Hva koster det å legge skifer ute?

2.800 kroner per kvadratmeter takflate. Denne prisen dekker både materialer og arbeidstimer. Det finnes også prosjekter der snittprisen kommer ned i 2.300 kroner, og dyrere prosjekter der den havner på opp mot 4.500 kroner per kvadratmeter takflate.

Hvordan legge skifer ute?

Begynn med leggingen i et hjørne, beveg deg så i vifteform ut fra hjørnet. Legg heller som allerede har rett kant innerst mot veggen eller mot naturlige avslutninger. Legg hellene med minst 1 cm fall per meter, vekk fra husveggen. Bruk vater og en lang treplanke for å rette av sandlaget for å oppnå riktig fall.

Kan man legge skifer rett på plen?

Flisheller kan legges rett på f. eks. gress så du får en flott platting eller gangvei. Overflaten er veldig lett å holde ren og de er selvfølgelig frostsikre.

Hva er skiferstein?

Skifer er en metamorf eller sedimentær bergart, dannet ved at sand, leire og grus har blitt avsatt (sedimentert) på bunnen av et større vann eller i havet. Etter hvert som tykkelsen på dette sedimentlaget økte, økte også trykk og temperatur nede i massene.

Hva koster det å legge skifer ute? – Related Questions

Hvor lenge holder skifertak?

Levetid: Skifer kan vare i 100 år eller mer. Dette gjør at prisen per år kan bli lavere enn for andre typer tekke. Utseende: Et skifertak regnes ofte som estetisk. Dette kan gi boligen en verdiøkning.

Hvor mange skiferstein pr m2?

Altaskifer Takskifer – Firkant
Produktinfo: Firkant
Vekt Pr. m2 51kg 44kg
Tykkelse 12-20 mm 8 – 16 mm
Overlapp 9,3 cm 6,7 cm
Antall Pr. m2 3,4 9,5

Hvilken papp brukes under skifertak?

Byggforsk anbefaler at det benyttes bærende taktro med folie eller asfaltbelegg under tekningen.

Hvor mye koster skifertak?

Snittprisen for å legge et skifertak er på omlag 2.800 kroner per kvadratmeter tak som skal legges. Prisen varierer imidlertid mellom ulike skifertak-prosjekter, og man ser skifertak der prisen per kvadratmeter er ned mot 2.300 kroner og på den andre siden tak der prisen er nærmere 4.500 kroner per kvadratmeter.

Hvordan vaske skifertak?

Hvordan rengjøre skifer utendørs

Spyl skiferen godt med vann. For å få bort kalkutslag heller du STEINFIX 30 ut over plattingen og fordeler med en kost. Blandingsforhold 1:10. La virke 5-10 minutter (må ikke tørke inn på steinen).

Hvordan få takstein ned fra taket?

Slik gjør du:
  1. Løft steinen som ligger over den ødelagte i samme rekke. Det er normalt steinen til venstre.
  2. Rekken over den knekte steinen skal også løftes.
  3. Fjern den ødelagte taksteinen.
  4. Legg den nye taksteinen på plass.
  5. Når taksteinen er på plass fjernes understøttingen forsiktig.

Kan man bruke høytrykkspyler på takstein?

Flere tak og takstein tåler helt fint bruk av høyt trykk og kan derfor rengjøres med høytrykksspyler. Dette går fint på tak som ikke skjøre og hvor takkonstruksjonen er fin. Likevel anbefales det å kun alge- og mosebehandle taket da dette er den mest skånsomme måten å desinfisere på.

Kan jeg gå på takstein?

Tråkk forsiktig

Tråkk på toppen av buen til taksteinen, der er de sterkest. Unngå skader og bulker på tak med aluminiumsplater ved å der det er bæring under.

Hvordan unngå mose på takstein?

Spyl gjerne taket minst en gang i året, så mose og alger ikke får feste seg. Du kan også spyle taket med grønskefjerner. Det hindrer mosen i å sette seg. Kobber og sink gir en kjemisk reaksjon med vann som gjør at mosen ikke trives.

Hva tar knekken på mose?

Slik fjerner du mose fra mur
  • Spyl området med en vanlig vannslange og bruk kost for å fjerne mosen.
  • Unngå høytrykksspyling fordi det kan gjøre overflaten ru og steinen blir mer mottakelig for smuss og urenheter.
  • For å fjerne grønske og ugress kan du også spraye ugresseddik rett på det utsatte området.

Kan man gå på Decra tak?

Kan jeg gå på Decra ®taket? Ja. Du bør plassere vekten rett over lekten når du gårtaket. Vi anbefaler imidlertid ikke å på lakkerte Decra ®-takpanner med mindre det er helt nødvendig.

Hvorfor fjerne mose på takstein?

I de fleste tilfeller er mose på taket bare et estetisk problem. I noen tilfeller kan mosen gi gode vekstvilkår for andre planter som frør seg selv – og som har røtter som kan skade teglen på taket ditt. Før du går i gang er det lurt å tenke på sikkerheten når du skal jobbe i høyden.

Hva dreper mose?

Mosen dreper du med helt vanlig klorin og sprøyte. Bland den ganske sterk, 5-6 deler vann og en del klorin, og bruk maske eller spray i det minste unna vinden for «klorindamp» er ikke noe særlig hverken for svelg eller lunger.

Leave a Comment