Hva gjør man når man ikke har fastlege?

Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Hva koster det å gå til fastlegen?

Egenandeler og frikort
Lege Egenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner

Hvor mye koster en full helsesjekk?

Ordinær medlemspris er kr 1 584, og inkluderer blant annet labprøver og EKG.

Hva gjør man når man ikke har fastlege? – Related Questions

Når begynner man å betale hos legen?

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt og fysioterapeut, samt for enkelte medisiner og medisinsk utstyr på blå resept. For barn er all tannbehandling gratis til og med det året de fyller 18 år.

Hvor mye koster egentlig en legetime?

Det stemmer at fastlegen koster en egenandel etter fylte 16 år. For en legetime på 20 minutt koster det 212 kr (i 2020).

Hvem betaler fastlege?

Kommunen betaler ut basistilskot til fastlegane per registrert person per år på legens liste. Utbetalingane er basert på rapportar frå fastlegeregisteret. Rapportane viser talet på innbyggarar på listene (listeinnbyggarar), og dannar grunnlaget for utbetalinga av basistilskotet til legane.

Hvor mye kan en fastlege tjene?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvor mye koster en pasientliste?

Fastlegen din får 442 kroner i året for å ha deg på pasientlisten sin – uten at du nødvendigvis har vært på legetime. I tillegg kommer det du betaler på konsultasjon, og det folketrygden finansierer.

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?

Kan jeg til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å til en annen fastlege.

Kan man stå på venteliste hos flere fastleger?

Man kan bare stå på én venteliste av gangen. Når fastlegen har fått ti ledige plasser, åpnes pasientlista. Da skjer byttet automatisk fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til pasienter som har som har stått på venteliste, informerer helsenorge.no.

Hvordan fungerer fastlegeordningen?

Legene mottar betaling per innbygger på listen (percapitatilskudd) fra kommunen. I 2019 utgjorde dette tilskuddet 499 kroner per pasient per år. I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra HELFO etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Maksimalt antall innbyggere per lege er 2 500.

Hva koster privat fastlege?

Prisen kan variere mellom 350 kr til over 1000 kr, avhengig av tidsbruk. I tillegg kan det komme betaling for blodprøver og andre undersøkelser, eksempelvis EKG.

Hva kan jeg snakke med fastlegen om?

Med fastlegen kan du prate om alt du har av fysiske og psykiske plager. Det er gratis å gå til fastlegen fram til du er 16 år. Du kan selv ta kontakt for time. Utenfor fastlegens åpningstid og ved behov for rask legehjelp kan du ringe legevakten.

Hvilken lege skal jeg velge?

6 steg for å finne en god fastlege
  1. Spør familie, venner og kjente. Det første du kan gjøre er å spørre familie, venner og bekjente hvem som er deres favoritt-fastleger.
  2. Sjekk hva andre pasienter mener.
  3. Undersøk legekontoret.
  4. Sjekk tilgjengelighet.
  5. Møt fastlegen personlig.
  6. Bytt fastlege dersom du er misfornøyd.

Hvor mange står uten fastlege?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere i dag mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Kan lege nekte å henvise?

Allmennlegen kan altså ikke la være å henvise en pasient til fornyet vurdering ut fra utenforliggende hensyn. Pasienter har rett til å be om fornyet vurdering hos offentlige virksomheter og hos private virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter, se § 2-4 første ledd jf.

Hva kan legen ta betalt for?

Betaling for annet enn konsultasjonen
  • Resept, sykmelding, rekvisisjoner og henvisninger.
  • Tillegg for smitteprofylakse.
  • Tillegg for forbruksmateriell.
  • Informasjon og kvittering.

Hvem trenger ikke å betale egenandel hos fastlegen?

De aller fleste personer må betale en egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlege i Norge. Bare noen få grupper er unntatt denne regelen, blant annet barn under 16 år, gravide på svangerskapskontroll og personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav.

Når legen ikke tar deg på alvor?

Dersom et møte ikke fører til endringer kan du sende en skriftlig klage til legekontoret. Ombudet kan bistå deg med dette. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Hvis det er aktuelt kan du ringe 800 HELSE (800 43 573), eller gå inn på hjemmesiden www.helse.norge.no.

Leave a Comment