Hva kan plantes i bratt skråning?

Hva er bunndekker?

Bunndekkere og ugress

Bunndekkeplanter er planter som har evne til å dekke jorda godt og mange sprer seg slik at de dekker et større område.

Hvordan holde på jord i skråning?

Ofte er underlaget i en skråning en steinfylling. Det kan derfor være nødvendig å fylle på et lag med jord som er inneholder noe leire. Denne jorden holder bedre på fuktigheten og er mer stabil enn vanlig matjord. Deretter fyller du på med et lag med god, næringsrik jord.

Hva kan man plante i skråning?

Man kan for eksempel plante krypmispel som dekker raskt en hel skråning. Den er lav, og ugresset vil etter hvert ha vanskelig med å komme igjennom. Den er også vintergrønn og veldig lettstelt.

Hva kan plantes i bratt skråning? – Related Questions

Hvordan bli kvitt ugress i skråning?

Den mest effektive måten å bli kvitt ugresset på er å legge jorda brakk et par år. Da legger du på en tykk duk eller en presenning over området, sier Underhaug. Også Marianne E. Utengen, gartner i Det norske Hageselskap, understreker at brakklegging er helt nødvendig i kampen mot flerårig rotugress.

Hvordan rydde skråning?

Hvis du derimot skal rydde i en skråning, er den beste metoden å arbeide seg nedenifra og opp, i horisontale rader. Klingen eller trimmertråden tar lett skade om den slår mot steiner. Det er derfor best å gå gjennom området som skal ryddes, før du setter i gang, og påse at det ikke ligger uventede overraskelser på lur.

Hva er enklest å dyrke selv?

Sukkererter, bønner, spinat, salat, ruccola, reddik, dill, gulrot og mangold er eksempler på grønnsaker som er enkle å dyrke selv. De gror lett og gir avlinger på ganske kort tid. Etter hvert kan du plukke grønnsakene direkte fra hagen eller plantekassen.

Hvordan utnytte bratt skråning?

Hvis du har en skråning som du bare ønsker at skal holde seg pen, uten mye jobb, kan du plante lettstelte busker. Spirea, buskmure (Potentilla) eller svartsurbær (Aronia) er hardføre og lettstelte busker som får pene blomster. Sørg for at skråningen er mest mulig ugressfri før du planter – dekk eventuelt med duk.

Hvordan feste duk i skråning?

I skråninger er det ofte enklest å legge 1 til 2 meter med duk og så legge bark. Dette for å unngå at man trenger å gå så mye på duken. Vi anbefaler sterkt bruk av dukplugger, særlig i skråninger. Har man en naturlig horisontal kant på toppen av skråningen er det lurt å legge duk og bark et stykke inn på denne.

Hvordan legge Sedummatter i skråning?

Dersom du legger sedummatter i skråning, kan du bruke noen pinner av avkappet armeringsjern (eller andre pinner/teltplugger) som du stikker ned for at mattene skal holde seg på plass. Disse fjerner du etter noen uker når røttene har fått etablert seg på voksestedet.

Er sedum vintergrønn?

Planten er delvis vintergrønn da de yngste bladene i rosetten overvintrer. Bladstenglene kan bli ganske lange etter hvert, og det er derfor en god ide å klippe ned plantene av og til for å fremme en tettere vekst.

Kan man så sedum selv?

Mange synes dessuten at sedum er finere rent estetisk. Større tak legges som regel av profesjonelle, mindre tak kan du faktisk legge selv. Men sedummatter er ikke bare for tak. Flere og flere legger sedummatter i skråninger, grunne bed og på murer.

Hva koster Sedummatter?

Sedummatter
0-50 m2 470,- pr/m2
51-300 m2 420,- pr/m2

Kan man gå på sedum?

Det anbefales å ikke trå på områdene med sedum mer enn nødvendig. I motsetning til gress, tåler sedum dårlig å bli tråkket på, særlig ikke på vinteren. Hvis du er nødt til å tråkke på sedumen for å vedlikeholde bedet, må du passe på å trå forsiktig, og helst ikke på samme sted to ganger.

Hvordan legger man sedum?

For å hindre ugresset i å etablere seg bør sedummattene ligge på godt drenerende masser uten finstoff. Vi anbefaler å legge ut minst 10 cm pukk, deretter filtduk og til slutt sedummatten. Finnes det mye ugress i området fra før bør det legges en rotduk først, under pukken. Unngå tråkk på sedumen, særlig vinterstid.

Hva er Sedummatter?

Sedum er det latinske navnet på bergknappfamilen. Dette er sukkulente planter som trives i skrinne og tørre områder. Plantene er små og lagrer vann i de tykke bladene, noe som gjør dem hardføre og godt tilpasset dårlig jordsmonn. endrer farge med årstid og klima.

Hvordan plante bergknapp?

Staudene plantes i samme høyde som de hadde i pottene. Jorden trykkes lett til rundt jordklumpen. Etter at du har plantet, vanner du skikkelig ( 20-30 liter pr. m2), og første vekstsesong må du gi plantene vann jevnlig.

Hvordan sprer bergknapp seg?

Planten sprer seg ganske enkelt under gunstige forhold da knuste blad også kan slå rot. Derfor kan det være nødvendig å tynne ut plantene i stedet for å plante nye planter. Bergknapp trives best i tørr jord siden den har tilpasset seg disse vekstforholdene.

Hva er ledetall gjødsel?

Som en enkel forsikring kan du teste gjødselvannet før du vanner ved å bruke et ledetallmeter. Det måler gjødselmengden i vannet ved at gjødselsaltene øker evnen til å lede strøm i vannet. Et høyere tall betyr dermed sterkere gjødselvann. Typisk ønsker vi et ledetall på 1,5-2 til de fleste vekster.

Hvilke planter skal ikke ha gjødsel?

Surjordsplanter som hortensia, asalea, lyng, hageblåbær og rhododendron bør ikke gjødsles med vanlig hagegjødsel. Til disse plantene anbefales rhododendrongjødsel, som er en organisk gjødsel spesielt tilpasset planter som ikke trives i kalkholdig jord.

Leave a Comment