Hva kan vi gjøre for å stoppe CO2 utslipp?

I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

Hva kan vi gjøre for å få ned utslippene?

Tre grep forbrukerne kan ta:
 1. Kutte ned på bruk av fly og bil. – Transport er et av de områdene som går i feil retning.
 2. Spise mindre kjøtt.
 3. Kjøpe mindre ting og velge kvalitetsprodukter som varer.
 4. Smartere byer og regioner.
 5. Gulrot for miljøvennlig forbruk.
 6. Tiltak for å redusere forbruket.
 7. Legge til rette for lokal produksjon.

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene?

Rapporten peker på særlig fem tiltak.
 1. Stoppe avskoging og øke skogplanting.
 2. Stoppe nedbygging av matjord og bruke landbruksarealet vi allerede har.
 3. Smartere landbruk gir mer, sunnere og klimavennlig mat.
 4. Bedre kosthold er bra for helsa og klima.
 5. Redusert matsvinn reduserer kostnader og klimagassutslipp.

Hvordan kan vi redde kloden?

Syv tiltak som kan redde kloden
 1. Mer bærekraftig skog- og arealbruk.
 2. Mindre matsvinn.
 3. Overgang til Sol-, vindenergi og vannkraft.
 4. Elektrifisering.
 5. Grønnere bygg og byer.
 6. Klimavennlig produksjon.
 7. Klimavennlige varer og tjenester.

Hva slipper ut mest CO2 i verden?

Avbrenning av olje og naturgass står for mesteparten av CO2-utslippene, mens planter og verdenshavene skaper litt balanse i regnskapet ved å oppta karbondioksid.

Hvorfor slipper Norge ut mye CO2?

Olje- og gassutvinning er den største utslippskilden med hele 28 prosent av utslippene. Deretter kommer industri med 23 prosent, veitrafikk og annen transport står for til sammen 30 prosent. Landbruket er Norges femte største utslippskilde og står for 8,4 prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser.

Hvilket land slipper ut minst CO2?

Det er store forskjeller mellom EU-land: Luxembourg topper listen med 13,1 tonn, mens Latvia slipper ut minst med 3,6 tonn per innbygger. Kina slipper ut 66 prosent mer CO2 per innbygger enn det globale gjennomsnittet.

Hva forurenser mest fly eller bil?

Fly forurenser 500 ganger mer

I forhold til bruk av båt eller bil gir fly henholdsvis 25 og 13 ganger høyere utslipp av klimagasser, forklarer seniorrådgiveren. Gjennomsnittstall for alle transportetappene i Norge viser samme mønster.

Er CO2 så farlig?

Vanligvis er karbondioksid ikke giftig. Det absorberes fra cellene dine inn i blodet og derfra via lungene, men det er alltid til stede i hele kroppen din. Karbondioksid tjener viktige fysiologiske funksjoner. Når nivået stiger i blodet, stimulerer det impulsen til å puste.

Hva er galt med CO2?

Når innholdet av CO2 i atmosfæren øker på grunn av menneskelig aktivitet bidrar det til menneskeskapte klimaendringer. Utslipp av CO2 er den viktigste formen for klimagassutslipp, selv om også utslipp av andre gasser påvirker klimaet.

Hvor mye CO2 slippes ut i verden hvert år?

De totale globale utslippene av klimagasser var på 51,5 milliarder tonn CO2e i 2019, ifølge Emissions Gap Report 2021 fra FNs miljøprogram. Av dette utgjorde CO2 rundt 74 prosent, metan 18 prosent, N2O 5 prosent og f-gasser 3 prosent (se figur). Utslipp fra skog og arealbruksendringer er ikke inkludert i disse tallene.

Hvor mye CO2 utslipp har et menneske?

Hvert menneske på jorden puster altså årlig ut 0.4 tonn CO2. Samlet respirasjon fra hele verdens befolkning (0.4 tonn x 7.600.000.000) blir dermed 3.040.000.000 tonn, eller ganske nær 3 milliarder tonn CO2. Norge slipper totalt ut mellom 40 og 45 millioner tonn CO2.

Hvor mye CO2 slipper en vulkan ut?

Forskere har beregnet at vulkanen pumper ut mellom 150.000 og 300.000 tonn med CO2 i døgnet. Jordforsker Colin Macpherson ved universitetet i Durham anslår at vulkanen pumper ut 150.000 tonn i døgnet.

Hva er forskjellen på magma og lava?

Magma, eller bergsmelte, er smeltet berg som opptrer sammen med fragmenter av faste bergarter, krystallkorn og gasser under Jordens overflate. Strømmer det ut på overflaten, kalles det lava.

Kommer det co2 fra vulkaner?

Vulkaner og klima

Vulkaner slipper også ut vanndamp og karbondioksid, men på grunn av de store mengdene som allerede eksisterer i atmosfæren vil selv ikke et stort vulkanutbrudd føre til en merkbar endring av CO2-konsentrasjonen globalt.

Hva er årsaken til vulkanutbrudd?

Er det for mye magma under jordskorpen, oppstår en ny vulkan eller en eksisterende får utbrudd for å utlikne trykket under bakken. Magma er betegnelsen for smeltet steinmasse som befinner seg i jordas indre. Lava er den smeltet steinmassen som kommer ut av vulkanen og ut over jordoverflaten når en vulkan har utbrudd.

Er det en vulkan i Norge?

Øya er 54 km lang og har et areal på 377 km². Så sent som i 1985 hadde vulkanen Beerenberg (2277 moh.) et utbrudd. Dette er verdens nordligste vulkan over havnivå, og Norges eneste aktive vulkan.

Hvor varm kan en vulkan bli?

Ved utbrudd vil temperaturen i lavaen variere mellom 750 og 1350 °C. Basalt, som er den mest vanlige lavatypen, har normalt en temperatur på 1000–1200 °C. Høyere temperaturer kan oppstå ved avbrenning av gasser.

Hvilke land har flest vulkaner?

– Må lete og finne. 605 tornadoer, 506 flommer, 353 skogbranner, 319 jordskred, 55 vulkanutbrudd, 33 tidevannsbølger og to tsunamier er naturkatastrofene som har satt indonesierne på prøve i år. Landet har flest aktive vulkaner i verden, er svært utsatt for jordskjelv, og jevnlig tar jord- og leirskred liv.

Er Oslo en vulkan?

Hovedstaden har en helt spesiell geologisk historie.

Bare et drøyt steinkast fra arbeidsplassen ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk finner han for eksempel en vulkansk gang som er nesten 300 millioner år gammel. Bergarten her ble i sin tid dannet i sprekker i jordskorpa.

Leave a Comment