Hva jobbet Guri Melby med før?

Hun var tidligere kunnskapspolitisk talsperson og satt i Stortingets Utdannings- og forskningskomité, men gikk i januar 2020 inn i Stortingets finanskomité og ble finanspolitisk talsperson for Venstre. Den 13. mars 2020 ble Melby ny kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering.

Hvor er Guri Melby fra?

Norsk
Guri Melby / Nasjonalitet

Når har Guri Melby bursdag?

3. februar 1981 (alder 41 år), Orkdal
Guri Melby / Født

Hva jobbet Guri Melby med før? – Related Questions

Hvem er leder for Venstre?

Venstres leder er Guri Melby, opprinnelig fra Orkdal. Nestledere er Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Ledertrioen valgt under landsmøtet 26. september 2020, og Melby etterfulgte Trine Skei Grande som hadde ledet partiet siden 2010.

Hva er Høyre mest opptatt av?

Partiet setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt. Maktbalanse mellom staten og individet har blitt forstått som den ideologiske kjernen i Høyre. Partiet identifiserer seg selv som et borgerlig parti.

Hvem er nestleder i SV?

Kirsti Bergstø (født 1. juli 1981 i Rana i Nordland) er en norsk politiker (SV). Hun er nestleder i Sosialistisk Venstreparti (SV) fra mars 2017 og var stortingsrepresentant for Finnmark 2013–2017. Ved Stortingsvalget 2017 var hun SVs førstekandidat i Finnmark, men ble ikke gjenvalgt.

Hva vil Frp oppnå?

Fremskrittspartiet støtter frihandel, ønsker et løsere regulert arbeidsmarked og vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå. Partiet stiller seg ikke udelt negativt til vekst i offentlig sektor, men mener at den må holdes lavere enn veksten i privat sektor.

Hva er Venstre politikk?

Venstresiden er en fløy i politikken der de tilhørende partiene eller personer har visse politiske fellestrekk. Fellestrekket mellom ideologier på venstresiden er et mål om høyere grad av sosial likhet og egalitarisme mellom innbyggerne i et samfunn.

Hvem er leder i Rødt?

Bjørnar Moxnes (født 19. desember 1981 i Oslo) er en norsk politiker som siden 2012 har vært leder for partiet Rødt. Han ble også partiets første stortingsrepresentant i 2017.

Hva mener Rødt?

Ifølge stiftelseserklæringen arbeider Rødt for «et samfunn hvor frihet, økonomisk rettferdighet, internasjonal solidaritet og hensynet til naturen er satt i sentrum».

Hva heter de eldste partiene i Norge?

Norske politiske parti voks fram etter at parlamentarismen vart innført i 1884. Venstre var det første norske partiet, medan Høgre følgde like etter.

Hva SV står for?

SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti». SVs ungdomsorganisasjon er Sosialistisk Ungdom (SU).

Hva mener Sp?

Senterpartiets verdigrunnlag

Motstand mot økonomisk liberalisering og frie markedskrefter. Desentralisering av eiendomsrett, makt, bosetning og kapital. Større likestilling mellom ulike grupper i samfunnet.

Hva står AP for?

Arbeiderpartiet (Ap), tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA), er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet er det største partiet i Norge, målt i antall medlemmer og oppslutning ved stortingsvalget i 2021.

Leave a Comment