Hva gjør maritim elektriker?

En maritim elektriker, også kalt skipselektriker jobber innen maritime anlegg, som arbeider på skip, plattform eller i annen skipsrelatert industri. Som maritim elektriker er du fagarbeider, og skipets fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter.

Hvor mye tjener en elektriker i året?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned.

Hvor mye tjener en energimontør i året?

Kva kan ein forvente i lønn i dette yrket? – Her i Spordrift er grunnlønna 460 000 kroner i året, utan tillegg. Beredskapstillegget er på ca. 100 000 kroner i året.

Hva gjør maritim elektriker? – Related Questions

Hva regnes som lav lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1. juli 2021):
  • For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
  • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021]
  • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva er høy lønn i Norge?

i 2021 var 50 790 kroner. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 610 000 kroner. Mange vil oppleve at gjennomsnittet virker høyt.

Tabell 1. Månedslønn. Median og gjennomsnitt for radiografer og finansmeglere. 2021. Kroner.

Median Gjennomsnitt
3211 Radiografer mv. 47 890 47 850
3311 Finansmeglere 74 540 104 330

Hvor mye tjener en montør?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Som ferdigutdannet industrimontør er begynnerlønnen på 500.000 kroner.

Hva tjener Energioperatør?

Lønn
  • Energikontrolloperatører: 723 000kr / år.
  • Andre sikkerhetsarbeidere: 422 520kr / år.
  • Automatikere: 603 480kr / år.
  • Automatikere (lærlinger): 304 920kr / år.

Kan energimontør jobbe som elektriker?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Elektrikerfaget og energimontørfaget bygger på samme vg1 og vg2, så du er kvalifisert for å være lærling i begge fagene. Det du kan få er en avkortning i læretida for å bli elektriker etter at du har tatt fagbrev som energimontør .

Hvor jobber en energimontør?

Hvor jobber energimontører ? Energimontøren kan jobbe innen bedrifter som sikrer strømlevering eller reparasjoner til industrien, eller i annen privat eller offentlig sektor. Du kan også jobbe ved selve energiverkene, kraftstasjoner eller i Jernbaneverket.

Hvor mye tjener en signalmontør?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Det varierer veldig, men grunnlønnen er som regel mellom 500 000–600 000 kroner i året før tillegg.

Hvor mye tjener en elektro ingeniør?

Hva tjener en elektronikkingeniør? En elektronikkingeniør tjener i snitt 712 080 kroner per år i privat sektor. Med to år ekstra på skolebenken få du derimot 856 200 kroner i snitt per år du jobber.

Hvor mye tjener man som rørlegger?

Hva tjener en rørlegger? Snittlønnen for en rørlegger er på 518 400 kroner i året (SSB 2021).

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener en snekker?

444.000,- i året. Dette tallet er hentet inn fra Statistisk sentralbyrå, og samlet inn i 2019. Det er et mediantall, som vil si et slags gjennomsnitt “på midten”, det som er vanligst å tjene for snekkere.

Hvor mye tjener en murer i året?

En vanlig lønn for en murer ligger på rundt 500.000 kroner i året. Dette sier likevel lite om hvor mye det vil koste deg å få et murerfirma til å pusse opp, renovere eller overhale et bad, eller utføre andre arbeider i hjemmet. Det sier også lite om hvilke andre kostnader du må regne med i tillegg.

Hvor mye tjener en tømrer?

– Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hvor mye tjener en maler?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Det vanligste er nok rundt 230 kroner i timen, så man kan forvente en årslønn på et sted mellom 450 000 og 500 000 kroner. Og det er velfortjente penger!

Hvor mye tjener en butikkansatt i timen?

Minstelønnssatser
Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn
Lønnstrinn 1 26 574 163,53
Lønnstrinn 2 26 712 164,38
Lønnstrinn 3 (25 år) 27 050 166,46
Lønnstrinn 4 27 958 172,05

Hvor mye tjener du på Mcdonalds?

Medarbeidere over 20 år har en begynnerlønn på kr. 156,03 per time + tillegg. For medarbeidere under 18 år varierer lønnen fra kr. 101,98- 111,98 per time (avhengig av alder) + tillegg.

Leave a Comment