Hva koster en grunnundersøkelse?

Det finnes enorme mengder verdifulle data der ute, men de er gjerne godt skjult i arkivskap hos forskjellige offentlige etater. Dermed er det lett å gi opp og heller bestille nye grunnundersøkelser som koster fra noen hundre tusen til over en million kroner.

Hva er en grunnundersøkelse og hva vil vi oppnå ved å foreta en slik undersøkelse?

Grunnundersøkelser er den mest effektive metoden for å kartlegge grunnforholdene i forhold til bæreevne, stabilitet, bevegelser av poretrykk/grunnvann og forurensning. Det er viktig å utføre geotekniske undersøkelser i startfasen av et bygg- og anleggsprosjekt for å sikre at grunnen trygg å bygge på.

Hvordan finne ut grunnforhold?

Sjekk ditt eget område

NVE utarbeider faresonekart for både kvikkleire, flom samt skred i bratt terreng. Ved å gå inn på ditt fylke vil du finne din kommune og eventuelle kartlagte soner. På NVEs nettsider finner du fylkesvise oversikter hvor du kan du sjekke om utredninger er gjort i ditt område.

Hva koster en grunnundersøkelse? – Related Questions

Kan man finne leire i naturen?

Leire defineres som en jordart hvor hovedparten av partiklene er mindre enn 0,002 mm. De ble avsatt i stille vann da innlandsisen trakk seg tilbake for 10 000 år siden. Store mengder leire er derfor å finne i de områdene som har ligget under havoverflaten. I dag ligger den 150 til 200 meter over havet.

Kan man bygge på leire?

Tørr leire som er komprimert er ikke problematisk å bygge på, det er jo steinhardt. Problemene oppstår derimot dersom denne blir våt, da har den en tendens til å bli rene kvikksanda og en kan vel da tenke seg hva som skjer med det som eventuelt står på dette.

Hvor mye koster grunnarbeid?

Ifølge vår prisdatabase er gjennomsnittsprisen for grunnarbeid på rundt 7.000 kroner per kvadratmeter. Denne prisen inkluderer alle omkostninger i forbindelse med grunnarbeidet, men ikke grunnmur og såle, som vanligvis ikke inngår i grunnarbeid.

Hva er forskjellen på leire og kvikkleire?

Leire er finkornet jord der mer enn 30 % av jorda har en kornstørrelse på mindre enn 0,002 mm. En leirpartikkel er altså et mineralkorn som er mindre enn 0,002 mm. 2: Hva er kvikkleire? Kvikkleire er leire med «kvikke» egenskaper, det vil si at den blir flytende ved omrøring.

Kan man bygge hus på kvikkleire?

I alle byggesaker som skjer i områder med kvikkleire vil det komme krav fra kommunen om enten en vurdering av skredfaren eller at det skal foretas grunnboringer på tomta. Dette er vurderinger som vil bli ansvarsbelagte i byggesøknaden.

Hva bruker man leire til?

Foruten til keramiske produkter (steintøy, porselen, keramikk og liknende), har leire betydning ved fremstilling av hydrauliske bindemidler, leirjordpreparater, og er også meget viktig i jordbruket, særlig ved sin vannbindende evne.

Hva er leire laget av?

Leire er finkornet jord med en kornstørrelse på mindre enn 0,002 mm. Leire består av ulike fyllosilikatmineraler som består av silisium- og aluminiumoksider og hydroksider med varierende mengder med vann. Leire dannes vanligvis ved kjemisk forvitring av silikatbergarter, men enkelte dannes ved hydrotermal aktivitet.

Hva kan blåleire brukes til?

Leiren kan brukes som den er

I forhold til fasthet vil det gå bra å erstatte sement med 50 prosent leire, men blant annet for å sikre betongens armering mot korrosjon, altså sprengende rust-dannelse, tror Justnes at man ikke bør bruke mer enn 35 prosent inntil videre.

Hvor lenge må leire tørke før brenning?

1½ døgn. Råbrente ting er porøse, og klare til glasering. NB! Leirgods som blåleire og rødleire ikke brennes over 1040 grader, da vil de smelte i ovnen og ødelegge plater og ovn.

Kan man lage keramikk hjemme?

For å lage keramikk trenger du leire av god kvalitet. I dag brukes mest utenlandsk leire, selv om det også finnes god leire i Norge, først og fremst såkalt blåleire. Leiren må eltes for å få ut luft. Skal du produsere keramikk i større skala, trenger du en eltemaskin, men som nybegynner kan du elte for hånd.

Hvordan bruke Lufttørkende leire?

Du kan feste leiren på alle slags overflater. Fukt i så fall overflaten før du påfører leiren. Du kan også bruke leiren i former. Husk å pakke den ubrukte leiren veldig godt inn, gjerne i flere omganger med plast, slik at den ikke tørker inn.

Hvor lenge skal leire tørke?

Selvherdende leire er populært, fordi…

Det tørker selv i løpet av 1-2 døgn avhengig av leirens tykkelse. Som tommelfingerregel kan du merke etter om leiren føles kald – for i så fall utskiller den fortsatt vann, også skal det tørke litt længere.

Hvor lenge skal leire steke?

Beskytt gjerne bordet med plast, og husk å vaske hendene etter arbeid med Fimo-leire. Figurene du lager skal herdes i stekeovnen på 110 °C i ca. 10-30 minutter. Følg bruksanvisningen nøye, og ikke bruk mikrobølgeovn.

Hvordan lage skål av leire?

Nydelige skåler du kan lage selv
  1. Kjevle ut leiren til den får en tykkelse på rundt 2-3 mm.
  2. Legg deretter en tallerken over leiren og trykk den lett ned slik at den lager en sirkel i leiren.
  3. Bruk en tagget saks til å klippe ut sirkelen.
  4. Legg leiren over en skål som ligger med bunnen opp.

Kan man male på fimo leire?

Leiren er lett å forme og herdes i vanlig stekeovn på kort tid. Fargene kan blandes og du kan male figurene etter at de er herdet.

Hvordan lage Clay ringer?

Slik lager du «clay rings» steg for steg
  1. Kjøp inn leire.
  2. Steg to er å begynne å forme.
  3. Neste steg er å sette ringene i ovnen for at de skal herdes.
  4. Etter herdingen kan man lime på små dekorsteiner, perler eller for eksempel male ringene.
  5. Det siste steget er å legge på en lakk, også kalt Resin.

Leave a Comment