Hva slags tre har gåsunger?

Hva er en Gåsunge?

Gåsungene er tette samlinger av blomster der enkeltblomstene mangler kronblader. De enkelte blomstene består av ett fruktemne hos hunnene og to eller flere pollenbærere hos hannene. Hos begge typene beskyttes selve blomstene av små blader, dekkskjell, som er tett dekka av hår.

Hvilket tre er Salix?

Vier, selje og pil (Salix)

Hvordan ser et Seljetre ut?

Selje er små eller mellomstore trær på opptil åtte meter eller mer. Ved kysten eller på skrinne steder kan selje være buskforma. Stammer og greiner har gulgrå bark i begynnelsen, men barken blir grå seinere. Mindre stammer har glatt bark, men eldre, tørre stammer har meget karakteristisk oppsprukket bark.

Hva slags tre har gåsunger? – Related Questions

Kan gåsunger stå uten vann?

Gåsunger, puselabber eller kattelabber – kjært barn har mange navn. Uansett hvilket navn du bruker, er Salixkvistene en selvskreven gjest på påskebordet. De tåler fint å være uten vann, og egner seg godt til å legge rett på bordet, på hver kuvert eller i vaser sammen med blomstene.

Er selje god ved?

De tresortene som regnes som den beste peisveden er rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk. Bøk og rogn varmer mest pr. volum, og lønn, eik og ask er nest best. Bjørk, furu, svartor og selje deler tredjeplassen.

Hvor finner man selje?

Selje (Salix caprea) tilhører vierslekta i vierfamilien. Selje vokser over hele landet, med unntak av de nordligste og indre delene av Finnmark. Selje er en lyskrevende art. I Sør-Norge vokser den et godt stykke opp mot fjellet til nesten 1200 moh.

Hvordan bli kvitt selje?

Med en gang du har saget dem ned må du smøre Roundup på snittflaten. Hvis du får tak i konsentrert Roundup, skal denne fortynnes ca 1:3. Hvis treet skyter igjen, kapper du stubben lengre ned (frisk ved) og gjentar behandlingen. Du kan også brenne vekk stubben.

Hvor stor blir selje?

Selje (Salix caprea) er en art av lauvtre i vierfamilien. Den har rødgul kjerneved og grå bark. Selja kan bli opptil 20 m høy, med en diameter på 40 cm og en alder på 80 år. Rolf Utgård rapporterer fra Hvaler om nålevende seljer med opptil 140 cm i diameter.

Hvordan kjenne igjen selje?

Selje er lett å kjenne igjen om vinteren ettersom knoppene bare har ett knoppskjell, som danner en “hette” rundt hele knoppen. Knoppene sitter spredt på greinene.

Hvilken tresort gir mest varme?

Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Hva slags tresort er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
  • Bjørk: 4,9 milliarder.
  • Gran: 3,2 milliarder.
  • Furu: 1,5 milliarder.
  • Gråor: 392 millioner.
  • Rogn: 327 millioner.
  • Selje: 152 millioner.
  • Osp: 121 millioner.
  • Hassel: 102 millioner.

Har furu dype røtter?

Voksested. Furu er en nøysom tresort som trives på næringsfattige sandmoer og andre steder med lite jord. Der konkurrerer den ut alle andre treslag, blant annet fordi den har spesialiserte røtter som henter opp vann fra store dyp og på den måten unngår å tørke ut.

Hvor lang tid tar det før et tre råtner?

– For et furutre som velter kan det ta rundt 200 til 300 år før det er helt borte, mens for en gran er nok det meste borte innen 50 til 100 år, sier Olav Hjeljord. Han er professor emeritus ved Universitetet for miljø og biovitenskaps Institutt for naturforvaltning.

Hva er forskjellen på gran og furu?

Det meste av kledningsbord du finner i byggvarehusene, er gran. Treet er litt mykere, lettere og lysere enn furu, uten et klart skille mellom kjerneved innerst og splintved ytterst. Cellestrukturen i veden er tettere enn i furu. Gran har også normalt mindre kvister enn furu, men kvistene er ofte svarte og harde.

Er furu giftig?

Furu: Nålene, skudd, blomst, frø og innerste bark kan spises.

Kan jeg fyre med furu?

Furu fungerer i vedomnen

30 tresortar i Noreg som kan brukast som ved. Furu og gran har litt mindre energi, men eignar seg veldig godt til fyring på hausten eller om våren.

Hvorfor blir furu blå?

Misfargingen skyldes angrep av en sopp med mørkt mycel, Ceratostoma pilifera, som eter opp membranene i porene. Dermed går vannet raskere i blåved enn i annen ved. Slik ved råtner også fortere, men er raskere å impregnere. Blåved oppstår særlig i nyfelt tømmer og nysagd trevirke av gran og furu som blir lagret fuktig.

Leave a Comment