Hva gjør man med husbukk?

Tips og råd
 1. Mistenker du husbukk bør du straks kontakte ditt forsikringsselskap eller et skadedyrfirma.
 2. Pass på å ha en forsikring som dekker husbukk.
 3. Man kan bekjempe et husbukkangrep på en bygning ved å fjerne angrepet trevirke og brenne det, gasse bygningen eller sprøyte angrepet trevirke med egnet sprøytemiddel.

Hvordan bli kvitt trebukk?

Det er flere måter å bekjempe husbukk på:
 1. Bytte ut treverk. I noen tilfeller er det mulig å bytte ut angrepet treverk med treverk som er bestandig mot husbukk.
 2. Gassing av husbukk. Gassing av husbukk er dyrt og kan bare utføres av spesialutdannet fagpersonell.
 3. Insektmidler mot husbukk.
 4. Oppvarming av treverk.

Hvordan bli kvitt borebiller i hus?

Hvordan bekjempe stripet borebille?
 1. Reduksjon av fuktighet. Et hus med angrep av stripet borebille vil oftest ha et problem med fukt.
 2. Bruk av kulde. Angrepne gjenstander som lagres på et uoppvarmet sted kan bare kuldebehandles på sommeren.
 3. Bruk av varme.
 4. Behandling med kjemikalier.

Hva gjør man med husbukk? – Related Questions

Er borebille skadedyr?

Billene kan gjøre alvorlig skade, særlig på eldre hus og møbler. “Markhull” i treverk og møbler er som oftest forårsaket av disse billene. Borebiller har mange lokale navn som, Mit, Mott og Mår. Disse er vanlige skadedyr langs kysten av Telemark, Sørlandet og opp mot Vestlandet.

Hvordan oppdage borebiller?

Dersom du vet hva du skal se etter er det lett å oppdage stripet borebille. Treverk som er angrepet vil ha sirkelrunde hull mellom 1-2 mm brede. Under treverket vil det være ganger på kryss og tvers. Det kan også drysse lyst boremel ut av hullene i treverket.

Er borebille farlig?

Borebillene er imidlertid avhengige av at det finnes mye fuktighet, og noen må også ha råte. De tre vanligste borebillene som kan gjøre stor skade er råteborebille, myk borebille og ikke minst stripet borebille. Husbukken kan også gjøre alvorlig skade på trevirke i hus, men den er ikke like vanlig.

Hvordan bli kvitt Brødbille?

Bekjempelsen består i å oppspore de varene hvor brødbillen formerer seg og uskadeliggjøre formeringsstedet ved å fjerne dette eller varme varene til 60 °C i 10 minutter (gjennomvarming), eller frysing i fryseboks (-20 °C) i et par døgn. Alle varer i matskapet må kontrolleres for å se om billene har spredt seg.

Hvordan bli kvitt Museumsbille?

Støvsuging eller feiing for å fjerne matkilden i form av døde insekter vil være beste metode både for forebygging og bekjempelse. I de tilfeller der museumsbillene har gjort skade på tekstiler, vil det beste være å riste klærne ute eller vaske dem.

Hva kan du gjøre for å forebygge skadedyr?

Her følger noen generelle tips for hvordan du kan forhindre at skadedyr trives i dine omgivelser:
 1. Reduser fuktigheten. Skadedyr har vansker med å overleve når det blir for tørt i omgivelsene.
 2. Fjern matkilder.
 3. Hold skadedyrene ute.
 4. Fjern skjulesteder innendørs.
 5. Reduser oppholdssteder utendørs.
 6. Vær oppmerksom ved reise.

Hvordan bli kvitt larver?

7 nyttige anbefalinger for å bli kvitt larver på planter
 1. Tiltrekk fugler til hagen eller frukthagen din.
 2. Dra nytte av andre dyr.
 3. Bruk andre planter som forsvar mot larver.
 4. Spray et organisk insektmiddel for å bli kvitt larver på planter.
 5. Plasser feller for larver på planter.
 6. Bruk hjemmeremedier.

Når er rotter aktive?

Rotter er mest aktive om natten og det kan derfor være vanskelig å oppdage aktivitet av rotter. Se derfor etter spor av flekker, ekskrementer, bitemerker på kabler / isolasjon / plastikkrør enn å se etter selve rottene.

Hvor oppholder rotter seg?

Brunrotta kommer sannsynligvis fra området rundt Det kaspiske hav i Asia. I Norge finner vi den inne i hus, frittlevende ute, samt nede i kloakksystemene.

Hvilken lukt liker ikke rotter?

Bruk lukt og lyd

– For å forebygge at musene kommer inn, er det mange som legger ut midler med mynte, en lukt gnagerne avskyr.

Hvordan høres rotter i veggen ut?

hvordan kan du vite om du har rotter i hus? – Du hører gjerne lyden av tassing og gnaging fra gulv, vegger og tak. Hvis dyret er inne i selve boligen finner du gjerne avføring, pluss at du ser merker etter gnaging, sier Arnulf Soleng, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Kan rotter angripe mennesker?

De går typisk etter frukt, grønt og korn, men det kan nok forekomme at de angriper andre dyr, som fugler. Men det kan jo også ha vært et tilfelle om kamp om maten, sier Soleng. Rotter er ikke farlige for mennesker som hovedregel, men de kan bite hvis de er trengt opp i et hjørne og er redde.

Hva dreper rotter?

Bekjempelse
 • Rottefella er det mest effektive hjelpemiddelet for bekjempelse. Oppdager du angrep anbefales det å sette ut mange feller.
 • Gift kan settes ut i åtestasjoner, men kan forårsake kraftig lukt dersom rottene kommer seg inn i veggen og dør der. Det er ikke lov å sette ut ubeskyttet gift.

Hvordan skremme bort rotter?

En av de kommersielle alternativene for fjerning av rotter og mus i hjemmet er bruk av ultralyd, en elektronisk enhet som kobles i stikkontakten for å skremme bort gnagerne. Kontinuerlig ultralydutslipp forårsaker i teorien irritasjon for gnagerne, som gjør at de ikke vil oppholde seg i området der lyden er.

Hvor kaster man døde rotter?

Døde dyr kastes i restavfallet. Er det veldig mange mus og rotter, er gift som regel den beste løsningen, selv om det innebærer en viss risiko. For det første lokker giften til seg både rotter og mus, og derfor skal den ikke brukes hvis det bare er snakk om noen få dyr.

Kan mus gnage seg gjennom veggen?

De gnager for å komme til mat ved f. eks. å gnage seg gjennom emballasje eller for å prøve å komme seg gjennom en vegg. En husmus har vanligvis en aksjonsradius på bare noen få meter fra bolet sitt.

Leave a Comment