Hva gjør Face2face?

I Face2face har vi fokus på din personlige utvikling. Hos oss kan du opparbeide deg relevant erfaring og tjene penger. Sikter du på en karriere innen markedsføring, ledelse og salg tilbyr vi daglig oppfølging og gode utviklingsmuligheter. Uansett hvor du bor i Norge har vi en jobbmulighet til deg, heltid eller deltid.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Er det feriepenger på provisjon?

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Hva gjør Face2face? – Related Questions

Hvordan fungerer provisjon?

Provisjon er en variabel godtgjørelse som brukes om ansattes lønn. Provisjonslønn vil si at lønnen varierer ut fra en ansatt sine arbeidsprestasjoner. Lønnen vil derfor kunne variere fra måned til måned. Det vanligste er at provisjonslønn er et tillegg til en fast lønn.

Er provisjonslønn?

Provisjonslønn er en variabel godtgjørelse basert på den ansattes arbeidsprestasjoner i en viss periode. Dette innebærer at provisjonslønn tilhører kategorien variabel lønn, og er en individuelt tilpasset lønn som reguleres i arbeidstagerens arbeidsavtale.

Hva menes med provisjon?

Provision (av latin provisio: omtanke eller providere: sørge for, forsyne, utruste) er et vederlag ved forskjellige typer forretning, oftest prosentvis godtgjøring som en mellommann får for å formidle og slutte en handel.

Hva er vanlig provisjon selger?

Produkter innen varehandel, industri, forsikring ligger stort sett alltid mellom 5 og 20 prosent. Det er fortsatt et stort sprik. Et skille er at provisjonen naturligvis alltid vil være lavere når agenten overtar en eksisterende kundeportefølje i ett område, mens nysalg belønnes med høyere provisjonssats.

Hva tjener en god selger?

Snittlønn, utvalgte stillinger – selgere og salgssjefer
Enkelte salgsstillinger og Salgs- og Markedssjefer Årslønn
Salgs- og Markedssjefer 877 200
Salgskonsulenter, tekniske og medisinske produkter 736 080
Salgskonsulenter, IKT-produkter 741 120
Selger (Engro) 615 960

Hva tjener en b2b selger?

Snittet på årslønnen er NOK 736 080, hvor menns snittlønn er NOK 738 600 og kvinners NOK 715 320.

Kan man prute på megler?

Du må gjerne prute på megleren, men det er ikke mest effektivt for å få ned prisen på meglertjenesten. Det mener Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet. – Eiendomsmeglerne har en forhandlingskompetanse som gjør at de ofte er flinkere til å forhandle enn sine kunder, sier Bartholdsen.

Hvor mye kan man prute på et hus?

Fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet mener nemlig du kan spare mellom 10.000 og 30.000 kroner på å prute på tilbud fra eiendomsmegleren.

Hvordan velge riktig megler?

Sjekkliste før du velger eiendomsmegler
  1. Sjekk meglerens faglige bakgrunn og referanser. Hør for eksempel med venner og kjente om de kjenner til en eiendomsmegler de har vært fornøyd med.
  2. Få tilbud fra flere meglere.
  3. Bestem deg for type avtale.
  4. Avklar om du vil gjøre noe selv.
  5. Få avtalen skriftlig.

Hva er meglerprovisjon?

Meglerprovisjon er prisen en eiendomsmegler tar for å selge boligen din. Hva dette beløpet blir i hvert enkelt tilfelle, kan variere mye. Prisen vil blant annet være avhengig av hvor i landet du skal selge bolig, hvor stor boligen er, hvor lettsolgt megleren vurderer at den er, og hvilken megler du velger.

Hva er normalt meglerhonorar?

Hva er et meglerhonorar? Enkelt forklart er meglerhonoraret betalingen megleren får etter at jobben med å selge en eiendom er gjennomført. Honoraret er en bestemt prosentandel (provisjon) av den faktiske salgssummen. Jo høyere pris boligen selges for, desto mer tjener både du som selger og megleren.

Hva skjer om megler ikke får solgt?

Mener man at det er meglers feil at boligen ikke blir solgt, sier eiendomsmeglerloven at man kan si opp oppdraget uten varsel. Dette gjelder for begge parter. Forbrukerrådet anbefaler å gjøre dette skriftlig. Megler har da krav på et rimelig vederlag for utført arbeid.

Når får man penger etter salg av bolig?

Med postgang (elektronisk eller fysisk), saksbehandling hos Kartverket og postgang tilbake til eiendomsmegleren kan det gå opp mot 14 dager før eiendommen er bekreftet tinglyst på den nye eieren. Og først da kan altså eiendomsmegleren betale ut pengene til selgeren.

Er det vanlig at megler er med på overtakelse?

Normalt vil du, selger og megler være involvert i overtakelsen. Vanligvis vil megleren kontakte både selger og kjøper og informere om hva som skjer på dagen for overtakelse, samt kontrollere at kjøpesummen er betalt til en klientkonto.

Når er det vanlig å overta bolig?

Datoen dere blir enige om er i så tilfellet bindende for begge parter. Dersom tidspunktet for når du skal overta boligen ikke blir avtalt, er det likevel vanlig å bli enige om at overtakelse skal skje innen «rimelig tid» – noe som normalt er innen 3 måneder.

Når kommer pengene på konto etter overtakelse?

Hvor lang tid det tar å ferdigstille oppgjøret avhenger av eiendommen som selges, men normalt vil oppgjøret være klart cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.

Leave a Comment