Hva kjennetegner vaskulær demens?

Hvor lenge kan man leve med vaskulær demens?

Beregninger som er gjort i Norge, basert på pasienter som er utredet for demens og kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten, viser at 75-åringer med demens lever i gjennomsnitt 5 til 6 år etter at de har fått diagnosen. Yngre personer som er diagnostisert ved 65 års alder, lever i gjennomsnitt 6 til 7 år.

Hvordan utvikler vaskulær demens seg?

Ved demens som skyldes sykdom i hjernens blodårer (vaskulær demens), kan utviklingen skje mer trinnvis. Ved denne type er det ofte slik at gjentatte hjerneslag medfører trinnvis forverring av hukommelse, tenkning, språk, orientering, bevegelses- eller forflytningsevne.

Hva er forskjellen på Alzheimer og vaskulær demens?

Personer med vaskulær demens har som regel en trinnvis forverring, mens det er en jevnere utvikling ved Alzheimers sykdom. De fleste som lider av demens blir etter hvert pleietrengende. I mange tilfeller er pleie på institusjon nødvendig.

Hva kjennetegner vaskulær demens? – Related Questions

Hvordan diagnostisere vaskulær demens?

Vaskulær demens

Ved en CT-undersøkelse kan man se de områdene av hjernen som er skadet på grunn av svikt i blodtilførselen. Symptomer og utfall varierer ut fra hvor i hjernen skaden sitter. Man kan også se denne formen for demens hos eldre som ikke har fått god nok behandling for høyt blodtrykk eller diabetes.

Hva er de første tegn på demens?

10 tidlige tegn og symptomer
 • Glemsomhet, særlig for det som skjedde nylig.
 • Problemer med å planlegge, løse og fullføre vanlige oppgaver.
 • Språkvansker.
 • Forvirring om tid og sted.
 • Redusert dømmekraft.
 • Utfordringer med å følge opp økonomiske forhold.
 • Gjenstander plasseres feil.
 • Endringer i humør og personlighet.

Hva er de tre vanligste formene for demens?

En rekke sykdommer fører til demens. Alzheimer er den vanligste, og utgjør 60 prosent av alle demenstilfeller. Omtrent 15-20 prosent har vaskulær demens. Andre typer er blant annet frontallappdemens og demens med Lewy-legemer.

Hva betyr vaskulær sykdom?

Vaskulær demens skyldes svikt i blodtilførselen til hjernen, som igjen kan ha flere årsaker. Hjerneslag/blodpropp er den vanligste. Selv ett enkelt hjerneslag kan føre til demens hvis det har skjedd i spesielle områder i hjernen. En annen årsak kan være sykdom i de små, dypereliggende blodkar i hjernen.

Er senil og dement det samme?

I dagligspråket brukes betegnelsen oftest i betydningen senil demens, det vil si demens som opptrer på grunn av alderdom. Denne bruken er feil fordi demens skyldes ulike kroniske hjernesykdommer, som for eksempel Alzheimers sykdom. Aldring er en risikofaktor for, men ikke direkte årsak til demens.

Hvor mange typer demens er der?

Ulike demensformer er Alzheimers demens, vaskulær demens, demens med Lewy-legemer, frontotemporal demens og demens ved Parkinsons sykdom.

Hva kan bremse demens?

Det kan man blant annet gjøre ved å være nysgjerrig og søke mentale utfordringer, men også ved å være sosial og ta vare på både hørsel og syn. – Utdannelse, yrkesliv og en aktiv pensjonstilværelse er forbundet med lavere risiko for at hjernesykdommer som demens kommer til uttrykk, forteller han.

Hvordan snakke med en dement?

Å kommunisere med personer med demens
 1. Se på ansiktet til den du snakker med.
 2. Bruk tydelige, enkle, korte setninger og snakk langsomt.
 3. Si én ting om gangen.
 4. Vær mest mulig konkret.
 5. Ta deg god tid.
 6. Unngå distraherende faktorer: Skru av TV, radio eller musikk.

Kan demens være arvelig?

De aller fleste former for demens oppstår uten kjent arvelig sammenheng. Det er derfor ingen grunn til å være ekstra bekymret for å få demens, selv om noen i nær familie har fått sykdommen. Demens kan ramme alle, og det er komplekse årsaker til at noen får, mens andre ikke får demens.

Kan personer med demens drikke alkohol?

Tung drikking kan gi opp til tre ganger større risiko for demens. Og den kan komme tidlig. I en stor, internasjonal studie om demens og alkohol hadde over halvparten (57 prosent) et høyt alkoholforbruk.

Har demente lov å kjøre bil?

Demens fører ikke automatisk til at du mister førerkortet, men sykdommen vil etterhvert påvirke kjøreferdighetene, så jevnlig oppfølging hos legen er nødvendig.

Hva øker faren for demens?

Utvikling av demens er i noen grad knyttet til arv og til miljøfaktorer som røyking, alkoholmisbruk, høyt blodtrykk, inaktivitet, kosthold, fedme, hjerneskade eller sykdom i hjernens blodårer, men den viktigste risikofaktoren er er aldring.

Hva kan hovedsymptomet føre til for en person som har fått en demenssykdom?

Svekket dømmekraft, for eksempel problemer med å håndtere økonomi, svekket tallforståelse. Hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen, problemer med å lære noe nytt. Problemer med abstrakt tenkning, logisk tekning svekkes og man kan bli mindre fleksibel. Noen får problemer med å forstå ironi.

Hvilke grader deler man inn demens i?

Det er vanlig å klassifisere sykdommer som fører til demens i tre grupper: degenerative hjernesykdommer (degenerativ demens) cerebrovaskulære sykdommer (vaskulær demens) andre hjernesykdommer (sekundær demens)

Hva beskytter mot demens?

Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for demens. Moderat fysisk aktivitet, som tre ganger 40 minutters gange i raskt tempo i uka, kan være nok til å senke risikoen. Men forskere ser også at høyere intensitet på treningen gir bedre effekt enn lavere doser.

Hvor fort du går demens?

Symptomer på demens

Hos noen går forverringen fort (to til tre år), hos andre langsomt (åtte til ti år) og hos noen enda langsommere. Det skjer en rekke forandringer i hjernen ved demens, for eksempel at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt og at hjernecellene dør.

Kan trening forebygge demens?

En ny studie viser at trening kan kan forsinke utviklingen av demens hos eldre som lider av mild kognitiv svikt.

Leave a Comment