Hva skjer om jeg blir tatt ut i streik?

Dersom du er tatt ut i streik, løses du fra plikten til å arbeide, men skal stå til forbundets disposisjon den tiden du i utgangspunktet skulle ha brukt hos arbeidsgiver. Under streiken er det kun eventuell streikekomite og de tillitsvalgte som har kontakt med arbeidsgiver. Utbetalingen av lønn stopper.

Blir uorganiserte tatt ut i streik?

Det er bare medlemmer i de forbundene som har varslet streik, som skal legge ned arbeidet. Ansatte som er uorganiserte eller medlemmer av andre fagforbund, skal ikke streike.

Kan jeg nekte å streike?

Rett til å nekte å utføre streikebryterarbeid

Arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik, plikter å fortsette sitt arbeide som normalt. De er ikke streike-brytere. Enhver arbeidstaker har rett til å nekte å utføre streikebryterarbeid. Arbeidstakere kan ikke beordres til å opptre illojalt overfor sine kolleger.

Hva skjer om jeg blir tatt ut i streik? – Related Questions

Er streikebidrag skattefritt?

Streikebidraget er en kompensasjon for bortfall av nettolønn, og er skattefritt i henhold til skatteloven. Du må ha lønnsslipp fra siste måned tilgjengelig under streiken, enten som utskrift på papir eller digitalt lagret på privat område, minnepinne eller lignende.

Kan ledere bli tatt ut i streik?

2.3.3 Øverste leder i virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen. Dersom ledere tas ut i streik vil det kunne medføre at virksomheten blir uten nødvendig ledelse. I hovedavtalen § 48 er det derfor bestemt at øverste leder i virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen ikke skal tas ut i streik.

Hvem bestemmer om det blir streik?

Hvem bestemmer hvem som tas ut i streik? Det er NITO i samråd med hovedsammenslutning* og lokale tillitsvalgte som bestemmer hvilke grupper som skal omfattes av en streik. Etter dette vil de lokale streikekomiteene vurdere hvilke grupper/personer som skal tas ut hvis det blir konflikt.

Hvem har ikke streikerett?

Embetsmenn har ikke streikerett, noe som blant annet er begrunnet med at embetsmenn ikke kan si opp sine stillinger, og at det ikke gjelder noen oppsigelsesfrist for dem. Embetsmennene må således søke om avskjed. Embetsmenn er de som er utnevnt eller konstituert av Kongen.

Hvordan avsluttes en streik?

En streik avsluttes på én av følgende måter:
  1. Ved at arbeidsgiver kommer de ansatte i møte og skriver under på ny overenskomst.
  2. Ved at de ansatte gir opp og tilbyr seg å igjen møte på jobb.
  3. Frivillig lønnsnemnd, dvs.
  4. Med tvungen lønnsnemnd.
  5. Bruk av politiet og/eller militæret mot de streikende.

Hvor lenge varer en streikevakt?

Hvor lenge vil streiken vare? Så lenge vi må, men arbeidsgiver sitter med nøkkelen til løsning.

Kan sykemeldte tas ut i streik?

Blir en arbeidstaker sykemeldt før plassfratredelse kan vedkommende ikke tas ut i streik og arbeidsgiver skal utbetale lønn på ordinært vis før vedkommende går over på sykepenger. Det er kun sykemelding fra lege som gir rett til lønn, ikke egenmelding.

Blir det streik 2022?

Ingen streik i Posten

Partene i meklingen i oppgjøret mellom Posten Norge og Fagforbundet ble enige natt til torsdag 8. september. Dermed blir det ingen streik.

Hvem betaler lønn under lockout?

Arbeidsgiver har ikke plikt til å betale lønn under streik eller lockout. Opptjent lønn i perioden før arbeidsstansen, skal utbetales snarest mulig, og senest første lønningsdag etter at konflikten er avsluttet. Vi anbefaler at utbetalingen skjer på første ordinære lønningsdag.

Hva er forskjell på streik og lock out?

Lockout er hel eller delvis stans av arbeid i en bedrift, som en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening setter i gang for å tvinge fram en løsning på en tvist med en fagforening. Lockout er motsatsen til streik, som er arbeidstakernes kampmiddel i en tvist.

Hva regnes som streikebryteri?

Som et ledd i en streik vil arbeidstakerne normalt søke å hindre at arbeidsgiveren ansetter eller leier inn andre for å utføre det arbeidet som de streikende skulle ha gjort, såkalt streikebryteri.

Hva skjer om SAS streiker?

– Ved streik kan du vanligvis ha krav på mellom 250 euro og 600 euro per person i standardisert kompensasjon, som vil dekke en del av tapet. Hvis du har hatt utlegg utover de standardiserte satsene, kan du etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle har krav på dekning av også disse, sa Iversen.

Hva dekker SAS ved streik?

I tillegg til overnatting har du rett på dekning av nøkterne utgifter til mat og drikke mens du venter på at flyet hjem skal komme på vingene. I tillegg til refusjon eller ombooking vil passasjerer som får flyturen innstilt eller mer enn tre timer forsinket, ha krav på en standardisert økonomisk erstatning.

Hvilke SAS selskap er i streik?

Mandag var pilotstreiken i SAS et faktum. Rundt 30.000 passasjerer rammes daglig. Samtidig koster streiken selskapet rundt 100 millioner kroner hver dag. Kjernen i arbeidskonflikten er de to ferske datterselskaper SAS Connect og SAS Link.

Hvordan få kompensasjon SAS?

Hvis du blir forsinket med 3 timer eller mer ved ankomst, kan du ha rett til kompensasjon. Godtgjørelsen kan ikke betales ut på flyplassen, så du må kontakte SAS Customer Service ved hjelp av vårt nettskjema.

Hvordan få refusjon SAS streik?

Gå inn på denne nettsiden hos SAS. Du har rett på full refusjon for din billett hvis avgangen er kansellert, eller er forsinket mer en tre timer og du ikke reiste. Dersom det er foretatt en fellesbestilling på flere personer så kan du kansellere og kreve penger tilbake for alle innen samme bestilling.

Leave a Comment