Hva tjener Berit Kjøll?

Idrettspresident Berit Kjøll tjener framover 1,35 millioner kroner i grunnlønn. I tillegg kommer flere godtgjørelser. Det kom fram da idrettsstyret holdt «åpen time» for mediene fredag. Utover grunnlønnen får Kjøll i tillegg 100.000 kroner i bilgodtgjørelser og dekket 155.000 kroner i pensjonsutgifter.

Hvem er idrettspresident i Norge?

Tom Tvedt
Norges idrettsforbunds president
2015–2019
Forgjenger Børre Rognlien
Etterfølger Berit Kjøll

Hva heter NIFs øverste organ?

Pressevakt NIF

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er «idrettsglede for alle».

Hva tjener Berit Kjøll? – Related Questions

Hva gjør NIF?

Formål: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Hva er den største idretten i Norge?

De fire største idrettene i Norge etter medlemstall er fotball, ski, golf og håndball. De mest kjente norske idrettsarrangementene internasjonalt er Holmenkollrennene på ski og friidrettsstevnene på Bislett.

Hva er Norges største idrettslag?

Norges idrettsforbund (NIF, fullt navn: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) er den fremste idrettsorganisasjonen i Norge og Norges største frivillige organisasjon, med rundt 1,7 millioner medlemmer gjennom drøyt 11 000 idrettslag (2019), organisert i 55 spesialforbund (særforbund) for ulike

Hvor mange driver med sport i Norge?

Totalt var det registrert nær 2,1 millioner medlemskap i norsk idrett. Fotballforbundet er det klart største særforbundet fulgt av Håndball-, Ski-, Bedriftsidrett- og Gymnastikk- og Turnforbundet.

Hvor mange idretter er det i Norge?

Særidrett Talet på klubbar/grupper Kvinner
-20
Norges Bokseforbund 63 566
Norges Bordtennisforbund 123 422
Norges Bowlingforbund 106 588

Hvorfor slutter barn med idrett?

Barna som hadde sluttet på en idrett fikk spørsmål om hvorfor de ga seg. 57 prosent krysset av for at “det var kjedelig”, som er den klart viktigste grunnen. Nesten hver tredje (29,7 prosent) nevnte som årsaker at “det tok for mye tid” og at “det gikk utover skolearbeidet”.

Hva er den mest populære sporten i verden?

1. Fotball. 3.5 milliarder følgere. Størst i: Europa, Afrika, Asia, Sør-Amerika.

Hvilken sport har flest utøvere?

Verdens største idrett med tanke på antall utøvere er volleyball, med over en milliard utøvere.

Hva er den dyreste sporten i verden?

Men det er store ulikheter mellom de forskjellige idrettene, og alpint er altså den aller dyreste.

Hva er den eldste sporten i verden?

Polo er verdens eldste lagsport. De første kampene ble trolig spilt i Persia for over 2500 år siden, da stridende sentralasiatiske stammer utviklet polo. Det var en effektiv måte å trene kavaleriet på, og tidens polokamper kunne minne om militære slag, med hundre mann på hver side.

Hva er den mest populære sporten i USA?

Baseball er tradisjonelt den store amerikanske folkeidretten, som spilles på alle nivåer fra lek til profesjonell konkurranseidrett, omtrent som fotball i Norge. På øverste nivå spilles Major League Baseball, som omfatter ligaene National League og American League.

Er fotball den mest populære sport?

Fotball troner øverst på listen over verdens mest populære sport. Det anslås at det er over 3,5 milliarder mennesker som anser seg som fotballfans. Dette er halvparten av verdens befolkning! Hvor stor interessen for fotball er, viser seg spesielt når det kommer til de store mesterskapene.

Hvor mange idretter finnes?

Under det første moderne OL ble det konkurrert i ni idretter Siden den gang har antallet idretter gradvis steget til 28. Under Sommer-OL 2012 ble det riktignok bare konkurrert i 26 idretter etter at IOK i 2005 besluttet å fjerne baseball og softball fra det olympiske programmet. IOKs 121.

Leave a Comment