Hva handler HVA VIL FOLK SI?

Hva ville folk si?

Hva vil folk si er et rørende og intenst drama om det vanskelige forholdet mellom en far og en datter. Det er fortellingen om en ung jente som må finne sin egen vei. Nisha spilles av 18 år gamle Maria Mozhdah som gjør sin første store filmrolle.

Hva slags sjanger er HVA VIL FOLK SI?

Drama
Hva vil folk si / Sjanger

Dramafilm er en filmsjanger som for det meste omhandler mellommenneskelige og følelsesmessige forhold.

Wikipedia

HVA VIL FOLK SI alder?

Passer fra 12 år. 16 år gamle Nisha lever et dobbeltliv. Hjemme med familien er hun en pakistansk datter, mens ute med venner er hun en vanlig norsk ungdomsjente.

Hva handler HVA VIL FOLK SI? – Related Questions

HVA VIL FOLK SI ære og skam?

Hva vil folk si er en hardtslående og gripende fortelling om skam, ære og det å slites mellom to ulike kulturer. Filmskaper Iram Haq ble selv sendt fra Norge til Pakistan mot sin vilje som tenåring, vonde erfaringer som har inspirert handlingen i filmen.

HVA VIL FOLK SI sosial kontroll?

Hva vil folk si, av Iram Haq, er en film som provoserer og skaper debatt. Settingen er sosial kontroll utøvd mot en ung jente i en norsk-pakistansk familie, som vil gå sine egne veier. Den har elementer som også er gjenkjennelige og generelle for hva som kan ramme den som går på tvers av normer og regler i sitt miljø.

Hva vil folk si bakgrunn?

Boken handlet om en pakistansk norsk jente med innvandrer bakgrunn som prøver å være den perfekte pakistanske datteren hjemme. Men med venner bare en vanelig norsk ungdom.

Hva vil folk si negativ sosial kontroll?

Hva er negativ sosial kontroll? Negativ sosial kontroll forstås som press, oppsyn, trusler eller tvang som systematisk begrenser noen i sin livsutfoldelse eller gjentatte ganger hindrer dem i å treffe selv-stendige valg om eget liv og egen fremtid.

Hva er Familieære?

Veldig enkelt forklart kan det være sånn at hvis noen i familien gjør noe som ikke oppfattes som ærbart mister alle i hele familien sin ære også.

Hvor viktig er ære i dag?

I moderne, mer individualiserte samfunn, vil ære være en mer individuell sak, som ikke vil påvirke personene rundt i like stor grad. Mens ære i tidligere tider var svært viktig, og noe man kunne fradømmes ved rettslig dom, er begrepet i dag mye mindre fremtredende i vestlige samfunn.

Hva betyr ære i dag?

I ordboka blir ære definert som både “respekt”, “verdighet”, “berømmelse” og “beundring”.

Hva gir ære?

Ære er et begrep som brukes av mange mennesker og kulturer om den åndelige verdien til en person, en familie eller en annen gruppe folk. Alle kjente samfunn har en eller annen form for æresbegrep. Æren er ofte knyttet til eiendom, bragder, status eller posisjon. Det motsatte av ære er skam eller vanære.

Hvorfor var ætt viktig?

I dette ættesamfunnet var ære en stor del av samfunnets verdier. Det å holde æren sin ved like var veldig viktig for høvdingene som ledet ættene. Ære var den viktigste rettesnoren for adferden til menneskene i det norrøne samfunnet samt å ta vare på ætten. Kvinner hadde ingen egen ære, men levde på æren til sine menn.

Hva var viktig for vikingene?

Jakt og fangst viktig

– Jakt og fangst var svært viktig for vikingene. Men ikke primært for å skaffe mat. Redskaper, våpen, utstyr og eksklusive gjenstander, laget av de beste håndverkerne, var helt sentralt for å bytte til seg andre ting man trengte. Det var store sosiale forskjeller.

Hvordan få ære i vikingtiden?

Da var ofte ens evne til å forsvare sin plass, både fysisk og sosialt, et viktig element i kampen om ære og status. Kvinner ble ofte omtalt som ærens voktere. De hevnet sjeldnere enn menn med våpen i hånd, men gjennom egging kunne de sine ektemenn eller mannlige slektninger til å forsvare sin og sin families ære.

Hva kalte vikingene Norge?

I løpet av vikingtiden endret samfunnene i Skandinavia seg drastisk. Om lag 20 hedenske høvdingseter ble gradvis samlet til et kristent kongedømme kalt Norge mot slutten av perioden. Med kristendommen ble landet en del av et europeisk fellesskap.

Hvor høy er en viking?

De var alle kraftig bygd og hadde en gjennomsnittshøyde på 176 cm. Til sammenligning var gjennomsnittshøyden på angelsakserne 172 cm på den tiden.

Hvor i Norge var vikingene?

Norske vikinger var mest aktive i nordveg og vesterveg. Nye områder ble bebygd nordover norskekysten, vestover til Island, Færøyene, Shetland, Orknøyene, Skottland og Irland. Senere også Grønland og Vinland (Amerika).

Hvorfor hadde vikingene langt hår?

For kvinnene var det i vikingtiden vanlig med langt hår. Vanligst var fletter hengende nedover ryggen eller samlet rundt eller oppå hodet. De kunne også samle håret i en stor knute i nakken eller slå en knute på det lange håret. Pynt som smykker, bånd og hårnett holdt frisyren på plass.

Finnes det vikinger i dag?

2000 nordmenn er “vikinger

I dag anslås det at nærmere 2000 nordmenn er medlem av et vikinglag og jevnlig deltar på samlinger. Der de kler seg opp i fullt vikingutstyr, praktiserer eldgamle håndverk og lager mat som vikingene gjorde det for over tusen år siden.

Leave a Comment