Hva må man ha i snitt for å komme inn på idrettslinja?

Det siste årene har snittet for å komme inn på idrettslinja vært mellom 3,8 og 4,5. For elever med gode idrettsresultater er det mulig å søke om tilleggspoeng, og antallet elever som får disse tilleggspoeng vil påvirke inntakssnittet.

Hva trenger man til idrettslinja?

For å kunne begynne på dette studiet trenger du generell studiekompetanse , som du får når du fullfører en studieforberedende linje på videregående. Eksempler på studieforberedende linjer er idrett, medier og kommunikasjon, og musikk, dans og drama.

Hva er toppidrett vgs?

Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkeltes selvtillit.

Hva må man ha i snitt for å komme inn på idrettslinja? – Related Questions

Hvorfor velge toppidrett?

Toppidrett er faget som gir deg en mulighet til å satse målrettet i din idrett på et høyt nivå. Våre lærere i dette faget holder et meget godt nasjonalt nivå når det gjelder utvikling av unge utøvere.

Hvor mye koster det å gå på Metis?

Skolepengene består av to deler: For skoleåret 2022-2023 vil del en av skolepengene være lik for alle skolens elever og utgjøre 17.600 kr per år som faktureres med 1.760 kr per måned i 10 måneder. Den andre delen av skolepengene vil variere ut ifra hvilke aktiviteter som ditt utdanningsprogram benytter seg av.

Hva er studiespesialisering med toppidrett?

Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet i Norge eller utlandet. Faget toppidrett legges inn allerede fra vg1, og følger deg til og med vg3. Du kan velge blant programfag innen realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

Kan man bytte fra studiespesialisering til helse?

Du må evt sjekke om ditt fylke gir elevene et slik tilbud. Dersom det ikke er et slik tilbud så må du søke vg1 helse og oppvekst. Så kan du velge enten helsefagarbeider vg2 eller helseservicefag vg2. Så kan du bli lærling i 2 år om du vil bli helsefagarbeider eller gå vg3 apotektekniker om du vil bli det.

Hvor mange dropper ut av studiespes?

Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene. 73 prosent av nærmere 64 000 elever som startet videregående i 2010 fullførte i løpet av fem år (2015).

Er det vanskelig på studiespesialisering?

Mange opplever at det blir ganske mye vanskeligere på videregående ja. Studiespesialiserende er nok en av de vanskeligste linjene man kan velge, likevel er det forskjellige fag man kan velge innenfor studiespesialiserende igjen.

Når er det for sent å bytte linje?

I videregående opplæring er som regel siste frist for å endre skole- eller linjevalg 1. mars. Siden videregående skoler er underlagt fylkeskommunene er det likevel noen forskjeller fra fylke til fylke.

Kan man gå vg3 om igjen?

Svaret er dessverre nei, men har ikke rett til å gå Vg3 omigjen hvis du allerede har fullført det (selv om du skulle ha strøket i flere fag). Når du har gått vg3 har du brukt opp ungdomsretten din, uansett karakterer, og har ikke rett på mer opplæring i offentlig videregående skole.

Kan jeg ta Vg1 på nytt?

Bytte utdanningsprogram etter Vg1 eller Vg2

Etter Vg2 kan du søke nytt Vg1 på et annet utdanningsprogram eller et nytt Vg2 på et nytt programområde. Dette heter omvalg. Ungdomsretten din vil bli utvidet slik at du kan fullføre det nye løpet, enten det vil ta fire, fem eller seks år. Du kan bare gjøre ett omvalg.

Kan man bytte vgs etter 1 år?

Du kan bytte til et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. Dette heter omvalg, og gjelder deg med ungdomsrett . Du har rett til å gjøre ett omvalg, altså har du rett til å bytte linje bare én gang. Da får du utvidet rett til å fullføre videregående, inntil to år.

Kan man få jobb uten videregående?

Det er mulig å seg jobb uten vgs, men det er litt begrenset som sagt. I hovedsak kan man få det som heter “ukvalifisert arbeid”, altså ting som å jobbe i butikk, gå med avisen, jobbe på lager, den type ting.

Kan man velge skole selv?

Dersom en av foreldrene ønsker at barnet skal bytte skole, må vedkommende få samtykke fra den andre forelderen. Dette gjelder så fremt barnet er under 15 år. Når barnet har fylt 15 år, har hun eller han rett til å bestemme selv over egen skolegang, herunder hvilken skole hun eller han skal gå på.

Når mister man skoleplass?

Du kan miste skoleplassen din dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass innen svarfristen, eller dersom du ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen. Du kan også miste skoleplassen om du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Kan man miste plassen sin på vgs?

Du kan miste skoleplassen din dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass innen svarfristen, eller dersom du ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen. Du kan også miste skoleplassen om du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Kan man ta 10 klasse om igjen?

Skal eleven bli passert ett trinn lavere enn alderen skulle tilsi, skal eleven gå ett trinn om igjen eller ett ekstra år etter 10. trinn? Eleven kan enten bli plassert inn ett eller flere trinn lavene eller gå et år om igjen. Det er også mulig å gå 10.

Hvor mye fravær er for mye?

For enkelte elever er det bare ikke mulig å holde seg under 10%. Ofte grunnet alvorlig sykdom eller en vanskelig hjemmesituasjon. I tilfeller som dette kan rektor ved skolen velge å utvide grensen for udokumentert fravær til 15%. Rektor kan ikke under noen omstendigheter godta fravær på over 15%.

Leave a Comment