000
Generelle tillegg per 1. september 2020 1400 1400
Ny årslønn per 1. september 2020 352200 431400

Hva tjener en helsesekretær i 2022? – Related Questions

Hvordan bli helsesekretær i voksen alder?

Det er Fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring for denne gruppen. Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse som voksen. Cefalon AS vil kunne bistå med alle praktiske kurs som må til for å kunne ta endelig eksamen som helsesekretær som voksen.

Er helsesekretær fagarbeider?

Helsesekretær får en offentlig godkjenning som helsesekretær. De som blir dette får en autorisasjon som helsepersonell. Det er ikke helt som et fagbrev, men ganske likt. Da du tar fagbrev er det to år på skole og to år som lærling.

Hvor mange helsesekretærer per lege?

Legeforeningen anslår at det på fastlegekontorene er ansatt rundt 0,8 personer (helsesekretærer) per lege. I sykehus er det rundt 8,2 ansatt per lege (14). Helsefokuset i befolkningen gjør at folk oppsøker lege for mindre.

Hva kan man videreutdanne seg som helsesekretær?

Det finnes i dag flere relevante fagskoleutdanninger for helsesekretærer blant annet helseadministrasjon- og helsekoordinatorstudier. Helsesekretærforbundet i Delta er opptatt av å styrke mulighetene for å videreutdanne seg på fagskoler og at det utvikles nye utdanninger for helsekretærer.

Hva gjør en medisinsk sekretær?

Medisinsk sekretær er en kontoradministrativ utdanning for helsesektoren. Hovedfokus i utdanningen er kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus og legekontor. Opplæring i praktisk laboratoriearbeid er en obligatorisk del av undervisningen.

Hva skal til for å bli autorisert helsesekretær?

For å få autorisasjon som helsesekretær må du gå Helsesekretærlinjen på videregående skole i ditt fylke. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen. Er du medisinsk sekretær, legesekretær eller tilsvarende kan du likevel få autorisasjon.

Kan man jobbe som helsesekretær uten utdanning?

En utfordring er å nå ut til alle som tenker på denne karriereveien om at det er mange spennende oppgaver på et sykehus som skal utføres. Folk uten utdanning som autorisert helsesekretær går rett inn i samme lønnsramme som de som har autorisasjon.

Har helsesekretær fagbrev?

Hva må til for å få autorisasjon:

Helsesekretærfaget er et autorisasjonsfag, og du tar både teori og praksis hos oss. For å kunne søke autorisasjon som helsesekretær må du ha vitnemål.

Hvor mange timer praksis helsesekretær?

Et vitnemål krever også at du dokumenterer 526 timer praksis i faget. Når dette er på plass, sammen med alle nødvendige eksamener, kan du be om å få utstedt et vitnemål. Dette bruker du for å søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Da får du tittelen autorisert helsesekretær.

Hva kan en helsesekretær jobbe med?

Helsesekretærer er sekretærer som er tilpasset til arbeid i helsevesenet. Som helsesekretær er man ofte den personen pasienten møter først når man oppsøker et legekontor eller et sykehus. Vanlige arbeidsoppgaver innebærer sekretær- og kontorarbeid, laboratoriearbeid og serviceytelse ovenfor pasienter.

Kan en helsefagarbeider jobbe som helsesekretær?

Hei hvis man har studert helsefagarbeider kan man jobbe som helsesekretær på legekontor? Hei! Nei, i utgangspunktet ikke. Helsesekretær og helsefagarbeider er to yrker som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet som betyr det er to beskyttet yrkestitler.

Hva kan man bli når man går helseservice?

Yrker og kompetanser
 • Yrker som bygger på Vg1 helse- og oppvekstfag.
 • Aktivitør.
 • Ambulansearbeider.
 • Apotektekniker.
 • Barne- og ungdomsarbeider.
 • Fotterapeut.
 • Helsefagarbeider.
 • Helsesekretær.

Hva er snittet for å komme inn på helseservice?

Hva er snittet for å komme inn på helseservicefag? Laveste inntakskarakter i fjor var 3;6 og helsesekretær 3.

Har man språk på helse og oppvekst?

Hvis du velger å gå helse- og oppvekstfag og tar påbygg i Vg3, vil du ikke ha fremmedspråk. Hvis du går yrkesfag skal du ikke ha noe fremmedspråk på videregående. Hvis du velger å gå en studieforbedrende linje på videregående må du ha fremmedspråk. Fremmedspråk er obligatorisk i Vg1 og Vg2.

Hva lærer man på helseservice?

Helseservice Vg2 er en utdanning til deg som ønsker spesialisering på Vg3-nivå som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. På kurset lærer du om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Hvilke skoler har helseservicefag?

Du kan studere HELSESERVICEFAG (vgs-2) ved 30 skoler i Norge:
 • Bergeland videregående skole.
 • Bodø videregående skole.
 • Borg videregående skole.
 • Borgund videregående skole.
 • Elverum videregående skole.
 • Flekkefjord videregående skole avd. Kvinesdal.
 • Greåker videregående skole.
 • Hadsel videregående skole.

Leave a Comment