Hva kan jeg jobbe med hjemmefra?

Dette er i hvert fall de beste jobbmulighetene vi kjenner til som lar seg gjøre hjemmefra.
 • Jobbe hjemmefra for din arbeidsgiver.
 • Freelancer: Du kan jobbe hjemmefra som freelancer.
 • Bli en selger på nett.
 • Blogging på fulltid.
 • Spekulasjon, trading og investering.
 • Starte butikk hjemmefra.
 • Domenespekulasjon.

Hvor finner jeg folk som søker jobb?

Slik finner du ledige jobber:
 • Let på nettsidene til NAV og Finn.
 • Sjekk annonser om ledige stillinger i avisen.
 • Fortell alle du kjenner at du er på jobbjakt.
 • Ta kontakt direkte med bedrifter du kan tenke deg å jobbe hos.
 • Heng opp lapper i nærmiljøet om at du leter etter jobb.

Hva er ekstrajobb?

En ekstrajobb eller side hustle, er vanligvis en jobb der du driver med noe du brenner for eller elsker å holde på med som genererer en supplerende inntekt hjemmefra. Uansett om det er for å spare penger eller investere.

Hva kan jeg jobbe med hjemmefra? – Related Questions

Kan man ha to 100 stillinger?

Du kan ikke ha mer enn 100% stilling hos en og samme arbeidsgiver. Dersom du har mer enn 100% stilling hos samme arbeidsgiver regnes dette som overtid, og overtid er ikke tillatt som en fast ordning. Kommunen vil som regel anses å være en og samme arbeidsgiver.

Kan jeg jobbe 150%?

Det er lov til å jobbe 135 prosent så lenge ikke arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 er overskredet for noen av arbeidsgiverne.

Er det lov å ha 2 jobber?

Se arbeidsmiljøloven § 10-4 (1). Grensene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 tar utgangspunkt i at du har en arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke ulovlig å ha mer enn en arbeidsgiver samtidig. Du kan derfor jobbe mer enn grensene for arbeidstid i kapittel 10, hvis det er fordelt på flere arbeidsgivere.

Kan arbeidsgiver nekte deg å ha en ekstrajobb?

Det enkle svaret på spørsmålet ditt er at en arbeidsgiver ikke bestemmer over fritiden tid og kan derfor ikke nekte deg å ta deg en ekstrajobb utenfor den avtalefestede arbeidstiden. Har du en avtalefestet skift- eller bakvaktordning, kan du heller ikke utføre jobb for en biarbeidsgiver i disse periodene.

Kan man jobbe et annet sted når man har ferie?

Det finnes ingen grense for hvor mange arbeidsgivere du kan jobbe for, eller hvor mange sykepleierstillinger du kan ha. Men du kan ikke jobbe ekstra i ferien, med mindre du er deltidsansatt.

Kan man ha flere arbeidsgivere?

Det er mulig å ha flere arbeidsgivere samtidig. En ansatt står derfor som utgangspunkt fritt til å arbeide hos en annen arbeidsgiver i sin fritid. Men når du har mer enn en jobb er du selv ansvarlig for å oppfylle betingelsene i begge arbeidsavtalene du har inngått.

Hvor mange timer er en 20% stilling?

Hvis for eksempel en 100% stilling utgjør 37,5 timer i uken, blir en 20 % stilling 7,5 timer i uken.

Er det lov å jobbe 12 timer?

Se arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). Så ja, det er i utgangspunktet lovlig å jobbe 12,5 time i løpet av én dag. Men det er ikke lovlig å jobbe så mye uten pauser: Jobber du mer enn 5,5 timer har du krav på minst en pause.

Er det lov å jobbe hver dag?

Alminnelig arbeidstid

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden: 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag) 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

Har man krav på 5 min pause i timen?

Hovedreglene om pauser står i arbeidsmiljøloven § 10-9. Arbeidstaker skal ha minst én pause hvis arbeidstiden er mer enn fem og en halv time. Hvis arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausen eller pausene være til sammen minst en halv time.

Leave a Comment