Hva skriver man til pårørende?

Hva skriver man til etterlatte?

Forslag til tekst på kondolansekort
 • Vår dypeste medfølelse i sorgen og savnet.
 • Vi tenker på dere.
 • Vi tenker på dere og er der om dere skulle trenge oss.
 • Han/hun var så kjær og så tung å miste.
 • Våre tanker er hos dere i denne sorgtunge tiden.
 • Våre varmeste tanker i denne tunge tiden.
 • Ta vare på minnene og hverandre.

Hva skriver man på kort ved dødsfall?

FORSLAG TIL TEKST PÅ KONDOLANSE KORT
 • Vår dypeste medfølelse i sorgen og savnet.
 • Vi tenker på dere. Varme hilsener fra…….
 • Han/hun var så kjær og så tung å miste, vi føler med dere.
 • Vår tanker er hos dere i denne sorg tunge tiden.
 • Våre varmeste tanker i denne tunge tiden.
 • Uforglemmelig.
 • La gode minner bære sorgen.

Hva kan man si i stedet for kondolerer?

Kondolerer” betyr “jeg føler med deg”. Det er fint å formidle til noen som har mistet en de er glad i. Likevel føler man av og til at ordet blir litt kaldt og kort, og man leter etter alternativer. “Jeg tenker på deg”, eller “jeg føler med deg” kan være alternativer.

Hva skriver man til pårørende? – Related Questions

Kan man si kondolerer så mye?

Det viktigste er ikke ordene du sier, men at du viser at du bryr deg. Synes du det kjennes greit å si kondolerer kan du gjerne si det både til tanter, onkler og andre. Du kan også alternativt si at det er trist å høre og gi dem en klem.

Hvor lenge varer sorg etter dødsfall?

Mens mange leg- og fagfolk vil si at normal sorg varer gjennom det første året inntil de viktigste merkedagene er passert, er forslaget i ICD-11 at forlenget sorg kan diagnostiseres allerede seks måneder etter tapet (3).

Hva skriver man til noen som har mistet mammaen sin?

Jeg ser du er der. Jeg tenker på deg. Det som har skjedd er trist. Vi må erkjenne at det finnes ikke noen ord som i et kort møte vil gjøre sorgen lett.

Uttrykke medfølelse

 • Ikke si det kunne vært mye verre!
 • Del heller ikke dine forestillinger om at livet nå kommer til å bli vanskelig for den som er i sorg.

Hvordan skriver man en kondolanse?

Kondolere er å gi skriftlig eller muntlig uttrykk for medfølelse til de nærmeste pårørende etter et dødsfall. Man kan kondolere med eller uten bruk av ordet kondolere.

Når skal man si kondolerer?

Kondolanse (av latin condolere, «føle med») er en gest eller hilsen som gis til etterlatte etter dødsfall for å vise medfølelse og empati i sorgen og savnet.

Hvilken vei ligger man i kisten?

Det finnes ingen regler for hvilken vei personer skal gravlegges, men i Nord-Norge er det tradisjoner for at avdøde skal ligge med hodet mot vest og føttene mot øst.

Hvor sitter man i kirken ved begravelse?

Mange lurer på hvilke side i kirken man skal sitte i en begravelse. Den nærmeste familien sitter fremst i lokalet og vanlig vis på venstre side av midtgangen. De fremste radene på begge sider forbeholdes de nærmeste pårørende. Ut over det sitter man der det er plass.

Kan man si lykke til i begravelse?

Hva skal man si til en venn eller kollega som skal i begravelse? Ofte kan det være vanskelig å finne de rette ordene. “Lykke til” er nok ikke det mest egnede. Å uttrykke sin kondolanse til vedkommende og å spørre om det var noen som stod en nær er mer naturlig.

Kan man ha hvit skjorte i begravelse?

Man skal helst ha hvit skjorte men det er også mulig å ha en annen nøytral farge. Denne skal heller ikke ha mønster og slipset skal være sart. Skoene skal være svarte, formelle og nypusset. Man bør bruke en mørk frakk eller en pen, mørk jakke.

Hva skjer med kisten i graven?

Graven opparbeides som hovedregel med en gravhaug som etter hvert vil jevnes ut, og blomstene som fulgte kisten blir lagt pent over gravhaugen. Blomster vil bli fjernet etter hvert som de visner; senest etter ca 14 dager.

Hva skjer med blomster etter bisettelse?

– Ved kremasjon er det helt vanlig at blomster og kranser forsvinner i gulvet sammen med den som skal kremeres. Det skjer to minutter etter at seremonien er avsluttet.

Blir kisten brent ved kremasjon?

Hva er kremasjon? Kremasjon, også kalt bisettelse, betyr at kisten med avdøde brennes til aske i et krematorium. Bisettelse er begrepet som brukes når kisten med avdøde ikke umiddelbart blir senket i jorden, men fraktet til krematoriet for kremering.

Hvor mange bærer en kiste?

Det er vanlig at seks personer bærer kisten fra kirken/kapellet og ut til graven eller bårebilen etter at seremonien er ferdig.

Hvem bærer kista ut?

Både kvinner og menn så vel som voksne og barn kan være med å bære kisten. Det er de etterlatte som bestemmer hvem som skal bære kisten. Dette bestemmes gjerne ut i fra relasjon og situasjon, der det er vanlig at medlemmer fra nærmeste familie eller nære venner er med og bærer.

Hvilken ende av kisten er tyngst?

Bæring av kiste

Det er tyngst for de to som bærer bakerst (går sist ut av kirken). Både kvinner og menn kan være med å bære. De som bærer er også ofte de samme som senker kisten med tau, hvor det brukes.

Er det lov å lage sin egen kiste?

Ja, men det er regler og retningslinjer for kistens mål og materiale. Ønsker du å lage en kiste selv, ta kontakt med oss for info om gjeldene regler og retningslinjer.

Leave a Comment