Hva jobber Yngve Slyngstad med nå?

Hva tjener sjefen for Norges Bank?

Wolden Bache har en årslønn på 2.416.000 kroner, viser åremålsavtalen som E24 har fått innsyn i. Til sammenligning hadde Olsen en årslønn på 2.592.843 kroner i 2021. Hun er med det dårligere betalt enn samtlige av lederne i Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, som ligger under Norges Bank.

Hvor mange jobber i Oljefondet?

Fondet får også stabile renteinntekter fra lån til land og selskaper. Vi er 550 ansatte fra 33 nasjoner, med kontorer i Oslo, London, New York, Singapore og Shanghai. Den globale tilstedeværelsen knytter oss tettere til markedene vi investerer i og skaper sterkere bånd til partnere i ulike deler av verden.

Hvem forvalter Oljefondet?

Forvalter fondet. Oppdraget er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner.

Hva jobber Yngve Slyngstad med nå? – Related Questions

Hvilke fond er best 2022?

Topp 10 fond hittil i 2022
  • 1- DNB Teknologi A.
  • 2- DNB Global Indeks A.
  • 3- KLP AksjeGlobal Indeks.
  • 4- Alfred Berg Gambak.
  • 5- Eika egenkapitalbevis.
  • 6- BlackRock Global Funds – World Technology Fund A2.
  • 7- DNB Miljøinvest A.
  • 8- Storebrand Renewable Energy S.

Hvor mye penger har Norge akkurat nå?

Statens pensjonsfond
Eier(e) Finansdepartementet
Land Norge
Forvaltningskapital 10 000 000 000 000 NOK (oktober 2019)
Nettsted Offisielt nettsted (en) · Offisielt nettsted (no)

Hvem har vedtatt loven om Statens pensjonsfond?

Vedtak i korthet

Odelstinget har mot Fremskrittspartiets stemmer vedtatt lov om Statens pensjonsfond. Statens pensjonsfond etableres med utgangspunkt i Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet.

Hvor får Oljefondet pengene fra?

Ved utgangen av første halvår 2022 var fondets markedsverdi 11 657 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 6 327 milliarder kroner. 3 265 milliarder av fondets verdi var netto tilførsel fra staten og 2 066 milliarder kom fra svingninger i kronekursen.

Hvor mye eier hver nordmann i Oljefondet?

Opp 1000 milliarder

Dele ut 2,2 millioner kroner til hver enkelt nordmann.

Hvem startet Oljefondet?

Hermod Skånland, daværende visesentralbanksjef, ledet Tempo-utvalget som foreslo å opprette et petroleumsfond i 1983. Hermod Skånland, visesentralbanksjef 1971-1985, sentralbanksjef 1985-1993.

Hvor mye tjener sjefen for Oljefondet?

Har tjent mest i årevis

I 2021 hevet han en lønn på 8,2 millioner kroner. Til sammenligning hadde Oljefondsjef Nicolai Tangen 6,3 millioner kroner i årslønn. I 2019 var Johnsens lønn på nesten 7,9 millioner kroner, mens daværende Oljefondsjef Yngve Slyngstad hadde en lønn på 6,7 millioner kroner.

Hvor mye tjener Norge på olje og gass?

Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 1 169 milliarder kroner i 2022 og 1 384 milliarder kroner i 2023. Anslaget for 2022 er om lag 881 milliarder kroner høyere enn statens netto kontantstrøm i 2021. Dette skyldes i hovedsak høyere anslag for olje– og særlig gasspriser.

Hvor mye tjener Oljefondet hver dag?

Så sent som ved inngangen til 2013 var Oljefondets verdi på rundt 3.800 milliarder kroner. Med en verdi på 12.000 milliarder kroner tilsvarer Oljefondets verdi rundt 2,4 millioner kroner per person i Norge i dag.

Hvor mye tjener staten på gass?

Statens inntekter fra olje og gass i 2021 var på rundt 830 milliarder kroner, som var ny rekord, påpeker Nordea Markets. Oljefondet er for tiden verdt rundt 12.000 milliarder kroner.

Hvor mange prosent av Apple eier Oljefondet?

På sjette plass finner man IT-giganten Apple Inc. Det norske folk eier gjennom Oljefondet 0,71 prosent av selskapet, hvilket tilsvarer knapt 12,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 6,5 millioner av selskapets 921 millioner aksjer.

Hva eier Norge i utlandet?

Slik er fondet investert

Fondet eier en andel i mer enn 9 000 selskaper over hele verden – blant andre Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,3 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Hvem eier Oxford Street?

73-89 Oxford Street, London.

Norges Bank Real Estate Management har kjøpt 100 prosent eierinteresse i 73-89 Oxford Street i London for 276,5 millioner pund, tilsvarende rundt 2,9 milliarder kroner. 73–89 Oxford Street i London. Foto: Great Portland Estates plc.

Hvor mye aksjer eier Oljefondet?

Fondets eierandeler i aksjemarkedene

Aksjeinvesteringene består av eierandeler i mer enn 9 000 selskaper over hele verden. I gjennomsnitt eier fondet 1,3 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen per 30. juni 2022.

Er det mulig å investere i Oljefondet?

Lag en langsiktig plan, og hold deg til den

Oljefondet har et evighetsperspektiv på investeringene. Investeringsstrategien sier at inntil 70 prosent av fondet skal plasseres i aksjer og inntil 30 prosent i obligasjoner, samt noen prosenter i eiendom og infrastruktur.

Har Oljefondet aksjer i Pfizer?

Ved nyttår satt Oljefondet på over 150 milliarder kroner i aksjer i noen av de store selskapene som jobber med coronavaksiner, inkludert Pfizer, Astra Zeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck og Moderna. Av dette utgjør Pfizeraksjene en beholdning på nær 20 milliarder kroner.

Leave a Comment