Hva tjener bilmekaniker i året?

Gjennomsnittslønnen for en bilmekaniker ligger i dag på kr 472 440/år (hentet fra www.utdanning.no/SSB). I mange bedrifter er lønnen lagt opp med en fastlønn og en variabel bonusordning oppe på dette, som gjør at du kan tjene mer enn gjennomsnittslønnen.

Hvor mye tjener en MC mekaniker?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Jeg tjener 435 000 kroner i året og antar det er en ganske vanlig lønn.

Hva tjener en bilmekaniker?

460.000 i året. For bilmekanikere er det skrevet en avtale som heter Biloverenskomsten 2018-2020 . Der kan du slå opp de forskjellige minste timelønnene du vil få, avhengig av om du har fagutdanning eller ikke, og hvor mye erfaring du har. Så se på den, så kan du se hva som vil være minste lønn du kan forvente deg.

Hva tjener bilmekaniker i året? – Related Questions

Hvor mye tjener fly mekaniker?

Som ferdig utdannet flymekaniker tjener man 686.280 kroner i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Men flyteknikerne jobber ofte nattevakter, i helgene og i helligdagene. Det er fordi det er på disse tidspunktene at flest fly står på bakken og kan få utført vedlikehold.

Hvor mye tjener en motormann?

Det varierer fra rederi til rederi, men en motormann går gjerne på tariff og kan forvente minst en halv million i året.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mye tjener en bilmekaniker etter skatt?

Det står på utdanning.no at det gjennomsnittlige lønnen brutto i året er 461 760kr.

Hvor mye tjener en verksmester?

Arbeidstid er 07,30-15,30 Fast stilling Lønn: 400000 til 500000kr brutto pr år avtales iht utdannelse/erfaring.

Hvor mye tjener man som bilselger?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – I dette yrket er det flere systemer for lønn. Noen har fastlønn, og noen har en kombinasjon av grunnlønn og provisjonslønn. En gjennomsnittslønn vil ligge mellom 700 000 og 800 000 kroner i året.

Hvor mye tjener en selger i året?

Snittlønn, utvalgte stillinger – selgere og salgssjefer
Enkelte salgsstillinger og Salgs- og Markedssjefer Årslønn
Salgs- og Markedssjefer 877 200
Salgskonsulenter, tekniske og medisinske produkter 736 080
Salgskonsulenter, IKT-produkter 741 120
Selger (Engro) 615 960

Hvor mye tjener man som butikksjef?

Dette tjener en butikksjef i lønn:

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en butikksjef (butikkavdelingssjef) en lønn på ca kr 464 000 i gjennomsnitt. Denne årslønnen er snittet på tvers av alle butikksjefer i Norge. Lønnen for den enkelte butikksjef vil imidlertid avhenge av erfaring, utdanning og en rekke andre faktorer.

Hva skal til for å bli en god selger?

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men selgere kan ta fagbrev innenfor salg og service om de ønsker det. En salgs- eller markedssjef tjener i snitt 808 800 kr per år, salgskonsulent (tekniske eller medisinske produkter) 700 560 kr per år og salgskonsulenter for IKT-produkter 699 960 kr per år.

Er det lov å kjøpe billig og selge dyrt?

Dette er lovlig, men når du videreselger varene, er det viktig at du er ærlig om tilstanden og alt du vet eller ikke vet om det du selger. Som selger av brukte varer på Finn.no har du en opplysningsplikt. Du må opplyse om alt du vet om varen til kjøper.

Kan man selge seg selv?

Det å «selge seg selv» handler om at du må overbevise intervjueren at du den rette kandidaten for stillingen, hvilke egenskaper og erfaring du har, og hva du kan tilføre virksomheten. Dette krever at du er konsentrert og har forberedt deg godt. Hvis dette ikke gjøres riktig kan du fort bli en uaktuell kandidat.

Hva kjennetegner en toppselger?

Toppselgere klarer på en sympatisk og interessant måte å inspirere og samarbeide med kunden. De trekker kundene med i konstruktive dialoger og utfordrer dem, slik at de sammen kommer frem til verdifulle konklusjoner. De deler research, nye idéer, bransjeinnsikt og annen verdifull informasjon som informerer kundene.

Hvem er en god selger?

Det som kanskje mest kjennetegner de beste selgerne er deres evne til å fokusere og prioritere. De vet hva de skal gjøre hver dag, hver uke og hver måned, og de evner å gjøre ting i rett rekkefølge i forhold til viktighet og relevans. De lar seg ikke distrahere av saker som haster men som ikke er viktige.

Hva er en god Salgspitch?

En god salgspitch kommer fra god research. Ikke bare bør du undersøke hvem du pitcher til, men også hvem deres konkurrenter er. Kartlegg markedet for den potensielle nye kunden din, gjør deg opp noen tanker og ta dem med deg i møtet.

Hvordan avslutte et salg?

Selv om kunden sier nei først gang man prøver å avslutte, er det ikke dermed sagt at det ikke blir salg. Å avslutte et salg handler om kjemi, timing og mye rutine. Hvis du kan smile samtidig som du viser at du har tro på at kunden kommer til å bli fornøyd med produktet, er halve jobben gjort.

Kan man nekte å selge til en kunde?

Det å nekte noen tilgang til en vare eller en tjeneste kan også være straffbart etter straffeloven § 186. Dette gjelder der forskjellsbehandlingen skyldes religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne (med noen unntak).

Leave a Comment