Hva heter alle fylkene i Norge?

Det nye kartet. Norges elleve fylker fra 2020 er Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Det betyr at sju av dagens fylkesnavn forsvinner: Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Hva heter de 19 fylkene i Norge?

Fakta om fylkene (2018, gammel fylkesinndeling)
Fylke Areal km² Innbyggere (2018)
Østfold 4182 295 420
Akershus 4918 614 026
Oslo 454 673 469
Hedmark 27 397 196 966

Hvor mange fylker i Norge i 2022?

Fra 1. januar 2024 vil det være 15 fylker i Norge, i og med at Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark fylker ble vedtatt oppløst 14. juni 2022. Det er i hovedsak to typer myndigheter i fylkene: fylkeskommunen, som har folkevalgt politisk ledelse, og Statsforvalteren, som er statens regionale representant.

Hva heter alle fylkene i Norge? – Related Questions

Hva er det minste fylke i Norge?

Oslo er fremdeles det minste fylket i Norge med sine 454 km².

Er Oslo et eget fylke?

Oslo er ikke en del av Viken fylke, men er både kommune og eget fylke.

Hvor mange fylker har vi nå?

Fra 1.1. 2020 er det 11 fylker i Norge.

Hvor mange kommuner er det?

Fra 1930 har antall kommuner minsket gjennom kommunesammenslåinger slik at det pr. 1. januar 2020 er det 356 kommuner i Norge.

Hva het fylkene før?

1919: Betegnelsene amt og amtsting blir endret til fylke og fylkesting. 1961: Stortinget vedtar en egen lov om fylkeskommuner.

Hvor mange byer finnes det i Norge?

På bakgrunn av dette har Norge ved årsskiftet 2021/2022 i alt 108 byer hvorav 46 var administrative byer (bykommuner) frem til 1992, mens det for de 62 andre byene er vedtatt bystatus ved kommunalt egetvedtak senere.

Hva er Norges 5 største by?

Norges 100 største tettsteder
Nr Tettsted Folkemengde
2 Bergen 265 470
3 Stavanger/Sandnes 229 911
4 Trondheim 191 771
5 Fredrikstad/Sarpsborg 117 663

Hva er verdens 10 største byer?

 • Tokyo, Japan. 2010. 36 932 800.
 • Seoul, Sør-Korea. 2008. 24 746 300.
 • Delhi, India. 2010. 21 935 100.
 • Mexico City, Mexico. 2010. 20 116 800.
 • São Paulo, Brasil. 2010. 19 649 000.
 • Shanghai, Kina. 2010. 19 554 100.
 • Mumbai, India. 2010. 19 422 000.
 • New York, USA. 2010. 18 897 100.

Hvem er de 5 største byene i Norge?

Her er listen over de største byene i Norge:
 • Oslo 626 953.
 • Bergen 268 926.
 • Trondheim 180 280.
 • Stavanger 129 585.
 • Kristiansand 84 710.
 • Fredrikstad 76 932.
 • Tromsø 71019.
 • Sandnes 70948.

Er Gøteborg større enn Oslo?

Göteborg hadde 587 549 innbyggere i 2021, mens byregionen Stor-Göteborg hadde 1 049 592 innbyggere i 2021. Göteborg ble anlagt på initiativ av Gustav II Adolf og fikk bystatus i 1621. Göteborg er Nordens femte største by etter Stockholm, København, Helsingfors og Oslo.

Hva er Norges nordligste fylke?

Nord-Norge er fellesnavn for de to nordligste fylkene i Norge: Nordland og Troms og Finnmark.

Er Trondheim større enn Oslo?

Dette er Norges 20 største byer:

Oslo (1 043 168) Bergen (265 470) Stavanger/Sandnes (229 911) Trondheim (191 771)

Hva skal til for å bli en by?

Kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen har bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse. ordet by har to betydninger. I dagligtale brukes det om de mer eller mindre vel avgrensede tettsteder som har en viss størrelse og karakter.

Hva er den største byen i Europa?

Europas største byer
By Land Innbyggere
Madrid Spania 3 255 944
Kyiv Ukraina 2 797 553
Roma Italia 2 318 895
Paris Frankrike 2 138 895

Hvilken region er minst befolket i Norge?

Utsira er en øy og en kommune i Rogaland. Den ligger ute i Nordsjøen, utenfor Karmøy, 18 km vest for Haugesund. Kommunen er Norges minste målt i folketall, og nest minste i areal (etter Kvitsøy).

Hva er Nordens største by?

Stor-Stockholm er Nordens største by med 2,2 millioner innbyggere, etterfulgt av Stor-København med 1,3 millioner. Stor-Oslo og Stor-Helsinki har henholdsvis 1,2 millioner og 1,1 millioner innbyggere.

Leave a Comment