Hva skjer med bioavfall?

Bioavfall er matavfall, hageavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for kompostering. De fleste husstander sorterer ut bioavfall i dunk eller nedgravd container. Dette ender opp ved Avfall Sørs komposteringsanlegg på Støleheia i Vennesla.

Hva regnes som matavfall?

Matavfall er alt avfall som kommer fra det du kan putte i munnen. Hvis en matvare har gått ut på dato med «best før»-stempel, betyr det ikke nødvendigvis at den er dårlig.

Kan man kaste mat i restavfall?

Mat skal ikke i restavfallet.

Hva skjer med bioavfall? – Related Questions

Hvor kaster man sokker?

– Har du en hullete sokk, slitt strømpebukse eller gammel klut, så er det ok i restavfallet.

Hvor skal man kaste gamle sko?

Sko (slitte som ikke er egnet for gjenbruk) sorteres som restavfall.

Hva kan kastes i restavfallet?

Dette kan du kaste i restavfallsdunk hjemme:
 • Tilgriset emballasje av både plast og papir.
 • Bakepapir og matpapir.
 • Snus og sneiper.
 • Bind, tamponger.
 • Bomull, plaster og gasbind.
 • Barnebleier og voksenbleier.
 • Tilgrisete og ødelagte klær, sko og tekstiler.
 • Hundeposer og kattesand.

Hva går i restavfall container?

Papir, plast, glass, metall, klær, leker, tre etc., alt kan gå samme vei. Elektrisk avfall og farlig avfall skal ikke under noen omstendigheter kastes i blandet avfall, det vil koste deg dyrt. Også gips, sponplater og dekk må kastes separat.

Hva skal ikke kastes i container?

Hva kan jeg ikke kaste i containeren?
 • Farlig avfall.
 • Flytende avfall.
 • Brann- eller eksplosjonsfarlig avfall.
 • Matavfall (våtorganisk)
 • Medisinsk avfall.
 • Impregnert treverk, kreosot- og asbestholdig materiale.
 • Bildekk, EE-avfall, glass, vinduer og forurensede masser (stein, flis, betong)

Hva er gratis å kaste på BIR?

Sorter ut all plast-, glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong. Lever alt av farlig avfall og EE-avfall gratis til BIRs mottak eller forhandlere.

Hvor kan man kaste gamle kniver?

Produkter som er laget av metall, for eksempel gryter, kniver og tørkestativ, leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Metallemballasje som har inneholdt farlige stoffer, leveres som farlig avfall.

Er stearinlys restavfall?

Stearin skal i restavfall. Telys som ikke er tomme for stearin, skal også i restavfall.

Hvor kan jeg kaste sofa?

Sofa sorteres som restavfall på gjenvinningsstasjon

Restavfall som er for stort til å kastes i bosspannet, leverer du til en gjenvinningsstasjon. Gjenstander som er sammensatt av ulike materialtyper er restavfall. Består det av mer en ti prosent metall, skal det kastes i containeren for jern og metaller.

Hvor skal man kaste eggekartonger?

Eggekartonger sorteres som restavfall/matavfall.

Hvor kaster man potteplanter?

Kastes i bosspannet eller komposteres hjemme.

Hvor kan jeg kaste bøker?

Er du usikker på hva du kan kaste i papp og papir? Skal boka i papiravfallet eller restavfallet? Pocketbøker med myke permer kan kastes i papiravfall, mens innbundet bøker skal i restavfallet.

Hvor kaster man ødelagte klær?

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Er cd cover restavfall?

Restavfall skal legges i vanlige plastposer og knyttes godt igjen. Gjenstander som er for store til å puttes i plastpose og kastes i restavfallet, må leveres til en gjenvinningsstasjon.

Hvor kaste dyner og puter?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall.

Hvor kaster man brukte håndklær?

Både UFF og Fretex tar i mot klær, sko, accessoirer og lettere husholdningstekstiler; herunder duker, håndklær, gardiner, puter, sengetøy, myke leker mm. Det er en utbredt misforståelse at det kun er lite brukt tøy av høy kvalitet som er ønskelig.

Leave a Comment