Hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

Et godt arbeidsmiljø handler om hvordan dere organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Her er ti tips du kan ta med deg som arbeidstaker. Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø.

Hva fremmer et godt arbeidsmiljø?

Gode råd for å skape et godt arbeidsmiljø
 1. Lytt. Alle har en egen mening, og alle har rett til å ytre sin mening.
 2. Kommunikasjon.
 3. Fleksibilitet.
 4. Skap engasjement og sørg for at alle er involvert.
 5. Fordeler.
 6. Rettferdige forventninger til alle.
 7. Gi anerkjennelse for arbeidet de ansatte legger ned.
 8. Skap glede og ha det gøy på arbeid.

Hvordan få et bedre arbeidsmiljø?

5 tips for et godt arbeidsmiljø
 1. Unngå rolleuklarhet.
 2. Still krav i arbeidet og balanser dette med mulighet for egenkontroll.
 3. Sørg for å skape balanse mellom innsats og belønning.
 4. Dyrk frem en kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap.
 5. Forutsigbarhet.

Hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø? – Related Questions

Hva er det viktigste for å få til et godt samarbeid?

Det er viktig å være ærlige med hverandre og be om hjelp og bidra med støtte når det kreves. Tydelig dialog: Nøkkelen til vellykkede samarbeid er en åpen kommunikasjon. Det er viktig å kunne prate om alt og hele tiden ha en dialog om hvordan samarbeidet fungerer. Ta opp både det som er bra og det som er dårlig.

Hva er et dårlig arbeidsmiljø?

Et typisk tegn på dårlig arbeidsmiljø er anspent stemning og konflikter mellom de ansatte. Baksnakking i lunsjen, spydige kommentarer, utestenging og kolleger som unngår hverandre bør tenne varsellampene.

Hva skaper trivsel på arbeidsplassen?

Forskning viser at det er fem hovedfaktorer som er spesielt viktige for å skape et godt arbeidsmiljø.
 1. Unngå rollekonflikter. Hvis man blir stående i en rollekonflikt, kan det føre til mistrivsel.
 2. Ha kontroll over arbeidet.
 3. Balanse mellom innsats og belønning.
 4. Kultur for rettferdighet.
 5. Forutsigbarhet og åpenhet.

Hvem har ansvar for å få et godt arbeidsmiljø?

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Men arbeidstakerne har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet.

Hvordan skape et godt psykososialt arbeidsmiljø?

Et godt psykososialt arbeidsmiljø må bygge på verdier som sier noe om respekt, tillit, inkludering. Ledere og arbeidstakere må ha en en forståelse for hverandre. Kartlegging og vurdering av dårlige forhold på arbeidsplassen er til god hjelp når man skal lage en handlingsplan for å bedre arbeidsmiljøet.

Hva mener du kjennetegner gode medarbeidere og kolleger?

En god medarbeider bør være god på samarbeid, i så og si alle yrker uansett om det er store mengder med individuelt arbeid, så må man kunne vise til gode teknikker for å styrke arbeidsplassen gjennom gjensidig læring og forenkling av arbeidsoppgavene dersom det skulle være nødvendig.

Hva kjennetegner en god arbeidstaker?

Det er derfor svært avgjørende at medarbeideren er god med mennesker, bryr seg, ser dem, gir anerkjennelse, inspirerer, bygger tillit, er tydelig, walk the talk og er god til å kommunisere, forteller Røine. Legg merke til dine ansatte, og virkelig se dem for den jobben de gjør – også i forhold til sine kolleger.

Hva kjennetegner en god leder?

Her er syv egenskaper som gjør deg til en god og moderne leder.
 • Evnen til å lytte og involvere. Lederrollen er ikke et one-man/ one-woman show.
 • Evnen til å inspirere og vise tydelige verdier.
 • Fleksibel.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Å utnytte teknologi.
 • Å forstå samspillet mellom teknologi og mennesker.
 • Et tydelig lederskap.

Hvordan bli en attraktiv arbeidsplass?

I tillegg til å sikre de ovennevnte tre punktene er det flere områder å jobbe på, som gjør dere til en mer attraktiv arbeidsplass:
 1. TRIVSEL OG VELVÆRE.
 2. SOSIALT ANSVAR.
 3. MILJØMESSIG BÆREKRAFT.
 4. BEKVEMMELIGHETER OG GODER.
 5. DEN FYSISKE ARBEIDSPLASSENS DESIGN OG LAYOUT.

Hva er en god kollega?

Bli en bedre kollega
 • Vær hyggelig og blid!
 • Selv om du ikke er leder eller sjef, kan du fortsatt gi kollegene dine oppmuntringer og positive tilbakemeldinger på jobben de gjør.
 • Vær ansvarlig!
 • Vær inkluderende!
 • Gjør ditt beste!
 • Ta hensyn!
 • Ha en god holdning!
 • Vis forståelse for at folk er forskjellige!

Hva er en god dag på jobben?

Mestringsfølelse, gode kolleger og variert arbeidshverdag – hva som gir oss en god dag på jobb varierer ofte fra person til person, men stikkordene over er for mange fellesnevnere.

Hvordan bli mer glad i jobben?

jobben
 1. Ikke sammenlign deg med andre.
 2. Ikke bli frustrert over det du ikke kan kontrollere.
 3. Ikke forplikt deg til noe uoppnåelig.
 4. Du har 24 timer i døgnet – som alle andre.
 5. Ikke ta deg selv så høytidelig.
 6. Dagdrøm mer.
 7. Glem fortiden.
 8. Ikke prøv å “vinne” alle diskusjoner.

Hva kan være kjennetegn på god arbeidsmoral?

Du stiller alltid både punktlig og forberedt til møter, og du leverer arbeidet ditt innen gitte tidsfrister og budsjettrammer. Du er kjent for å være pålitelig, fordi du over tid har vist til både kunder, kollegaer og sjefer at de kan stole på at du gjør alt du har lovet at du skal gjøre.

Hvordan vil du bidra i arbeidsmiljøet hos oss?

Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing.

Hvordan glede en kollega?

9 tips til hvordan du kan glede en kollega
 1. Legg en post-it lapp på plassen til en kollega med hyggelige ord.
 2. Fremsnakk kollegaene dine.
 3. Smil.
 4. Vær raus med komplimentene.
 5. Lek på jobb.
 6. Vis omtanke.
 7. Tilby en hjelpende hånd.
 8. Start en hyggelig tradisjon.

Hva gjør deg stolt av å jobbe her?

Stolthet over eget arbeid – mestring og utvikling

Når de opplever at eget bidrag til virksomheten er spesielt og unikt, blir de stolte over egen kunnskap og plass i virksomheten. Dersom denne opplevelsen i tillegg bekreftes av en leder eller medarbeider som ser og verdsetter bidraget, forsterkes følelsen.

Leave a Comment