Hva kan BMI brukes til?

BMI, også kalt KMI (kroppsmasseindeks), uttrykker forholdet mellom vekt og høyde, og er en mye brukt indikator på overvekt og fedme. BMI defineres som kroppsvekten delt på kvadratet av høyden angitt i meter – kilogram per kvadratmeter (kg/m²).

Hvor viktig er BMI?

Fordi BMI ikke skiller mellom muskel- og fettmasse vil veltrente og sunne mennesker kunne slå ut som overvektige på BMI-skalaen. Derfor er det viktig å se BMI i en større sammenheng. Du bør i tillegg måle livvidden og gjennomføre tester som kolesterolnivå og blodtrykk hos legen.

Er BMI til å stole på?

BMI (kroppsmasseindeks) er et mål som egentlig ikke egner seg så godt å bruke på enkeltpersoner. Hvis man har en stor gruppe med 100 personer, og regner ut alle deres BMI, så kan man føle seg tryggere på at det blir omtrent riktig, fordi det er så mange (hos flertallet vil det altså være riktig).

Hva kan BMI brukes til? – Related Questions

Hva er normal vekt for en 14 åring?

Jenters høyde og vekt i forhold til alder
Alder Høyde lav / cm* Vekt middel / kg
14 år 148 50,0**
15 år 151 52,0**
16 år 154 53,0**
17 år 155 54,0**

Hva er normalt å veie når man er 170 cm?

Mange studier viser at BMI-en med lavest risiko ligger omtrent midt i normalvektsområdet – som strekker seg fra BMI 18,5 til 25. Er du 170 høy, betyr det at vekta di ligger mellom 55 og 70 kilo, rundt regnet.

Hva er normalt å veie når man er 160 cm?

Med en høyde på 160 cm vil en vekt mellom 41 – 59 kg regnes for normal. Noen kan bære lettere, andre kan være tyngre uten at det betyr at de har for lav eller for høy vekt.

Hvor mye skal man veie når man er 175?

Det er stor variasjon på normavekt når man er 175 cm høy og 14 år. Alt fra 51 kg til 71 kg betegnes som normalvekt.

Hvor mye skal man veie når man er 180?

Menn
Undervekt Normalvekt (kg)
180 59,1 73,9
181 59,7 74,6
182 60,2 75,3

Hva er en sunn BMI?

BMI: 18 – 25: Du er i en sunn sone. BMI: 26 – 30: Du er litt overvektig. Pass på at du ikke går opp mer i vekt. BMI over 30: Du er i fedmesonen.

Hvor mye veier en 17 åring?

Vekt avhenger av kroppstype, muskelmasse, aktivitet/trening, hvor langt ungdommen har kommet i puberteten og gener. For jenter i alderen 17 år ligger kroppsmasseindeksen i området 17,5 – 24,5. Det tilsvarer en vekt på omtrent50 – 68 kg.

Hva er normalt å veie når man er 10 år?

Det er helt normalt for en 10åring å veie 40 kg. Hvis du har spørsmål om vekt og kropp, så husk at du kan ta en tur innom helsesøster på skolen når som helst og prate om det.

Hva er normalt å veie når man er 173 cm?

Men ett sted mellom 50 kg( nedre grense) og 70 kg er det som er anbefalt.

Når er man tjukk?

BMI være mellom 18,5 og 25. Er du innenfor disse tallene, er du normalvektig. Har du en BMI på mellom 25 og 30, regnes du som overvektig. En BMI over 30 defineres ifølge Helsedirektoratet som fedme.

Hva er normal høyde for en 11 åring?

Gutters høyde og vekt i forhold til alder
Alder Høyde lav / cm* Høyde høy / cm*
8 år 118 139
9 år 123 144
10 år 128 150
11 år 132 156

Hva er normal vekt for en 13 åring?

Normalvekten for jente på 13 år som er 165 cm, er mellom 44 og 61 kg. Normalvekt for en jente på 20, som er 165, er mellom 52 og 67 kg.

Hvor høy kommer jeg til å bli?

For gutter: ((mors høyde + 13 cm) + fars høyde)/2 = forventet høyde +- 8,5 cm. For jenter: ((fars høyde – 13 cm) + mors høyde)/2 = forventet høyde +- 8,5 cm.

Hvor mye veier 1 liter vann?

1 liter er det samme som en kubikkdesimeter, altså en terning med sidekant en desimeter. Vekten av 1 kubikkdesimeter vann er 1 kg.

Hva er normal høyde for en 14 åring jenter?

For jenter på 12 år er det normalt å være mellom 141cm og 165cm høy. For jenter14 år er det normalt å være mellom 151cm og 175cm høy. Hva som er normalt vekt avhenger (selvsagt) av hvor høy man er.

Er 158 cm lavt?

Kortvoksthet, også kalt veksthemning, nanisme, nanosomi og dvergvekst (foreldet betegnelse), er en tilstand hos personer med lav kroppshøyde. I Norge betegnes menn som er lavere enn 161 centimeter, og kvinner som er lavere enn 151 centimeter, som kortvokste.

Leave a Comment