Hva må fortolles inn i Norge?

Dersom du har vore utanfor Noreg i meir enn 24 timar, kan du ta med deg varer for inntil 6 000 norske kroner utan å betale toll og avgifter. Er utanlandsopphaldet kortare, kan du éin gong i løpet av 24 timar ta med deg varer for 3 000 norske kroner toll- og avgiftsfritt.

Hva kan man ta med inn til Norge?

Kvote for alkohol og tobakk:
Varetype Mengde
Brennevin/sprit/likør og lignende over 22 % til og med 60 % 1 liter
Vin og lignende over 2,5 % til og med 22 % 1,5 liter
Øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus o.l. over 2,5 til og med 4,7 % 2 liter

Hvor mye koster fortolling?

Våre fortollingstjenester og -priser
Hva som prises Pris
Forenklet fortolling pr. oppdrag. Gjelder varer med verdi fra 350 – 3000 kroner.* 149,–
Fortolling pr. sending med verdi over 3000,– kroner og for sendinger med restriksjonsbelagte varer.** 299,–
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad 149,–
Tollrefusjon 599,–

Hva må fortolles inn i Norge? – Related Questions

Hva er tollgrensen 2022?

Dette betyr at du må betale avgift av varen hvis den samlede verdien av varen, fraktkostnader og forsikringskostnader blir 350 kroner eller høyere. Selv om varen i seg selv koster mindre enn 350 kroner, må du altså betale avgifter når den samlede verdien blir 350 kroner eller høyere.

Hvilke varer må fortolles?

De fleste varer er tollfrie. Forenklet sagt er det bare toll på tekstiler (for eksempel klær) og næringsmidler (mat og drikke). Dersom det er toll på varen, betales denne til tollmyndighetene ved innførselen.

Hvor mye kan man handle for uten å betale toll?

Verdigrensa Dersom du har vore utanfor Noreg i meir enn 24 timar, kan du ta med deg varer for inntil 6 000 norske kroner utan å betale toll og avgifter. Er utanlandsopphaldet kortare, kan du éin gong i løpet av 24 timar ta med deg varer for 3 000 norske kroner toll– og avgiftsfritt.

Hvordan unngå toll på varer fra utlandet?

Du betaler ingen toll. Les mer om VOEC-ordningen her. Handler du fra en nettbutikk som ikke er registrert i VOEC-ordningen, gjelder inntil videre en overgangsordning som gjør at du slipper å betale importavgifter dersom sendingens verdi er under 350 kroner inkludert frakt og forsikring.

Hvor mye kan man handle tollfritt på nett?

Du må betale merverdiavgift fra første krone på varer du kjøper fra en utenlandsk nettbutikk. På varer under 3000 kroner er det nettbutikken som er ansvarlig for å kreve inn avgiften når du betaler. Det blir med andre ord som å handle i norske butikker.

Hva er toll på varer?

Tollverdi. Tollverdien er det du har betalt eller skal betale for varen i utlandet inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring, kostnader til emballasje og liknende. Henter du selv varene i utlandet, blir du belastet med et standardisert tillegg for fraktkostnadene.

Er det toll fra Danmark til Norge?

Når du skal bestille varer fra Danmark som enten et firma eller som privatperson, kan du bli belastet merverdiavgift, tollgebyr eller forbruksskatt på det. Disse avgiftene er ikke basert på landet eller personen som har sendt eller bestilt pakken, men kun på varene som er bestilt.

Hva tar DHL i fortollingsgebyr?

Terminalgebyr v/dagsoppgjør per send. <200 kg 100,- >200 kg / kr 250,- per sending, for oppbevaring på DHL’s tollager. Utleggsprovisjon av utlagt beløp 3 % Minimum 250,- Gebyr for utlegg av innførselsmoms og/eller toll ved direktekjøring. 500,- Gjelder sendinger registrert på DHLs tollagerkode, men DHL ikke fortoller.

Hvordan importere matvarer til Norge?

Skal du importere mat og drikke (næringsmidler) fra utlandet, må du alltid betale merverdiavgift (med mindre det er snakk om vareprøver). Enkelte varer har i tillegg toll og særavgifter. Husk også at du i alltid må registrere deg som importør av næringsmidler hos Mattilsynet.

Hva er ikke lov å importere til Norge?

Det er forbudt å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter til Norge og EU fra tredjestater (land utenfor EU/EØS). Forbudet gjelder også mottak av postforsendelser. Du kan se mer om dette i video fra EU. Forbudet gjelder ikke dersom du kommer fra Sveits, Liechtenstein, Andorra eller San Marino.

Hva kan du ikke ta med fra Sverige til Norge?

Det er ei kvote på til saman 10 kilo kjøt, kjøtvarer, ost og fôrvarer når du reiser til Noreg frå eit anna EØS-land. Denne grensa på 10 kilo gjeld ikkje hunde- og kattemat, berre anna dyrefôr. Ut over kvota er det verdigrensa som avgjer kor mykje matvarer du kan handle utan å betale norske avgifter.

Hva er importmoms?

I de aller fleste tilfeller skal du betale eller innberette merverdiavgift når du importerer varer til Norge. Satsen for merverdiavgiften er 25 prosent. Unntak er næringsmidler hvor satsen er 15 prosent.

Kan man fortolle selv?

Kan jeg slippe å betale for fortollingen hvis jeg fortoller varene selv? Ja, men ofte vil transportøren likevel kreve en pris for oppbevaring og ekspedisjon. Prisen kan i praksis være det samme som for å få fortollet varen. Du må forhøre deg med firmaet som transporterer varen, for eksempel Posten, om satsene.

Når er det omvendt avgiftsplikt?

Omvendt avgiftsplikt betyr at kjøperen, og ikke selgeren av en vare eller tjeneste, har ansvar for å beregne og betale merverdiavgift. Dette er typisk aktuelt ved kjøp av fjernleverbare tjenester. Når mottaker av tjenesten skal beregne utgående merverdiavgift kalles det også for «snudd avregning».

Hvor mye er momsen på i Norge?

Grunnlaget for beregning av merverdiavgift er hele prisen som er betalt for varen. Satsen for merverdiavgift (moms, mva) er 25 prosent. For matvarer er satsen 15 prosent.

Er det ulik moms i Norge?

Den generelle momssatsen er 25 %. Du betaler for eksempel 25 % i moms hvis du kjøper et klesplagg i en klesbutikk. Noen kategorier av varer og tjenester har lavere momssats. For næringsmidler er satsen 15 %, og for persontransport er den 8 %.

Leave a Comment