Hva regnes som restavfall?

Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes. Restavfall som skitten emballasje, bleier, aske og hundeposer kastes i bærepose og legges i beholderen for restavfall.

Hva skal ikke kastes i container?

Hva kan jeg ikke kaste i containeren?
  • Farlig avfall.
  • Flytende avfall.
  • Brann- eller eksplosjonsfarlig avfall.
  • Matavfall (våtorganisk)
  • Medisinsk avfall.
  • Impregnert treverk, kreosot- og asbestholdig materiale.
  • Bildekk, EE-avfall, glass, vinduer og forurensede masser (stein, flis, betong)

Er cd cover restavfall?

Restavfall skal legges i vanlige plastposer og knyttes godt igjen. Gjenstander som er for store til å puttes i plastpose og kastes i restavfallet, må leveres til en gjenvinningsstasjon.

Hva regnes som restavfall? – Related Questions

Hvor skal Shampoflasker kastes?

Små gjenstander som disse kan kastes i restavfallet, mens større gjenstander må leveres på gjenvinningsstasjonen, sier Ljøstad. Og ikke glem produkter som ikke er på kjøkkenet! Shampoflasken og skyllemiddelet er også emballasje, som skal kastes i den blå posen.

Hvor skal man kaste gamle sko?

Sko (slitte som ikke er egnet for gjenbruk) sorteres som restavfall.

Hva skal jeg gjøre med gamle cder?

Elektronikk kan stort sett leveres i butikkene du kjøper det i, glass og metall kaster du i returpunkt. Fretex, UFF, asylmottak, krisesentre, loppemarked eller lignende tar imot klær og ting.

Hvor skal man kaste hardplast?

Alle plastprodukter, som ofte betegnes som hardplast, skal kastes i restavfallet eller leveres på gjenvinningsstasjon om det er for stort.

Hvor kan man kaste nøkler?

Leveres til gjenvinningsstasjon

Ofte består gjenstander av ulike materialer, men har det du skal kaste litt innslag av metall, så kan det kastes i containeren for jern og metaller.

Hvor skal jeg kaste ødelagte klær?

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Hvor kaster man gammel parfyme?

Leveres til returpunkt for glass- og metallemballasje.

Hvor skal man kaste eggekartonger?

Eggekartonger sorteres som restavfall/matavfall.

Hvor skal man kaste pizzaesker?

Også hun sier at hvis det er fett eller søl på pizzaesken, så skal den i restavfallet. – Er pizzaesken er ren, kan den kastes i papiravfallet. Er den derimot tilsmusset av fett og matrester skal den sorteres som restavfall, sier hun.

Skal bøker i restavfall?

Er du usikker på hva du kan kaste i papp og papir? Skal boka i papiravfallet eller restavfallet? Pocketbøker med myke permer kan kastes i papiravfall, mens innbundet bøker skal i restavfallet.

Kan man kaste tomme malingsspann i restavfall?

Malingsspann i metall, både med og uten rester, leverer du på nærmeste gjenvinningsstasjon. Selv om de er tomme og tørre kan de ikke gjenvinnes sammen med annen glass- og metallemballasje du har hjemme. Tomme malingsspann blir gjenvunnet til nytt metall, og malingsspann med rester blir håndtert som farlig avfall.

Hvor kastes tomme bensinkanner?

Oljekanner skal være så tomme som mulig, leveres med korken på, og lagres i tette sekker og beholdere. Disse defineres derfor som farlig avfall og skal ved rapportering til GPN rapporteres særskilt. Oljekanner kan sendes til energiutnyttelse som egen fraksjon.

Hvor kaster man brukte lightere?

Lightere (engangs-) sorteres som restavfall.

Er spraybokser spesialavfall?

Sorteres som Farlig avfall i

Lever alle spraybokser som farlig avfall, for å være på den sikre siden. Svært mange spraybokser inneholder farlige stoffer, men alle er ikke merket med faremerker. På mottakene er det fageksperter som sørger for at sprayboksene blir håndtert riktig og forsvarlig videre.

Hvor kan man kaste tørrshampo?

Pakk det godt inn og kast det i vanlig restavfall, eller levere det på gjenvinningsstasjon. Småelektrisk: Leveres hos elektronikkbutikk eller på gjenvinningsstasjon.

Hvor skal man kaste blikkbokser?

Det er hit alt som leveres til gjenvinning av glass- og metallemballasje i kommunene, havner. Altså det du enten kaster i en egen dunk til dette hjemme, eller det du kaster oppi containerne ved returpunktet i nærheten av der du bor.

Leave a Comment