Hva tjener en general i Forsvaret?

De ti stillingene i Forsvaret på nivå OF 7 til OF 9, altså generalmajor og kontreadmiral til general og admiral, har inntekt på i snitt 1.343.569 kroner.

Hva tjener en major i Hæren?

Dette tjener offiserene
Grad Årslønn (gj.snitt) Øvelse per time (helligdager)
Major/orlogskaptein 407.700 283
Oberstlt./komm.kapt. 460.604 320
Oberst/kommandør 505.910 350
Brigader/flaggkommandør 571.121 394

Hvor mange generaler er det i Norge?

I Norge innehas den fulle generalsgraden i dag av kongen, kronprinsen, fungerende forsvarssjef og tidligere forsvarssjefer.

Hva tjener en general i Forsvaret? – Related Questions

Er kongen general?

Det er Kongen som tar i mot fremmede lands ambassadører i Oslo når de avleverer sine akkreditiver. Han har rang av general i Hæren og Luftforsvaret, og admiral i Sjøforsvaret, og er landets øverste befalingsmann.

Hvem har høyest militær rang i Norge?

Forsvarssjefen er øverste faglige sjef over forsvaret, har kommandoen over Norges militære styrker og er ikke en politisk stilling. Det er imidlertid Norges Konge som har den høyeste militære rang, og utøver sin myndighet gjennom sitt statsråd.

Hvor mange oberster er det i Norge?

Disse utgjør om lag 34 oberster, 12 brigaderer, 4 generalmajorer og 1 generalløytnant.

Hvor mange admiraler er det i Norge?

Admiraler i Norge

I Norge er kongen admiral. 15. november 2013 ble også kronprins Haakon utnevnt til admiral.

Hvor mange er i den norske Hæren?

Forsvaret
Aktivt personell Totalt 30 070 (2020) 11 874 militære 9 888 vernepliktige 4 347 sivile
Reservepersonell 39 883 i Heimevernet
Utgifter
Budsjett 64 500 000 000 NOK (2021)

Hvor mange brigader hadde Norge?

Siden starten på 2000-tallet er Brigade Nord den eneste gjenværende brigaden i Norge.

Hvor mye er 1 bataljon?

Personellstyrken i en bataljon kan variere fra 400 til 1200 soldater. Enkelte norske bataljoner, som et ledelsesnivå med begrenset operativ kapasitet, kan være mindre.

Hva er den største militærleiren i Norge?

Bardufoss garnison er den største militærleiren i Nord-Noreg. Garnisonen er eit større kompleks som omfattar Bardufoss flystasjon og leirane Heggelia og Rusta. Saman med Setermoen og Skjold leirar, er Bardufoss eit militært kraftsenter i nord.

Hvor mange jagerfly har Norge?

Moderne og effektivt

Noreg har no tatt imot fleire F-35, og vi vil på sikt få inntil 52 kampfly. Hovudbasen til dei norske kampflya er Ørland flystasjon, med ein framskoten base på Evenes. F-35 gjer Noreg tøffare og raskare ved utrykkingar og avskjeringsoppdrag i nordområda.

Hvor mye koster F-16?

General Dynamics F-16 Fighting Falcon
F16 Fighting Falcon
Introdusert 17. august 1978
Brukt av United States Air Force Samt en rekke andre flyvåpen, se brukerland
Antall produsert 4 500+
Enhetspris US$18.8 millioner pr. 1998

Hvor mye koster en F-35 hjelm?

Hjelm til 3,3 millioner

Hjelmen er helt sentral i de nye flyene. Med den kan piloten «se» tvers gjennom flykroppen ned på bakken og bakover. Bilder fra 6 kameraer plassert rundt på flyet projiseres på en skjerm festet til hjelmen.

Hvor mange Gripen har Sverige?

Gripen er allerede i operativ drift i det svenske flyvåpenet, som har bestilt 204 fly (inkludert 28 tosetere).

Hva betalte Norge for F-35?

Norge har inngått avtale om kjøp av i alt 52 nye jagerfly av typen F-35 til erstatning for F-16. Prislappen per fly er på 1,74 milliarder kroner.

Har Norge F-16?

Norge anskaffet totalt 60 F-16A (ensetere) og 14 F-16B (tosetere). F-16 avsluttet sitt 42 år lange oppdrag for Norge 6. januar 2022. Da overtok F-35, og den norske F-16-flåten ble pensjonert.

Hva hadde Norge før F-16?

Norge fikk sine første F-104 Starfighter i 1963. Flyene ble levert som en del av det amerikanske våpenhjelpprogrammet, og Norge betalte derfor ikke for flyene. Flytypen ble avløst av F-16 fra 1981, og Starfighter ble på slutten av 1980-tallet satt i reserve og utfaset.

Hvor høy må man være for å fly jagerfly?

Dessverre er et av opptakskravene at du må være minst 163 cm høy.

Leave a Comment