Hva skjer med kildesortert avfall?

Alt som sorteres, sendes til gjenvinning. Det betyr at råvarene i avfallet brukes på nytt, så vi kan hente ut mindre av jordens ressurser når vi skal lage nye ting.

Hvordan kildesortere?

Kildesortering nytter! Matrester, kaffefiltre, teposer, fruktskall, grønnsaksrester og eggeskall er matavfall. Matavfallet sorteres i egne poser for matavfall. Husk å fjerne all emballasje først!

Hva kan kildesorteres?

Matavfall er også kjent som våtorganisk avfall, og er organisk nedbrytbart avfall.

Kildesortering av matavfall

 • Skrell og skrotter.
 • Kaffegrut.
 • Tørkepapir og servietter med matrester.
 • Eggeskall, nøtteskall og rekeskall.
 • Teposer.
 • Frukt og grønnsaker.
 • Mel, gryn og sukker.
 • Fisk og skalldyr.

Hva skjer med kildesortert avfall? – Related Questions

Hvilken plast kan gjenvinnes?

Dette kan du kaste i plastsekken:
 • Plastposer.
 • Plastbegre og plastbokser.
 • Plastbrett for matvarer, f. eks kylling, kjøttdeig o.l.
 • Plastflasker og plastkanner for sjampo, dressing, vaskemilder o.l.
 • Blomsterpotter og -brett i plast.
 • Plastemballasje for elektriske og elektroniske produkter.

Hvor skal bein kastes?

Bein sorteres som restavfall/matavfall.

Hvor skal man kaste har?

Kast det i restavfall, hår gjør seg ikke så godt i kompostering, det brytes langsomt ned, og det er også uaktuelt som plast eller papir eller metall.

Hvor kaster man klær og sko?

Sko, vesker, belter og annet tilbehør skal i restavfallet hvis det er ødelagt. Alt du leverer skal være rent (vasket) og tørt, og i en pose eller sekk med dobbelt knute.

Er kaffe matavfall?

Dette er matavfall:

Middagsrester. Rester av bakevarer. Teposer, kaffegrut og filter.

Hvor skal man kaste roser?

Blomster sorteres som restavfall/matavfall.

Hvor skal jeg kaste ødelagte klær?

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Er bananskall matavfall?

IKKE KAST: Gammelt skall kan gi nytt liv – ta vare på både bananskall og potetskall neste gang du lager mat, det kan nemlig brukes til litt av hvert.

Hvor skal man kaste kaffegrut?

– Du bør helst ikke helle kaffegruten i vasken.

Du bør heller kaste gruten i grønn matavfallspose dersom du har matsortering der du bor, sier Kristin Bergersen i Renovasjonsetaten i Oslo til KK.no. Fett og matolje skaper store problemer i avløpene, og kan sammen med andre matrester tette igjen rørene dine.

Hvor skal kaffegrut kastes?

Kaffegrut sorteres som restavfall/matavfall.

Kan man kaste kaffefilter i matavfall?

Matavfall. I matavfallsdunken (den med brunt lokk) kan du kaste: JA: Matrester, kaffefilter, kaffegrut, teposer og brukt tørkepapir. Hundeposer skal også i denne dunken.

Hva kan man kaste i restavfallet?

Dette kan du kaste i restavfallsdunk hjemme:
 • Tilgriset emballasje av både plast og papir.
 • Bakepapir og matpapir.
 • Snus og sneiper.
 • Bind, tamponger.
 • Bomull, plaster og gasbind.
 • Barnebleier og voksenbleier.
 • Tilgrisete og ødelagte klær, sko og tekstiler.
 • Hundeposer og kattesand.

Hvor kaster man solkrem?

Slik plast må kastes som restavfall slik at det kan energigjenvinnes lokalt fremfor i utlandet.

Hvordan behandles restavfall?

Restavfall sendes til forbrenning med energiutnyttelse, og blir til fjernvarme og strøm. Går til materialgjenvinning, og blir råstoff til nye produkter. Glass- og metallemballasje kan smeltes om nærmest i det uendelige. Glass blir til nye glassprodukter.

Hvor havner restavfall?

Renovatøren henter restavfallet hjemme hos deg. Restavfallet sendes til et forbrenningsanlegg som produserer energi. På forbrenningsanlegget kontrolleres restavfallet og det som kan gjenvinnes sorteres ut. Deretter blir restavfallet brent og omdannet til energi.

Hvor mye av avfallet gjenvinnes?

Nøkkeltall om avfall

Bygge- og anleggsvirksomheten er den største kilden til avfall i Norge, mens avfallsmengden fra husholdningene er ganske stabil. Nær 71 prosent av det samlede avfallet (12 millioner tonn) ble gjenvunnet og cirka 41 prosent ble materialgjenvunnet.

Leave a Comment