Hva gjør man når iPhone har låst seg?

Hvis iPhone ikke reagerer og du ikke kan slå den av eller på, kan du prøve å tvinge den til å starte på nytt.
 1. Hold inne og slipp deretter raskt volum opp-knappen.
 2. Hold inne og slipp deretter raskt volum ned-knappen.
 3. Trykk på og hold inne sideknappen.
 4. Slipp sideknappen når Apple-logoen vises.

Hvordan låse opp skjerm?

Angi eller endre en skjermlås

Hvordan fjerne låst skjerm på iPhone?

Sveip ned fra øvre høyre hjørne av skjermen for å åpne Kontrollsenter. Trykk på Lås i stående retning-knappen for å forsikre deg om at låsen er slått av.

Hva gjør man når iPhone har låst seg? – Related Questions

Hvordan unngå at skjermen låser seg?

Slik holder du liv i Androidskjermen

Gå til Google Play og last ned appen Screen On. Installer appen på telefonen. Appen kommer med en widget som du må aktivere, og så holder den liv i skjermen.

Hvordan ta vekk Autolås?

Vil du ikke at mobilen din skal låse seg automatisk etter en viss tid (anbefales) kan du slå av Autolås-funksjonen. Gå til Innstillinger -> Generelt -> Autolås og velg «Aldri».

Hvordan åpne en iPhone som er låst?

Hold inne den aktuelle knappen for iPhonen og koble iPhone til datamaskinen umiddelbart. Ikke slipp knappen. Hold inne knappen til du ser skjermbildet for gjenopprettingsmodus på iPhonen. Deretter kan du slippe knappen.

Hvordan slå av låst skjerm på iPad?

Skjermrotasjon på iPad
 1. Sørg for at Roteringslås er slått av: Sveip ned fra høyre hjørne øverst på skjermen for å åpne Kontrollsenter. Deretter trykker du på knappen for Roteringslås for å forsikre deg om at funksjonen er slått av.
 2. Vend iPaden sidelengs.

Hvordan slå av iPad som har låst seg?

Trykk og hold på knappen øverst til skyveknappen for å slå av vises. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av. Hvis enheten er fryst eller ikke reagerer, kan du framtvinge omstart av enheten. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på knappen øverst inntil du ser Apple-logoen.

Hvordan få åpnet låst iPad?

iPad har låst seg

Hvis iPad-en ikke reagerer når du berører skjermen, må du tvinge den til omstart. Dette vil ikke slette dataene på enheten. Trykk og hold inne Dvale/våkne- og Volum ned-knappene samtidig i minst 10 sekunder til du ser Apple-logoen.

Hvordan slå av Aktiveringslås på iPad?

Slik fjerner du Aktiveringslås
 1. Gå til www.iCloud.com/find.
 2. Logg på med Apple-ID og passord.
 3. Klikk på Alle enheter øverst.
 4. Velg enheten du vil fjerne fra iCloud.
 5. Klikk på Fjern fra konto.

Hvordan Re starte iPad?

Hold inne toppknappen og Hjem-knappen samtidig. Slipp begge knappene når Apple-logoen vises.

Hvor lenge holder en iPad?

Apple selv sier deres iPhone, iPad og Apple Watch har en estimert levetid på tre år. For Mac og Apple TV anslår selskapet fire års levetid.

Hvordan resette iPad Air?

Slik tilbakestiller du iPhone, iPad eller iPod touch til
 1. Trykk på Innstillinger > Generelt > Overfør eller tilbakestill [enhet] Trykk deretter på Slett alt innhold og alle innstillinger.
 2. Skriv inn sikkerhetskoden og Apple-ID-passordet hvis du blir bedt om det.
 3. Vent til enheten er slettet.

Hvordan aktivere en iPad?

Slik konfigurerer du en iPad, iPhone og iPod Touch.
 1. Slå på enheten.
 2. Hvis du har en annen enhet med iOS 11 eller nyere, bruker du Hurtigstart.
 3. Aktiver enheten.
 4. Konfigurer Face ID eller Touch ID, og opprett en kode.
 5. Gjenoprett eller overfør informasjon og data.
 6. Logg på med Apple-ID.
 7. Konfigurer Siri og andre tjenester.

Hvordan låse iPad for barn?

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og slå på Begrenset tilgang. Trykk på Kodeinnstillinger, og trykk deretter på Angi kode for Begrenset tilgang. Tast inn en kode, og tast den deretter inn på nytt. Herfra kan du også slå på Face ID eller Touch ID som en måte for å avslutte en Begrenset tilgang-økt på.

LES OGSÅ  What famous quote did Pablo Escobar say?

Hvordan få barnesikring på iPad?

Foreldrekontroll. Apple har egne innstillinger for å begrense eller sperre tilgang til bestemte apper og funksjoner på iPad eller iPhone under noe som kalles for «Restriksjoner» – også kjent som foreldrekontroll. Gå til Innstillinger > Generelt > Restriksjoner. Trykk på Aktiver restriksjoner for å skru på funksjonen.

Hvordan åpne telefonen når man har glemt koden?

Når du har prøvd å låse opp telefonen flere ganger, ser du «Har du glemt mønsteret?». Trykk på Har du glemt mønsteret? Skriv inn brukernavnet og passordet for Google-kontoen du har lagt til på telefonen tidligere. Tilbakestill skjermlåsen.

Når mobilen har låst seg?

Start telefonen på nytt

Hvis telefonen fryser med skjermen på, holder du inne av/på-knappen i omtrent 30 sekunder for å starte den på nytt.

Leave a Comment